ให้ข้อมูลส่วนบุคคลอันตรายกว่าที่คิด
ข้อมูลส่วนบุคคล
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Data lifecycle management (DLM) เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูลตามหลัก PDPA (Person Data Protection) (พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) 1
พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA) เลื่อนการบังคับใช้ 1 ปี มีผลอะไรบ้าง และต้องปรับตัวอย่างไรให้สอดคล้องกับกฎหมาย 2
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล