Data Shredding การทำลายฮาร์ดดิสก์ด้วยการบด คือ?

การล้างข้อมูลหรือทำลายข้อมูลด้วยวิธีการ “Data Shredding” เป็นอีกหนึ่งในกระบวนการทำลายข้อมูลที่ปลอดภัยและถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากลที่สุด และยังเป็นการปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA และ GDPR ที่ถูกต้องอีกเช่นกัน

ซึ่งหากคุณยังทำลายข้อมูลด้วยวิธีการปกติที่ทำกัน ไม่ว่าจะเป็นการเจาะ การเผา การทุบ การนำเข้าไมโครเวฟหรือการใช้รถเหยียบอยู่ก็ตาม เราอยากแนะนำให้คุณอ่านบทความนี้ เพราะการทำลายข้อมูลด้วยวิธีการเหล่านั้นยังเป็นการทำลายข้อมูลที่ผิดวิธี ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลเหล่านั้นของคุณจะถูกลบอย่างถาวร 100% และยังเป็นการสร้างขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-waste) อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม : เกี่ยวกับการทุบ เผา ฮาร์ดดิสก์เพียงพอต่อการทำลายข้อมูลจริงหรือ?
และปัญหาอิเล็กทรอนิกส์ E-waste ต่อโลก/ปีได้ที่นี่

ก่อนหน้านี้เราได้เขียนบทความเกี่ยวกับ การล้างข้อมูล/ทำลายข้อมูลอย่างถูกต้องทั้ง 3 วิธี ไปแล้ว ตั้งแต่การทำ Data Wiping (โปรแกรมลบไฟล์ถาวร) HDD Degaussing (ทำลายข้อมูลด้วยสนามแม่เหล็ก)

คราวนี้ถึงตาของ Shredding (การทำลายข้อมูลด้วยการบด) ซึ่งเป็นวิธีทำลายข้อมูลที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

Data Shredding (การทำลายข้อมูลด้วยการบด) คืออะไร?

Shredding คือ การทำลายข้อมูลทางกายภาพโดยตรง ด้วยการนำฮาร์ดดิสก์หรือสื่อบรรจุข้อมูลชนิดอื่นๆไปทำลายในเครื่องบดทำลาย (Shredder) ซึ่งเศษซากหลังจากมีการบดทำลายผ่านเครื่องแล้ว ต้องมีความเล็กละเอียดพอที่จะไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก

อย่างที่เราได้พูดไปว่าการทำ shredding สามารถนำฮาร์ดดิสก์ และสื่อบรรจุข้อมูลอื่นๆมาทำลายได้ แต่ด้วยสื่อจัดเก็บข้อมูลที่มีหลากหลายประเภท เช่น ฮาร์ดไดรฟ์ กระดาษหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไมโครฟิล์ม ตลอดจน CDs DVDs เทปสำรอง เทปเสียงและวิดีโอ หรือแฟลชสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น แท็ปเล็ต มือถือ USB จึงต้องมีข้อกำหนดโดยเฉพาะในสื่อแต่ละประเภท เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่มีความสำคัญเหล่านั้นจะไม่สามารถถูกกู้ได้หลังจากนำไปทำลายแล้ว

หมายถึง เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ซึ่งอาจรวมไปถึงจดหมายสัญญาหรืออีเมลที่พิมพ์ออกมา และบันทึกการติดต่อที่เป็นลายลักษณ์อักษร แม้แต่ป้ายกำกับและข้อความทางโทรศัพท์

ซึ่งกำหนดให้ขนาดสำหรับกระดาษที่ทำลายออกมาแล้ว ต้องมีขนาด “5/8″ x และมีความยาวไม่จำกัด”

คือ ไมโครฟิชหรือไมโครฟิล์มที่เป็นสื่อที่ลดขนาดภาพหรือเอกสารให้มีขนาดเล็กมากลงไปอยู่บนแผ่นฟิล์ม จากนั้นจะใช้อุปกรณ์โดยเฉพาะเพื่อดูและพิมพ์ภาพก่อนที่จะนิยมเปลี่ยนมาใช้คอมพิวเตอร์กัน ซึ่งในปัจจุบันวิธีการนี้ยังนิยมนำมาใช้เพื่อเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่อยู่

เนื่องจากข้อมูลขนาดใหญ่ที่เก็บอยู่ใน micro media สื่อที่มีขนาดเล็กแล้ว ขนาดของ micro media หลังจากนำไปทำลายด้วยการ shredding แล้วจะต้องมีขนาดที่เล็กลงมากถึง “1/8″x1/8”

พบได้ทั่วไปในคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป ซึ่งสามารถทำลายข้อมูลด้วยการนำไป Shredding ได้ โดยไม่มีข้อกำหนดว่าทำลายออกมาแล้วต้องมีขนาดเล็กแค่ไหน เพียงแต่แผ่นโลหะ (Platter) ในฮาร์ดดิสก์ต้องถูกทำลายให้เล็กเพียงพอที่จะไม่สามารถหมุนได้เมื่อนำไปใส่ในเครื่อง

รวมถึงสื่อประเภทอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ใน 3 ข้อแรกที่เราได้กล่าวไป มีอยู่ 3 ประเภทดังนี้

 • Optical Media คือ สื่อที่ใช้เลเซอร์ในการเขียนและอ่านข้อมูล เช่น CDs DVDs
 • Magnetic Media คือ สื่อที่เป็นรูปแบบของการใช้แม่เหล็กดึงดูดเพื่อพิมพ์ข้อมูล เช่น Floppy Disk หรือเทปแม่เหล็กที่ใช้สำรองข้อมูลเสียงหรือวิดีโอ
 • Flash Media หรือเรียกอีกอย่างว่า Solid-State ที่ใช้ flash microchip ในการจัดเก็บข้อมูล เช่น แท็ปเล็ต โทรศัพท์มือถือ หรือ USBดังนั้น การทำลายข้อมูลแบบ Shredding เป็นวิธีที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งขนาดสื่อหลังจาก Shredding แล้วเหมือนกับคอมพิวเตอร์ฮาร์ดดิสก์ที่ไม่ได้มีข้อกำหนดว่าควรมีขนาดเล็กเท่าใด เพราะสื่อชนิดนี้ต้องถูกทำลายข้อมูลอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล

  ตัวอย่างเช่น แผ่น CDs ที่ผ่านการ Shredding แล้วต้องไม่สามารถใช้งานได้เมื่อนำไปวางบนไดร์ฟซีดีของคอมพิวเตอร์

  โดยปกติแล้วทางองค์กร และหน่วยงานต่างๆจะมีคู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนที่ระบุวิธีการทำลายข้อมูลแต่ละประเภทอย่างถูกต้องที่ควรปฏิบัติตาม ยกเว้นคุณจะได้รับคำสั่งจากฝ่ายบริหารโดยตรงว่าให้ทำลายข้อมูลบนสื่อประเภทนั้นๆแบบใด

การทำลายข้อมูลแบบ Shredding เป็นการทำลายข้อมูลทางกายภาพ ซึ่งหมายความว่า สื่อจัดเก็บข้อมูลถูกทำลายจริง ข้อมูลถูกกำจัด 100% แบบไม่สามารถกู้กลับมาใช้ได้อีกแน่นอน รวมถึงสื่อเหล่านั้นไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก แต่จะถูกนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีและปลอดภัยต่อไป

การใช้บริการทำลายข้อมูลกับหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำลายข้อมูลอยากถูกต้อง ปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องอีกด้วย

เพราะหน่วยงานทำลายข้อมูลระดับมืออาชีพจะดำเนินการทำลายข้อมูลโดย:

 • สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์จัดเก็บสื่อบรรจุข้อมูลของคุณได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยจากการงัดแงะ
 • ขนส่งด้วยระบบที่ปลอดภัยเพื่อนำไปทำลาย
 • ทำลายข้อมูลด้วยเครื่อง Shredder ระดับอุตสาหกรรม เพื่อให้เศษซากที่ทำลายแล้วได้มาตรฐานตามที่กำหนด
 • มีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี ผ่านการตรวจสอบอย่างปลอดภัย
 • มีใบรับรองการทำลายข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการยืนยันว่าข้อมูลถูกทำลายจริงตามาตรฐานสากล

ทุกวันนี้เรามีปริมาณข้อมูลที่ต้องกำจัดทิ้งมากขึ้นพอๆ กับปริมาณข้อมูลที่เราสร้างขึ้นในแต่ละวัน การเก็บสื่อบรรจุข้อมูลที่มีข้อมูลไม่ได้ใช้แล้วถือว่าเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมข้อมูลมากที่สุด ข้อมูลบริษัท รายชื่อลูกค้าของคุณหรือข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่คุณอาจคิดว่าไม่มีใครสนใจอาจเกิดการรั่วไหลและสร้างผลเสียให้กับคุณและองค์กรของคุณได้

การทำลายข้อมูลแบบ Shredding จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณหากคุณต้องการกำจัดสื่อและข้อมูลเหล่านั้นทิ้ง และถ้าคุณกำลังมองหาหน่วยงานที่ให้บริการทำลายข้อมูลระดับมืออาชีพ

Asia Data Destruction (ADD) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานระดับสากล เป็นที่หนึ่งด้านการทำลายข้อมูลที่ถูกต้องและปลอดภัยของประเทศไทย

ด้วยประสบการณ์กว่า 12 ปีในด้านการทำลายข้อมูลเฉพาะด้าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพที่ได้ให้บริการลูกค้ามาแล้วกว่า 500 บริษัททั่วโลก ทำให้การกำจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคุณไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป

หากคุณเริ่มสนใจแล้วสามารถติดต่อเรามาได้ที่นี่

แหล่งที่มา : RR, Blue-Pencil

You May Also Like