Asia Data Destruction

Lịch sử hình thành

Asia Data Destruction là công ty hàng đầu thế giới về Giải pháp Tài sản Công nghệ Thông tin.

Asia Data Destruction được thành lập vào năm 2008 với tên Thai Ecotrade. Năm 2018, Asia Data Destruction là dịch vụ xử lý tài sản CNTT được chứng nhận hàng đầu tại ASEAN.

Chúng tôi đang giúp các tổ chức trong nước và toàn cầu quản lý thiết bị CNTT của họ theo cách bền vững, tuân thủ luật pháp quốc tế và sử dụng công nghệ mới nhất hiện có. Khách hàng của chúng tôi có thể tin tưởng rằng tài sản quan trọng của họ được bảo vệ đầy đủ. Chúng tôi tự tin cung cấp dịch vụ ITAD cho tất cả các loại tổ chức, bao gồm cả các cơ quan chính phủ và hợp tác rộng rãi, vì chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ cho tất cả các tổ chức này. Chúng tôi cố gắng cung cấp cho khách hàng của mình lợi tức đầu tư tối đa khi nói đến tài sản CNTT của họ, làm giảm giá trị mà họ không nghĩ rằng nó tồn tại

Trong những năm gần đây, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc cung cấp cho khách hàng các giải pháp CNTT giúp giảm thiểu lượng khí thải carbon chung và tác động đến môi trường. Chúng tôi tìm cách giảm lượng khí thải carbon với tư cách là một công ty và cho khách hàng thấy lựa chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi đang làm giảm lượng khí thải carbon của họ như thế nào! Thông qua các dịch vụ chúng tôi cung cấp cho khách hàng, chúng tôi cố gắng biến thế giới thành một nơi an toàn, sạch sẽ và bền vững hơn để sinh sống!.

Văn phòng & Mạng lưới

Office And Network Map
Cso Vision Bg Mobile
Mr. Laurent Landie CSO & CPO of Asia Data Destruction
“For our field of business, we cannot run the business with only money and machines, but everyone in our company has to be verified and possess integrity. Our people make it happen!”