Data Wiping คืออะไร? ในยุคดิจิทัลปัจจุบันที่ข้อมูลมีบทบาทสำคัญทั้งในส่วนบุคคลและส่วนของธุรกิจ ความสำคัญของการปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนนั้นจึงเป็นส่วนที่สำคัญอย่างมาก การล้างข้อมูลหรือการลบข้อมูลจึงได้กลายเป็นกระบวนการที่สำคัญในการสร้างความมั่นใจในการกำจัดข้อมูลอย่างปลอดภัยไปแล้ว แนวทางปฏิบัตินี้เกี่ยวข้องกับการลบร่องรอยของข้อมูลทั้งหมดออกจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอย่างถาวร ทำให้ไม่สามารถกู้คืนได้ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องเก่า ฮาร์ดไดรฟ์ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ การล้างข้อมูลถือเป็นโซลูชันที่เชื่อถือได้สำหรับการปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและลดความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูล (Data Breaches) อีกด้วย

Data Wiping หรือ Data Erasure คืออะไร?

โปรแกรมล้างข้อมูล คือ โปรแกรมที่ใช้ลบข้อมูลถาวร โดยการเขียนทับลงไปในข้อมูลเดิมในฮาร์ดไดร์ฟ เขียนทับลงไปในทุกส่วนของข้อมูล

กระบวนการของการล้างข้อมูล คือ การใช้ข้อมูลเขียนทับลงไปในข้อมูลเดิมที่เราต้องการล้างในฮาร์ดไดร์ฟ โดยใช้เลข 0 (จาก Binary Code) เขียนทับลงไปในทุกส่วนของข้อมูล ซึ่งสามารถใช้ล้างข้อมูลในหลาย ๆ อุปกรณ์พร้อมกันได้และสามารถนำกลับมาใช้ได้อีก

การล้างข้อมูล (Data Wiping) หรือที่เรียกว่าการลบข้อมูล (Data Erasure) หมายถึงกระบวนการอย่างเป็นระบบของการลบข้อมูลอย่างถาวรจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการกู้คืนข้อมูล เมื่อข้อมูลถูกลบตามปกติ เช่น การใช้ปุ่มลบหรือฟอร์แมตอุปกรณ์ ข้อมูลนั้นจะไม่ถูกกำจัดให้หมดไป แต่จะยังคงอยู่ในอุปกรณ์จนกว่าจะถูกเขียนทับด้วยข้อมูลใหม่ ซึ่งจะทำให้เกิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัย เนื่องจากบุคคลที่มีทักษะหรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายสามารถกู้คืนข้อมูลที่ถูกลบได้

การล้างข้อมูล ใช้เทคนิคพิเศษของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์เพื่อเขียนทับสื่อจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดด้วยรูปแบบแบบสุ่มหรือที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ทำให้ไม่สามารถกู้คืนข้อมูลต้นฉบับได้ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลต้นฉบับจะไม่หลงเหลืออยู่ ทำให้มั่นใจได้ถึงความเป็นส่วนตัวและความลับของข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

เมื่อเราลบไฟล์หรือฟอร์แมตอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ข้อมูลจะไม่ถูกลบอย่างสมบูรณ์ มันยังคงอยู่ในอุปกรณ์และอาจสามารถกู้คืนได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยง การล้างข้อมูลแล้วก็จะเกินการลบอย่างง่ายๆ และใช้เทคนิคขั้นสูงเพื่อเขียนทับข้อมูลที่มีอยู่ด้วยรูปแบบสุ่มของเลข 0 และ 1

จุดประสงค์ของการล้างข้อมูลนั้น คือการทำให้ข้อมูลต้นฉบับที่มีอยู่ไม่สามารถกู้คืนได้โดยการแทนที่หรือเขียนทับลงไปในทุกส่วนของข้อมูลเดิมด้วยวิธีการลบข้อมูลที่กล่าวมานี้ เข้ามาช่วยป้องกันข้อมูลที่มีความลับไม่ตกอยู่ในมือผู้ที่ไม่เหมาะสมและลดความเสี่ยงในเรื่องการละเมิดข้อมูล การฉ้อโกงตัวตนหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

การล้างข้อมูลมักถูกดำเนินการในกรณีต่อไปนี้:

1. เมื่อหมดอายุการใช้งานหรือขายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเก่า: ก่อนที่จะทิ้งทางหรือขายคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดไดรฟ์ หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะล้างข้อมูลออกจากนั้นเพื่อป้องกันผู้อื่นจากการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่ลับ

2. การรีไซเคิลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์: เมื่อทำการรีไซเคิลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การล้างข้อมูลช่วยให้ข้อมูลที่เหลืออยู่บนอุปกรณ์ถูกลบอย่างถาวรลง ลดความเสี่ยงของการรั่วไหลข้อมูล

3. การโอนสิทธิ์เจ้าของ: ก่อนที่จะโอนสิทธิ์เจ้าของของอุปกรณ์ เช่น เมื่อขายหรือบริจาค การล้างข้อมูลช่วยให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่สามารถเข้าถึงได้โดยเจ้าของใหม่

4. การปฏิบัติตามข้อกำหนด: มีอุตสาหกรรมหลายแห่ง เช่น สุขภาพและการเงิน มีข้อกำหนดที่เข้มงวดเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัว การล้างข้อมูลช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้โดยการตัดสินใจที่ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนถูกลบอย่างปลอดภัยเมื่อไม่จำเป็นอีกต่อไป

ประโยชน์ของการล้างข้อมูล:

1. การปกป้องข้อมูล: ด้วยการล้างข้อมูลอย่างปลอดภัย เราสามารถปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลที่มีความลับจากการเข้าถึงหรือการนำไปใช้ในทางที่ไม่ได้รับอนุญาต สิ่งนี้มีความสำคัญมากโดยเฉพาะเมื่อทิ้งทางหรือรีไซเคิลอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เพราะจะช่วยป้องกันการละเมิดข้อมูลและการฉ้อโกงตัวตน

2. การปฏิบัติตามข้อกำหนด: หลายธุรกิจและอาณาเขตกำหนดมีกฎระเบียบและกฎหมายการป้องกันข้อมูลที่กำหนดให้องค์กรลบหรือทำลายข้อมูลอย่างถูกต้องก่อนทิ้งอุปกรณ์ การล้างข้อมูลช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้และป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมายและการเสียเงินที่อาจเกิดขึ้น

3. การประหยัดทรัพยากร: แทนที่จะทำลายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลทางกายภาพ การล้างข้อมูลช่วยให้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำหรือขายได้ ซึ่งอาจทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีนัยสำคัญสำหรับองค์กร เพราะพวกเขาสามารถนำอุปกรณ์มาใช้งานใหม่หรือสร้างรายได้จากการขาย

4. การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม: การล้างข้อมูลอย่างถูกต้องและการนำกลับมาใช้หรือรีไซเคิลอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการอยู่รอดอย่างยั่งยืนโดยการขยายอายุการใช้งานของอุปกรณ์และลดความต้องการใช้อุปกรณ์ใหม่

5. การใช้ซ้ำและการขายต่อ: การล้างข้อมูลและการลบข้อมูลช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือขายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของตนได้อย่างปลอดภัย โดยไม่เสี่ยงต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อน สิ่งนี้ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดขยะอิเล็กทรอนิกส์

6. ความอุ่นใจ: การรู้ว่าข้อมูลถูกลบอย่างปลอดภัยทำให้บุคคลและองค์กรสบายใจได้ ช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับข้อมูลที่เหลืออยู่ การรั่วไหลของข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ หรือข้อมูลที่อาจตกไปอยู่ในมือของผู้ไม่หวังดี
เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลจะถูกล้างอย่างปลอดภัยและตรงกับมาตรฐานระดับสากล แนะนำให้ใช้ซอฟต์แวร์ล้างข้อมูลที่ได้รับการรับรองระดับโลก เช่นซอฟต์แวร์ที่ใช้ขั้นตอนทางวิชาการและเทคนิคขั้นสูงในการเขียนทับข้อมูลหลายครั้ง ทำให้เป็นไปได้ยากหรือไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้ โปรแกรมเหล่านี้มักมาพร้อมกับการรับรองมาตรฐาน เช่นการรับรองจากสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ (NIST) หรือเกณฑ์ร่วมสำหรับการประเมินความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ (CC) การรับรองเหล่านี้ยืนยันความสามารถและความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์ในการล้างข้อมูลอย่างปลอดภัย

เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลจะถูกล้างอย่างปลอดภัยและตรงกับมาตรฐานระดับสากล แนะนำให้ใช้ซอฟต์แวร์ล้างข้อมูลที่ได้รับการรับรองระดับโลก เช่นซอฟต์แวร์ที่ใช้ขั้นตอนทางวิชาการและเทคนิคขั้นสูงในการเขียนทับข้อมูลหลายครั้ง ทำให้เป็นไปได้ยากหรือไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้ โปรแกรมเหล่านี้มักมาพร้อมกับการรับรองมาตรฐาน เช่นการรับรองจากสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ (NIST) หรือเกณฑ์ร่วมสำหรับการประเมินความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ (CC) การรับรองเหล่านี้ยืนยันความสามารถและความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์ในการล้างข้อมูลอย่างปลอดภัย

สรุป

การล้างข้อมูล หรือที่เรียกว่าการลบข้อมูล เป็นกระบวนการที่ลบข้อมูลออกจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอย่างถาวร ทำให้ไม่สามารถกู้คืนได้ ให้ประโยชน์มากมาย รวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การใช้ซ้ำและการขายอุปกรณ์ต่อ และความคุ้มค่า บุคคลและองค์กรสามารถรับประกันการปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ลดความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูล และแสดงให้เห็นถึงแนวทางปฏิบัติในการจัดการข้อมูลที่มีความรับผิดชอบในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการใช้แนวทางปฏิบัติในการล้างข้อมูล

อ่านเพิ่มเติมที่นี่: Data Erasure