Asia Data Destruction

100% hủy dữ liệu được chứng nhận!

Asia Data Destruction Các quy trình của chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc của NIST SP 800.88 , NAID, v.v. Với các dịch vụ hủy dữ liệu hàng đầu và được chứng nhận hoàn hảo trong ngành của chúng tôi, hãy biết rằng dữ liệu cá nhân hoặc tổ chức của bạn được an toàn và bảo mật với ADD

Phương tiện lưu trữ cần hủy dữ liệu

Làm sạch dữ liệu/Xóa dữ liêu

Quy trình Xóa dữ liệu của chúng tôi đảm bảo 100% hủy dữ liệu dữ liệu được khử trùng cho tất cả ổ cứng của bạn. Để đảm bảo cho bạn yên tâm rằng nó không thể khôi phục được. Không thể khôi phục dữ liệu với bất kỳ công nghệ hiện có nào.

Chúng tôi đang sử dụng công nghệ mới nhất, phần mềm xóa dữ liệu được chứng nhận tốt nhất được sử dụng bởi các cơ quan quốc phòng lớn, các ngân hàng quốc tế và các công ty bảo hiểm. Hơn mười phê duyệt, chứng nhận và khuyến nghị của bên thứ ba quốc tế là phần mềm chúng tôi sử dụng nhiều nhất trong ngành, đáp ứng và vượt qua tất cả các tiêu chuẩn quốc tế chính về xóa dữ liệu an toàn.

  • Một chứng chỉ cho mỗi ổ cứng
  • Tài sản của bạn có thể giữ nguyên giá trị, thiết bị của bạn khi đó sẽ hoạt động như bắt đầu cuộc sống mới, với bất kỳ dữ liệu cũ nào của bạn.
  • Dịch vụ có thể được thực hiện tại chỗ hoặc bên ngoài cơ sở

Tương thích: Máy chủ, PC, Máy tính xách tay, Máy tính bảng & Điện thoại thông minh, Ổ cứng gắn ngoài hoặc bất kỳ ổ cứng nào.

Degaussing
Shredding

Khử từ

Khử từ là một quá trình trong đó phương tiện tiếp xúc với từ trường mạnh đủ mạnh để xóa tất cả dữ liệu.

Khử từ làm cho mọi dữ liệu được lưu trữ trước đó trên phương tiện từ tính không thể đọc được.

Tương thích: HDD và băng từ.

Ghi chú: không áp dụng cho hỗ trợ SSD..

Cắt/Nghiền nhỏ

Hầu hết các thiết bị CNTT đều có thể được cắt nhỏ!

Khi quá trình hủy hoàn toàn cắt nhỏ tài liệu bị loại bỏ, người dùng hoàn toàn yên tâm rằng không có thông tin có thể khôi phục nào có thể vô tình bị tiết lộ.

  • Tiêu chuẩn cao nhất, theo NIST SP 800-36/800-88.
  • Kích thước mảnh đĩa cứng dưới 0,75 inch.
  • Được đề xuất bởi các tổ chức tài chính lớn và cơ quan chính phủ

Tương thích: CD/DVD, Băng từ hoặc Đĩa cứng.

Paper Media
Product Destruction

Phương tiện giấy

Bảo vệ sự riêng tư của thông tin của bạn bằng cách tiêu hủy hồ sơ giấy, tài liệu và phương tiện truyền thông theo cách tiết kiệm chi phí, an toàn và tuân thủ với thiết bị hiện đại nhất, đồng thời nhận được chứng nhận tiêu hủy hủy dữ liệu

AAA được chứng nhận bởi Hiệp hội Quốc gia về Tiêu hủy Thông tin

Chúng tôi đảm bảo rằng mọi quy trình làm việc của chúng tôi có thể hủy 100% dữ liệu của bạn mà không có khả năng rò rỉ thông tin.

Tiêu hủy sản phẩm

(Sở hữu trí tuệ)

Để bảo vệ sự hiện diện của doanh nghiệp trên thị trường ASEAN, việc chăm sóc và quản lý tài sản trí tuệ của doanh nghiệp là rất quan trọng vì nó có thể tạo nên sự khác biệt giữa thành công hay thất bại.

Wiping