HDD Degaussing คือ การทำลายข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ ด้วยสนามแม่เหล็ก ทางกายภาพ ปลอดภัย มาตรฐานสากล

อุปกรณ์ไอทีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์, โน้ตบุ้ค, โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ล้วนแล้วแต่เป็นอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานที่ต้องกำจัดทิ้งและอุปกรณ์เหล่านี้ยังมีหน้าที่สำคัญในการบรรจุหรือเก็บข้อมูล ทั้งข้อมูลในทางธุรกิจและข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมากเพื่อให้สะดวกต่อการเรียกใช้งาน

ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนช่วยให้การทำลายข้อมูลให้ปลอดภัยและถูกวิธีมากยิ่งขึ้น หนึ่งในนั้นคือการทำลายข้อมูลด้วยสนามแม่เหล็ก หรือที่เรียกกันว่า “Degaussing” ซึ่งจะเป็นการทำลายข้อมูล ในกรณีที่ตัวเครื่องหรือฮาร์ดดิสก์เกิดความเสียหาย ไม่สามารถใช้โปรแกรมเขียนทับเพื่อทำลายข้อมูลได้ (Wiping) เพราะ Degaussing จะเป็นการทำลายข้อมูลด้วยสนามแม่เหล็ก ในแบบที่ไม่สามารถนำฮาร์ดดิสก์กลับมาใช้ใหม่ได้นั่นเอง

Degaussing คืออะไร ?

คือ เทคนิคเฉพาะในการทำลายข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ด้วยสนามแม่เหล็ก จากเครื่อง Degausser เพราะโดยปกติแล้วฮาร์ดดิสก์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น floppy Disk หรือเทป cassette จะเก็บข้อมูลไว้บนสนามแม่เหล็กบนแผ่นฮาร์ดไดร์ฟ ดังนั้นวิธีนี้จะช่วยทำลายข้อมูลให้หายไปอย่างถาวร ไม่สามารถกู้กลับมาได้ รวมถึงตัวฮาร์ดดิสก์ก็จะเกิดความเสียหายไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกเหมือนกัน

เครื่อง Degausser ใช้ทำลายข้อมูลอย่างไร?

ในเครื่อง Degausser ประกอบไปด้วยขดลวดที่ส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ Electromagnetic Pulse (EMP) ผ่านสื่อแม่เหล็ก โดยเมื่อ EMP ผ่านเข้าไปในฮาร์ดไดร์ฟแล้วจะทำให้คลื่นเข้าไปรบกวนสนามแม่เหล็กที่อยู่บนแผ่นฮาร์ดไดร์ฟ ซึ่งคลื่น EMP จะมีความเข้มข้นสูงทำให้เกิดการจัดเรียงโครงสร้างแม่เหล็กของไดร์ฟใหม่ ให้เป็นรูปแบบสุ่ม ที่เกิดจากการใช้สนามแม่เหล็กที่มีพลังแอมพลิจูดสลับกัน จึงส่งผลให้ข้อมูลเกิดความเสียหาย ไม่สามารถกู้ข้อมูลกลับมาใช้ได้อีกต่อไป

สื่อจัดเก็บข้อมูลใดบ้าง ที่ทำลายข้อมูลได้ด้วยการ “Degaussing”?

เครื่อง Degausser สามารถทำลายข้อมูลได้อย่างปลอดภัย กับสื่อจัดเก็บข้อมูลได้ทุกชนิดดังนี้

  • ฮาร์ดดิสก์ที่มีขนาด 5 ¼, 3 ½ or 2 ½ นิ้ว
  • เทปแม่เหล็กดิจิตอลในรูปแบบ LTO, DLT และอื่นๆ
  • Floppy Disks ที่มีขนาด 5 ¼ and 3 ½ นิ้ว

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือใช้บริการการทำลายข้อมูลแบบ “Degaussing”

ที่ Asia Data Destruction (ADD) เรามีบริการรับทำลายข้อมูลอย่างครบวงจร รวมไปถึงการทำลายข้อมูลด้วยเครื่อง Degausser โดยทุกขั้นตอนของการดำเนินงานของเรา ผ่านการตรวจสอบและได้มาตรฐานระดับสากล ที่จะช่วยทำให้คุณมั่นใจว่าข้อมูลที่ลูกค้านำมาทำลายกับเรา จะถูกกำจัดอย่างถูกต้องและปลอดภัย 100%  หรือ หากท่านสนใจต้องการดูข้อมูลเครื่อง Degeusser รุ่นต่างๆ หรือสนใจสั่งซื้อเครื่อง Degeusser คลิก ที่นี่

แหล่งที่มา : datakiller , ontrack , whitakerbrothers

You May Also Like