• 7 วิธีจัดการ IT Lifecycle เพื่อช่วยเสริมสร้างธุรกิจ 1

7 วิธีช่วยจัดการ IT Lifecycle เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ

เมื่อเทคโนโลยียังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการอัพเกรดระบบเป็นระยะๆ เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัท และป้องกันไม่ให้ธุรกิจหยุดชะงัก แต่การอัพเกรดระบบไม่สามารถคาดเดาเวลาที่จะเกิดขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของระบบที่ถูกออกแบบมา

“การจัดการวงจรของระบบ IT” คือภาคส่วนของ IT ที่มีความเชียวชาญในการควบคุม ติดตั้ง บำรุงรักษา การกำจัดและการเปลี่ยนแปลงระบบ ซึ่งหากไม่มีการจัดการที่ดีอาจส่งผลถึงระบบธุรกิจในวงกว้าง

วันนี้เรามีเคล็ดลับมาบอก!!

1. คาดการณ์ความต้องการของฮาร์ตแวร์และซอร์ฟแวร์เพื่อลดค่าใช้จ่าย

7 วิธีจัดการ IT Lifecycle เพื่อช่วยเสริมสร้างธุรกิจ 2

การวางแผนการใช้จ่ายล่วงหน้าเป็นส่วนสําคัญในการดําเนินงานธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ

การให้ความสำคัญกับระบบฮาร์ตแวร์ ซอฟร์แวร์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทางไอทีต่างๆถือเป็นการลงทุนที่สำคัญไม่แพ้ทรัพยากรอื่นๆ

ดังนั้นเจ้าของบริษัทที่ต้องการขยายธุรกิจจะต้องมั่นใจในระบบไอทีที่จะไม่ล้มเหลวกลางคัน เพื่อรองรับความปลอดภัยของทรัพยากรทางข้อมูลต่างๆ และลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดการระบบที่ล้มเหลว

2. เปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานทาง IT ที่ล้มเหลว เพื่อลดความเสี่ยง

7 วิธีจัดการ IT Lifecycle เพื่อช่วยเสริมสร้างธุรกิจ 3

ถ้าโครงสร้างพื้นฐานทาง IT ล้มเหลว ธุรกิจอาจหยุดชะงัก พนักงานไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นได้ ลูกค้าเริ่มร้องเรียน และส่งผลถึงการสูญเสียรายได้ในที่สุด

ดังนั้นหลายบริษัทได้มีการวางแผนอายุการทำงานของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ล่วงหน้า เพื่อป้องกันระบบล้มเหลวแบบไม่คาดคิด

หลายบริษัทควรตรวจสอบอายุการใช้งานของระบบเพื่อป้องกันไม่ให้เสียเวลาและสูญเสียรายได้

3. หลีกเลี่ยงฮาร์ตแวร์และซอฟร์แวร์ที่ล้าหลัง

7 วิธีจัดการ IT Lifecycle เพื่อช่วยเสริมสร้างธุรกิจ 4

โครงสร้างพื้นฐานไอทีแบบเก่าทำให้เกิดต้นทุนทางธุรกิจ เครือข่ายที่ล่าช้า และปัญหาทางซอฟแวร์ต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิต และอาจกระทบถึงปัญหาอื่นๆเพิ่มเติม

ลองนึกถึง smartphone ของคุณที่ต้องอัพเดต IOS หรือ Androi บ่อยๆ เพื่อไม่ให้เครื่องทำงานช้าหรือรองรับรูปแบบการทำงานที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

ดังนั้น

ควรหมั่นอัพเดตซอฟแวร์และฮาร์ตแวร์ของบริษัทคุณ

เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของคุณมีระบบที่ดีรองรับในการทำงาน

4. ตัดสินใจล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้าน IT

7 วิธีจัดการ IT Lifecycle เพื่อช่วยเสริมสร้างธุรกิจ 5

ความล้มเหลวของการจัดการ IT Lifecycle คือการไม่วางแผนการลงทุนทางด้าน IT ล่วงหน้า ทำให้ขาดความยืดหยุ่นในการตัดสินใจ

การเตรียมตัวและรับมือกับระบบทาง IT ล่วงหน้า จะ

ช่วยให้คุณได้มีเวลาสำรวจ เปรียบเทียบ เข้าใจข้อดีข้อเสียของแต่ละตัวเลือกได้อย่างละเอียดมากขึ้น

และช่วยประกอบการตัดสินใจในการลงทุนทางด้าน IT ได้ดีที่สุด

5. ทำความเข้าใจค่าใช้จ่ายของเจ้าของกิจการ ค่าดูแลและซ่อมบำรุง

7 วิธีจัดการ IT Lifecycle เพื่อช่วยเสริมสร้างธุรกิจ 6

คุณเคยสำรวจค่าใช้จ่ายในระบบ IT ของบริษัทคุณหรือไม่? อีก 1 เหตุผลที่หลายบริษัทต้องเลื่อนการอัพเกรดระบบมาจากความผิดพลาดของค่าใช้จ่ายผู้ประกอบการ บางครั้งบริษัทของคุณอาจกำลังอัพเกรดระบบเครือข่ายรุ่นใหม่ แต่ฮาร์ดแวร์ของคุณเกิดล้มเหลวซะก่อน ทำให้ต้องย้ายงบประมาณมาซ่อมส่วนนี้ก่อน

ดังนั้น

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทางด้านไอที ถือเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาด

เพราะทำให้คุณสามารถวางแผนค่าใช้จ่ายเหล่านี้ และหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดจากค่าใช้จ่ายด้านซ่อมบำรุงที่ไม่จำเป็น

6. ป้องกันการล้มเหลวด้านความปลอดภัยจากการใช้ซอฟแวร์ล้าสมัย

7 วิธีจัดการ IT Lifecycle เพื่อช่วยเสริมสร้างธุรกิจ 7

เครือข่ายเก่าถือเป็นเป้าหมายหลักของบรรดาชาวแฮกเกอร์และไวรัสต่างๆ

เพราะซอฟแวร์ที่เก่าจะมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสูง ซึ่งอาจส่งผลร้ายแรงกับบริษัทได้หากแฮกเกอร์หรือไวรัสได้เห็นช่องโหว่ที่จะเข้ามาแทรกแซง เช่น ระบบข้อมูลเสีย รายชื่อลูกค้ารั่วไหล หรืออาจถึงขั้นกระทบทางด้านกฏหมายเลยทีเดียว

ดังนั้นควรรักษาเครือข่ายและระบบให้เป็นปัจจุบันเสมอ เพื่อเป็นเกราะป้องกันให้กับธุรกิจและหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายทางด้านชื่อเสียง

7. กำจัดข้อมูล/อุปกรณ์ทาง IT ที่ไม่ใช้แล้ว

7 วิธีจัดการ IT Lifecycle เพื่อช่วยเสริมสร้างธุรกิจ 8

ไมโครซอฟต์เปิดเผยว่า อุปกรณ์ทาง IT ที่มีอายุมากกว่า 4 ปี มีโอกาสเสียมากกว่าอุปกรณ์ใหม่ถึง 3.3 เท่า หรือคิดเป็นเงินราว 50,561 บาท เท่ากับคอมพิวเตอร์ใหม่ 2 เครื่อง หรือมากกว่า รวมถึงเสียเวลาในการทำงานมากถึง 208 ชั่วโมงต่อปี

ข้อมูลที่ไม่ใช้แล้วของบริษัทควรกำจัดทิ้ง เพื่อไม่ให้เกิดข้อมูลรั่วไหลหรือถูกโจรกรรมทางข้อมูล

โดยกว่า 62% ของผู้ประกอบการยอมรับว่าเคยประสบปัญหาด้านข้อมูลรั่วไหลมาก่อน

แล้วเราควรทำไงดี ?

ใช้บริษัท IT Asset Disposal ที่น่าเชื่อถือได้รับการรับรอง

เขาสามารถดูแลอุปกรณ์ IT ที่เลิกใช้งานอย่างมืออาชีพ โดยเขาจะสามารถทำลายข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน ออกใบรับรองการทำลาย Certificate of Data Destruction รวมไปถึงการรับซื้อเครื่องเก่าของคุณอีกด้วย

นั่นหมายถึงคุณได้เลิกใช้งานอย่างปลอดภัย และคุณยังสามารถทำให้มันเป็นเงินได้ ถ้าคุณบริหารจัดการดี

แน่นอนที่สุด คุณต้องเลือกบริษัทที่คุณตรวจสอบแล้วอย่างดีเท่านั้น

สรุป

ไม่ว่าคุณจะวางแผนธุรกิจมาดีแค่ไหน แต่หากคุณไม่ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการ IT Lifecycle ความสำเร็จของคุณอาจยิ่งห่างไกลออกไป เพราะเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวัน เราจึงต้องเปลี่ยนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น

การใช้ บริษัท IT Asset Disposal จะช่วยให้คุณเปลี่ยนเครื่องใหม่ ปลอดภัย ประหยัด และยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

ที่มา : brightlineit , กรุงเทพธุรกิจ

You May Also Like

การทำลายข้อมูล-Data-Center
ให้ข้อมูลส่วนบุคคลอันตรายกว่าที่คิด
Trade-in-iPhone
ทำความรู้จัก Refurbished
Shredding
data wiping คืออะไร
ทำไมต้องล้างข้อมูล กับบริษัททำลายข้อมูลมืออาชีพ
ข้อมูลส่วนบุคคล
ทำลายข้อมูล ISO 27001