ขยะอิเล็กทรอนิกส์ คอมเก่า โทรศัพท์เก่า ต้องนำไปทิ้งที่ไหน?

ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไหน

ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นขยะอีกประเภทนึงที่หลายคนอาจมองข้ามไป และกำลังเป็นปัญหาใหญ่ หากไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ต้องแยกออกจากกลุ่มขยะพลาสติก และยังมีคนอีกจำนวนมากที่ยังไม่รู้ว่าควรนำขยะเหล่านี้ไปทิ้งที่ไหนหลังจากเลิกใช้งานแล้ว

แล้วขยะอิเล็กทรอนิกส์ควรนำไปทิ้งที่ไหน?

ผู้ใช้งานควรเลือกกำจัดขยะเหล่านี้กับบริษัทรับทำลายข้อมูลและขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง ที่ให้บริการลบและทำลายข้อมูลที่ผ่านการรับรอง โดยขั้นตอนและกระบวนการตรงตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานจากหน่วยงานระดับโลก เพื่อนำไปคัดแยกชิ้นส่วนและเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี

ทำให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์และมูลค่าได้อีก และยังเป็นการช่วยลดการเกิดมลพิษได้ในระยะยาวอีกด้วย

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ คอมเก่า โทรศัพท์เก่า ต้องนำไปทิ้งที่ไหน? 1

ผลการสำรวจพฤติกรรมการจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักสิ่งแวดล้อม พบว่า กว่าร้อยละ 50% ของผู้ใช้งานจะเลือกขายซากขยะอิเล็กทรอนิกส์กับผู้รับซื้อของเก่า ซึ่งมักจะนำขยะไปแยกชิ้นส่วน โดยจะเลือกเฉพาะส่วนที่มีมูลค่าเพื่อนำไปขายต่อ และมักจบลงที่การฝังกลบ ซึ่งเป็นวิธีที่ผิด

นอกจากนั้นในด้านของความปลอดภัย การนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปทิ้งอย่างผิดวิธี อย่างร้านรับซื้อของเก่าก็อาจทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลได้ เพราะข้อมูลข้างในอุปกรณ์ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการทำลายข้อมูลที่ถูกต้อง จึงอาจเกิดการโจรกรรมข้อมูลไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ หรือการถูกสวมสิทธิ์ ซึ่งสามารถนำมาสู่ความเสียหายทางทรัพย์สินและความปลอดภัยได้

ดังนั้น ขยะอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เมื่อถึงเวลาเลิกใช้งานแล้ว ควรตัดสินใจกำจัดกับบริษัทรับทำลายข้อมูลและขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐานรับรองโดยเฉพาะ เพราะนอกจากจะเป็นการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปทำลายอย่างถูกวิธีแล้ว ยังเป็นการนำอุปกรณ์ไปทำลายข้อมูลที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยไปด้วย ซึ่งสามารถป้องกันข้อมูลรั่วไหล และการนำไปกำจัดอย่างผิดวิธีจากการนำไปขายให้กับผู้รับซื้อของเก่า

ที่มา : E-wastethailand, workpointtoday

You May Also Like

Trade In
Refurbished
Shredding
โปรแกรมลบไฟล์ถาวร
ล้างข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคล
ISO 27001
IT Asset Management
Degaussing