NAID AAA Certificate (National Association of Information Destruction) องค์กรผู้ออกใบรับรองมาตรฐานการทำลายข้อมูล ที่น่าเชื่อถือที่สุดระดับโลก

อ้างอิงจากข่าวการรั่วไหลและการโจรกรรมข้อมูลประเภทต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นทั่วโลก

ทำให้เกิดผลกระทบมากมายตามมาไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวบุคคล บริษัทและหน่วยงานต่างๆ จนส่งผลกระทบต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งคิดเป็นมูลค่าความเสียหายจำนวนที่มากมายมหาศาล

  • โดยข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้หลุดออกมาทั้งแบบตั้งใจ และไม่ได้ตั้งใจจากสื่อข้อมูลประเภทต่างๆ ทั้งจากการโดยขโมยมาและการทำลายที่ไม่ถูกวิธี
  • เมื่อกระบวนการต่างๆไม่ปลอดภัยและมีความเสี่ยงจากการที่ข้อมูลเหล่านี้ไปอยู่ในมือของมิจฉาชีพ อาจจะส่งผลกระทบต่างๆ ตามมา
  • จะดีกว่าหรือไม่ หากคุณสามารถป้องกันข้อมูล ก่อนที่เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับข้อมูลที่สำคัญและมีค่าของคุณ

NAID AAA Certificate

NAID (National Association of Information Destruction) เป็นหน่วยงานที่กำหนดมาตรฐานการทำลายข้อมูลสำหรับสื่อทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลกระดาษหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

โดยทำหน้าที่เป็นคนกลางหรือหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค ที่จะกำหนดมาตรฐานและคุณสมบัติของผู้ให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจการทำลายข้อมูลทั่วโลก

อีกทั้งมีการวิจัย พัฒนา และปรับปรุงมาตรฐานขั้นตอน กระบวนการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ของโลกออนไลน์ในปัจจุบันอีกด้วย

ข้อกำหนดการรับรองตามมาตรฐาน NAID

ผู้ให้บริการลบและทำลายสื่อข้อมูลต่างๆ ต้องผ่านมาตรฐานข้อกำหนดการรับรองเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมไปถึงความปลอดภัยในทุกๆด้าน

อาทิเช่น การขนส่ง, การคัดกรองพนักงาน, การอบรมและให้ความรู้บุคลากร, ความปลอดภัยในการทำงาน, ความปลอดภัยของสถานที่, และรวมไปถึงข้อกำหนดนโยบาย วิธีขั้นตอนการทำงานต่างๆที่ครบถ้วนและรัดกุม

ข้อกำหนดคร่าวๆจากมาตรฐานการรับรอง NAID สรุปได้ดังนี้

  • ผู้ให้บริการต้องใช้วิธีการ เครื่องมือ รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆในการรักษาความปลอดภัยได้ครบทุกขั้นตอนของกระบวนการการทำลาย โดยเริ่มจากการขนส่ง การจัดเก็บ และวิธีการทำลายอย่างเหมาะสมและถูกวิธี
  • มุ่งเน้นไปที่กระบวนการสรรหาทรัพยากรบุคคลของผู้ให้บริการ ต้องตรวจสอบ คัดกรอง และฝึกอบรมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยในการทำงานและรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ
  • โปรแกรมตรวจสอบที่ครองคลุมของทาง NAID ที่สามารถเข้าตรวจสอบผู้ให้บริการเมื่อไหร่ก็ตาม โดยไม่ต้องมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า ผู้ให้บริการต้องเตรียมพร้อมรับการตรวจสอบได้ตลอดเวลา

จากข้อกำหนดและมาตรฐานมากมายของทาง NAID ทำให้สามารถเลือกผู้ให้บริหารที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองจากสถาบันนี้

เมื่อคุณเลือกใช้บริษัทที่ผ่านการรับรอง NAID AAA Certification คุณจะสามารถเชื่อมั่นได้ว่าการทำลายข้อมูลของคุณถูกต้อง ตรงตามข้อกำหนดที่เข้มงวด อีกทั้งยังมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่สำคัญของคุณจะถูกกำจัดอย่างดีด้วยขั้นตอนที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

มีเอกสารและหลักฐานยืนยันว่า คุณได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชื่อเสียงและทรัพย์สินของคุณในอนาคต

อีกทั้งสามารถใช้เป็นหลักฐาน ยืนยันความเอาใจใส่ ป้องกัน และดูแลข้อมูลที่มีค่าอย่างเต็มความสามารถแล้ว

Asia Data Destruction ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน NAID AAA Certification ในด้านการทำลายสื่ออิเล็กทรอนิกส์รายแรกในประเทศไทยและภูมิภาคอาเชียน เราสามารถให้คำปรึกษาและให้บริการในหลากหลายประเทศ ทั้งโดยตรงและผ่านเครือข่ายพันธมิตรที่ผ่านการรับรองด้วยมาตรฐานเดียวกันได้อีกด้วย

แหล่งที่มา : NAID

You May Also Like