ITAD – การทำลายข้อมูลแบบ IT Asset Disposal (ITAD) คืออะไร? รีไซเคิ้ลคอมพิวเตอร์แบบ ITAD คือยังไง?

ITAD It Asset Disposal คือ ทางออกของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่า ที่เลิกใช้งาน ทำยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ITAD (Information Technology Asset Disposition) คือ การรีไซเคิลทรัพย์สินไอทีอย่างปลอดภัยในยุคดิจิตอล ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ปลอดภัยทั้งเรื่องข้อมูล สิ่งแวดล้อม เปลี่ยนค่าใช้จ่ายให้เป็นรายได้ ทั้งยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และช่วยส่งเสริมการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ESG (Environment, Social, และ Governance) ได้อีกด้วย

ด้วยกระบวนการทำลายข้อมูลที่ทันสมัย ตอบโจทย์ครบวงจรว่าข้อมูลข้างเครื่องเก่าของคุณจะถูกทำลายอย่าง 100% ตามหลักสากลที่แม้แต่ นาซ่า หรือ กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริการเลือกใช้ ด้วยเทคนิคที่มั่นใจได้ว่าจะไม่มีใครเห็นข้อมูลของคุณ รวมถึงการเก็บหลักฐานยืนยันตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

เมื่อผ่านการทำลายข้อมูลอย่างถูกต้องแล้ว วิธีกำจัดทรัพย์สินอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้าสมัยหรือไม่พึงประสงค์เป็นอีกเรื่องที่สำคัญเช่นกัน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศเป็นสำคัญ ทั้งนี้ผู้ให้บริการด้าน ITAD ต้องมีความเชี่ยวชาญในกระบวนการขณะเดียวกันต้องรู้วิธีการแปลงสินทรัพย์ไอทีให้เกิดมูลค่าสูงสุด การรีไซเคิ้ลอย่างเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม เพื่อช่วยลดต้นทุนประหยัดค่าใช้จ่ายในทุกขั้นตอนและสร้างความสูญเสียให้น้อยที่สุดด้วย

องค์กรส่วนใหญ่มักกำหนดอายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระยะเวลาที่ต่างกัน หลายแห่งจึงต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับคอมพิวเตอร์ปลดระวาง, ฮาร์ดดิสก์เก่า, อุปกรณ์เหลือใช้ อาจจะด้วยวิธีขาย, นำไปให้โรงงานรีไซเคิล หรือแม้แต่การทำลายทิ้ง

It Asset Desposal Disposal Asia Data Destruction

การจัดการกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีหลายสิ่งให้ต้องคำนึงถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศที่มีกฎหมายรองรับและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (ประเทศไทยกำลังจะเริ่มใช้พรก.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในปีพ.ศ. 2565) หากกำจัดข้อมูลจำนวนมหาศาลด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องข้อมูลเก่าพวกนั้นอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคต ทำให้องค์กรเสียค่าใช้จ่าย เสียเวลา หรืออาจถึงขั้นสูญเสียความน่าเชื่อถือจากคู่ค้า

ITAD – นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาหากจัดการกับทรัพย์สินอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้องด้วย ITAD

  1. คอมพิวเตอร์และฮาร์ดดิสก์จะถูกล้างอย่างสะอาดหมดจดราวกับซื้อใหม่โดยไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลจะรัวไหล
  2. สร้างมาตรฐานในการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  3. ลดค่าใช้จ่ายและลดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
  4. แปลงทรัพย์สินอิเล็กทรอนิกส์ เก่า เลิกใช้ ให้มีมูลค่าสูงสุด

คอมพิวเตอร์เก่า, ฮาร์ดดิสก์เก่าหรือแม้กระทั่งโน้ตบุ๊คเก่า สามารถนำกลับไปต่อยอดได้ โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการจ้างทำลาย เพียงแค่คุณเลือกผู้ให้บริการที่เชี่ยวชาญ ก็จะได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องและเหมาะสมกับองค์กรของคุณ หากต้องการ คุณสามารถติดต่อเรา Asia Data Destruction เพื่อคำปรึกษาและรายละเอียดเพิ่มเติม

ITAD – การที่เราจัดการกับ ITAD อย่างเหมาะสม จะมีประโยชน์ต่อตัวเราหลายด้าน ดังนี้

  1. ช่วยลดความเสี่ยงจากการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล: การจัดการกับ ITAD จะช่วยลบข้อมูลจากอุปกรณ์ไอทีที่ไม่ได้ใช้งานแล้วให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล ทำให้ลดความเสี่ยงที่ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกรั่วไหลออกมา
  2. ช่วยสร้างรายได้: การขายอุปกรณ์ไอทีที่ไม่ได้ใช้งานแล้วสามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กรได้
  3. ช่วยสร้างองค์ความรู้: การที่เราต้องจัดการกับ ITAD จะช่วยให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรไอทีในองค์กร
  4. ช่วยประหยัดทรัพยากร: การใช้งานอุปกรณ์ไอทีได้นานขึ้นจะช่วยประหยัดทรัพยากรและลดการใช้งานอุปกรณ์ใหม่
  5. ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม: การจัดการกับ ITAD อย่างถูกต้องจะช่วยลดการสร้างขยะไอที

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยว ITAD VS EWASTE แตกต่างกันอย่างไร?