ADD เปิดให้บริการ IT Asset Disposal รับทำลายข้อมูลฮาร์ดดิสก์/ฮาร์ดไดรฟ์ หลายจังหวัดทั่วไทย ตั้งแต่เชียงใหม่-ภูเก็ต

ADD IT Asset Disposal บริการับทำลายข้อมูลทั่วไทย

Asia Data Destruction เปิดให้บริการ รับทำลายข้อมูล ทำลายฮาร์ดดิสก์/ฮาร์ดไดรฟ์ หลายจังหวัดทั่วไทย ไม่ว่าจะเชียงใหม่ หรือภูเก็ต ทาง ADD ก็พร้อมให้บริการทั้งแบบ onsite และ offsite ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้ง การลบทำลายข้อมูลด้วยโปรแกรม (Wiping), การลบทำลายข้อมูลด้วยสนามแม่เหล็ก (Degaussing) และการบดทำลายฮาร์ดดิสก์ (Shredding) เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการรับบริการของลูกค้าทุกท่าน

ไม่ว่าจะโทรศัพท์เครื่องเดียวหรือคอมพิวเตอร์จำนวนมากเป็นร้อยเครื่อง ทาง ADD ก็สามารถให้บริการทำลายข้อมูล ทำลายฮาร์ดิสก์หรือฮาร์ดไดร์ฟ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดอื่นๆ ได้อย่างปลอดภัย มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากลและได้รับใบรับรองหลังการทำลายข้อมูลบนอุปกรณ์ทุกชิ้น

โดยใช้กระบวนการทำลายข้อมูลแบบ IT Asset Disposal หรือ ITAD ที่เป็นวิธีทำลายข้อมูลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผ่านการรับรองมาแล้วจากหน่วยงานระดับโลก

ADD เปิดให้บริการ IT Asset Disposal รับทำลายฮาร์ดดิสก์/ฮาร์ดไดรฟ์หลายจังหวัดทั่วไทย ตั้งแต่เชียงใหม่-ภูเก็ต 1

และด้วยวิธี IT Asset Disposal (ITAD) นี้

ลูกค้ายังสามารถเลือกกำจัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบถูกวิธี หรือเลือกรับซื้อคืน เพื่อที่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วเป็นเงินได้อีกด้วย

อีกทั้งประสบการณ์ ในการให้บริการทำลายข้อมูล ทำลายฮาร์ดิสก์/ฮาร์ดไดร์ฟมากว่า 14 ปี ทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 25 ประเทศ พร้อมด้วยลูกค้ากว่า 500 บริษัท ในหลายประเทศทั่วโลก ที่ไว้วางใจให้ ADD ดูแลข้อมูลและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะถูกทำลายอย่างปลอดภัยไม่รั่วไหล และอุปกรณ์จะถูกกำจัดอย่างถูกต้องไม่เป็นพิษต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ ที่ Asia Data Destruction

You May Also Like

ITAD คือ
HDD Degausser SSD DESTROYER เครื่องเจาะทำลายฮาร์ดดิสก์
5 เทรนด์ Trend ความเป็นส่วนตัว privacy personal data ที่จะส่งผลไปอีก 2 ปีข้างหน้า
PDPA SMEs Personal Data Protection Act
คอมเก่า ความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูลจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเก่า ฮาร์ดแวร์เก่า ที่เลิกใช้งานแล้ว
Data management for Organization
PDPA Right of the Data Subject
ทำลายกระดาษ ทำลายเอกสารมีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร
ย้ายข้อมูล-windows-mac-คอมเก่า-คอมใหม่