เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลด้วย Data Lifecycle Management (DLM)

Data Lifecycle-PDPA-Personal Data

หนึ่งในความท้าทายที่หลายบริษัทกำลังเผชิญอยู่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลจำนวนมหาศาล ที่กระจัดกระจายอยู่ตามอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งการจัดการข้อมูลมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยธุรกิจแต่ละประเภทต้องดำเนินการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เน้นเรื่องการให้ความสำคัญกับการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลมากขึ้นกว่าเดิม

การจัดการข้อมูล Data Lifecycle Management คืออะไร?

Data lifecycle management เป็นกระบวนการจัดการข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของข้อมูลตั้งแต่การสร้างจนถึงการจัดเก็บหรือทำลาย โดยจะทำให้กระบวนการที่เกี่ยวข้องดำเนินไปโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

องค์ประกอบหลักในการบริหารจัดการตลอดทั้งวงจรชีวิตของข้อมูลจะประกอบด้วย 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

Data lifecycle management (DLM) เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูลตามหลัก PDPA (Person Data Protection) (พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) 1
  • Data collection: รับข้อมูล
  • Data access: เข้าถึงข้อมูล
  • Data usage: ใช้ข้อมูล
  • Data storage: จัดเก็บข้อมูล
  • Data transfer: ส่งต่อข้อมูล
  • Data destruction: ทำลายข้อมูล

ข้อมูลสามารถถูกจัดได้ทั้งแบบข้อความ ภาพ เสียง ลงบนสื่อรูปแบบหลักๆ ไม่ว่าจะเป็น  กระดาษ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ฮาร์ดดิสก์ เทป CD USB

ดังนั้นทุกขั้นตอนจึงต้องออกแบบ กำหนดผู้เข้าถึง รูปแบบการจัดเก็บ รวมถึงเมื่อเลิกใช้ ต้องทำลายข้อมูลอย่างปลอดภัย เพราะการให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลนั้นไม่เพียงช่วยให้สามารถใช้งานข้อมูลได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจว่าข้อมูลสำคัญจะไม่รั่วไหลออกนอกองค์กรอีกด้วย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกีบ 7 วิธี ช่วยจัดการ IT Lifecycle เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ

ที่มา : TechTarget , JagoanHosting

You May Also Like

Certificate of Data Destruction Standard
PDPA Right of the Data Subject
ทำลายกระดาษ ทำลายเอกสารมีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร
ย้ายข้อมูล-windows-mac-คอมเก่า-คอมใหม่
old devices วิธีจัดการคอมพิวเตอร์เก่า
carbon footprint for organization
PDPA พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บทลงโทษ
data erasure software
Certificate of Data Destruction Standard