จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ คอมเก่า โทรศัพท์เก่า ให้ปลอดภัยได้อย่างไร?

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นขยะอีกประเภทหนึ่งที่หลายคนอาจมองข้ามไปและกำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้น หากยังไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธีและเหมาะสม

ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้วิธีการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกวิธี ควรจะต้องมีการถูกแยกออกจากกลุ่มขยะพลาสติก และขยะทั่วไปก่อนทิ้ง และยังมีคนอีกจำนวนมากที่ยังไม่รู้ว่าควรนำขยะเหล่านี้ไปทิ้งที่ไหนหลังจากเลิกใช้งานแล้ว โดยมีรายงานของกรมควบคุมมลพิษ ที่สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยพบว่า ” ของเสียอันตรายจากชุมชนที่เกิดขึ้นในปี 2561 มีปริมาณ 638,000 ตัน ” ซึ่งมีเพียงแค่ 13% เท่านั้น ที่ได้รับการรีไซเคิลอย่างถูกต้อง

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Waste คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว เกิดการชำรุดเสียหายหรือหมดอายุการใช้งาน เช่น

  • โทรศัพท์มือถือ
  • คอมพิวเตอร์
  • แล็ปท้อป
  • CPU
  • แท็บเล็ต
  • ฮาร์ดดิสก์
  •  ทีวี
  • เครื่องเล่นวิดีโอ สเตอริโอ
  • เครื่องถ่ายเอกสาร หรือเครื่องแฟกซ์

ล้วนเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันทั้งสิ้น

ซึ่งของเสียอันตรายหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ สามารถก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ทำให้น้ำและดินปนเปื้อนสารพิษ นอกจากนี้ยังทำลายสุขภาพของมนุษย์อีกด้วย เพราะโลหะหนัก และสารอันตรายในอุปกรณ์เหล่านี้จะทำให้มนุษย์เกิดอาการปวดหัว ท้องเสีย ระคายเคืองผิวหนัง และอาจร้ายแรงจนถึงขั้นทำลายระบบประสาท และก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้

แล้วขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ควรนำไปทิ้งอย่างไร ให้ปลอดภัย?

จากผลสำรวจพฤติกรรมการจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์เมื่อไม่ใช้งานแล้ว ของสำนักสิ่งแวดล้อม พบว่า กว่าร้อยละ 50% ของผู้ใช้งาน เลือกขายซากขยะอิเล็กทรอนิกส์กับผู้รับซื้อของเก่า หรือ รถขายของเก่า ซึ่งมักจะนำขยะไปแยกชิ้นส่วน โดยเลือกเฉพาะส่วนที่มีมูลค่าเพื่อนำไปขายต่อ และกำจัดซากขยะที่เหลือด้วยการทิ้งปะปนกับขยะทั่วไป

จึงทำให้เกิดปัญหาสำคัญคือ การทิ้งซากผลิตภัณฑ์ปะปนกับขยะทั่วไป และการจัดการซากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง สามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพอนามัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อแหล่งน้ำ พื้นดิน และอากาศ

เพื่อช่วยลดปัญหาดังกล่าวนี้ ADD จึงอยากแนะนำให้ผู้ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เลือกกำจัดขยะเหล่านี้กับบริษัทผู้ให้บริการรับทำลายข้อมูลและขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง ที่ให้บริการลบและทำลายข้อมูลที่ผ่านการรับรอง โดยขั้นตอนและกระบวนการตรงตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานจากหน่วยงานระดับโลก

เพื่อให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ถูกนำไปคัดแยกชิ้นส่วนและเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้อย่างถูกวิธี ทำให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มมูลค่า และยังเป็นการช่วยลดการเกิดมลพิษได้ในระยะยาวอีกด้วย

ดังนั้น ขยะอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เมื่อถึงเวลาเลิกใช้งานแล้ว ควรตัดสินใจกำจัดกับบริษัทรับทำลายข้อมูลและขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐาน รับรองโดยเฉพาะ เพราะนอกจากจะเป็นการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปทำลายอย่างถูกวิธีแล้ว ยังเป็นการนำอุปกรณ์ไปทำลายข้อมูลที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยไปด้วย ซึ่งสามารถป้องกันข้อมูลรั่วไหล และการนำไปกำจัดอย่างผิดวิธีจากการนำไปขายให้กับผู้รับซื้อของเก่า และมักจบลงที่การฝังกลบ ซึ่งเป็นวิธีที่ผิด

นอกจากด้านของสิ่งแวดล้อม การนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปทิ้งอย่างผิดวิธี ก็อาจทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลได้ เพราะข้อมูลข้างในอุปกรณ์ ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการทำลายข้อมูลที่ถูกต้อง จึงอาจเกิดการโจรกรรมข้อมูลไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ หรือการถูกสวมสิทธิ์ ซึ่งสามารถนำมาสู่ความเสียหายทางทรัพย์สินและความปลอดภัยได้

แหล่งที่มา : How to ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์