ADD ทำลายข้อมูลฮาร์ดดิสก์ พร้อมให้บริการจัดการอุปกรณ์ IT ที่ไม่ใช้แล้วครบวงจรปลอดภัยมาตรฐานสากลทั่วโลก

Asia Data Destruction บริษัทผู้ให้บริการทำลายข้อมูลฮาร์ดดิสก์และบนอุปกรณ์ไอที เราได้ขยายขอบเขตการให้บริการไปทั่วโลก พร้อมให้บริการการจัดการอุปกรณ์ IT ที่ไม่ใช้แล้ว อย่างครบวงจรและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

IT Asset Disposal (ITAD) Service

ADD ผู้ให้บริการทำลายข้อมูลฮาร์ดิสก์ลูกค้าและจัดการอุปกรณ์ IT มาแล้วมากกว่า 500 บริษัทจากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา ทั้งทางตรงและผ่านเครือข่ายของเรา ซึ่งต่างให้ความเชื่อถือในคุณภาพและความปลอดภัยของบริการ ADD

แม้แต่บริษัทใน ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีตลาดสมาร์ตโฟนเติบโตเร็วที่สุดในโลก และ บังคลาเทศ ที่เศรษฐกิจกำลังเติบโต หรือศรีลังกา และเนปาลที่มีตลาดไอทีที่ใหญ่ไม่แพ้ประเทศอื่นๆ ก็ยังเลือกใช้บริการกับ ADD เพราะพวกเขาได้ให้ความสำคัญกับการลบและทำลายข้อมูลอย่างครบวงจรอย่างถูกต้องและปลอดภัย

Asia Data Destruction (ADD) เป็นบริษัทรับจัดการอุปกรณ์ IT ที่ไม่ใช้แล้วอย่างครบวงจร ได้รับรองตามมาตรฐานระดับสากลและให้บริการด้านการจัดการอุปกรณ์ IT มาแล้วกว่า 14 ปี โดยทุกๆการทำลายข้อมูล เรามีการจัดทำใบรับรองผลการทำลายข้อมูลที่ผ่านการรับรอง 100% ตามมาตรฐานระดับสากล และสรุปรายการอุปกรณ์ ที่สามารถสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าในบริการของเราได้ ซึ่งคุณสามารถมั่นใจได้เลย ว่าเรามีศักยภาพที่จะดูแลทั้งข้อมูลและอุปกรณ์ของคุณแบบถูกต้อง และปลอดภัยในระดับมืออาชีพ

สอบถามข้อมูลโดยตรง ที่นี่ หรือดูรายละเอียด เพิ่มเติม 

ถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะได้ใช้บริการคุณภาพระดับโลก ขอโอกาสให้เราได้ให้บริการคุณ

You May Also Like