ข้อแตกต่างระหว่าง ITAD (IT Asset Disposal) กับ E-Waste

บ่อยครั้งที่มีการนำคำว่า ITAD และ E-Waste มาใช้เพื่อสื่อถึงการกำจัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม ITAD และ E-Waste นั้นมีข้อแตกต่างกันในหลายๆ ส่วนดังนี้

เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำพวกคอมพิวเตอร์เก่า, โทรศัพท์เก่า, เซิร์ฟเวอร์เก่าหรือฮาร์ดดิสก์เก่า กว่า 90% ของอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วจะกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องกำจัด ซึ่งบางส่วนอาจสามารถนำกลับไปรีไซเคิลใหม่ได้ ในขณะที่บางส่วนต้องทำลายทิ้งด้วยวิธีการที่ถูกต้อง

โดย E-Waste มุ่งเน้นไปที่การรีไซเคิลและทิ้งชิ้นส่วน ในขณะที่ ITAD มุ่งเน้นที่การจัดการอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม บางกรณีเพียงแค่ล้างข้อมูลในคอมพิวเตอร์ก็สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้

การรีไซเคิล E-Waste จำเป็นต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างมาก การขนย้ายอุปกรณ์เพื่อไปถึงโรงงานนอกจากจะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายแล้วยังเพิ่มความยุ่งยากให้แก่เจ้าของสินทรัพย์อีกด้วย

ขั้นตอนการทำลายของ ITAD สามารถตอบโจทย์การการทำลายทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน

การทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีค่าใช้จ่ายต่างกันไป

ขณะที่ E-Waste ถูกจัดว่าเป็นเศษซากที่ต้องทำลายทิ้งหรือนำชิ้นส่วนบางอย่างมารีไซเคิล

กระบวนการ ITAD สามารถเรียกคืนมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้ ด้วยการนำกลับไปใช้ใหม่หรือขายอุปกรณ์ต่อในราคาที่ถูกลง

ปัจจุบันกฎหมายให้ความสำคัญกับข้อมูลที่อยู่บนโลกโซเชี่ยลเพิ่มากขึ้น

หากส่งสินค้าไปในหมวดหมู่ E-Waste เพื่อแยกส่วนและทำลาย เราไม่มีทางรู้ได้ว่าข้อมูลที่อยู่ในอุปกรณ์จะหายไปด้วยหรือไม่

บริการ ITAD สามารถจัดการลบข้อมูลเหล่านั้นได้หมดจด และมีรายงานที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

โรงงานรีไซเคิล E-Waste มีตัวแปรหลายอย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เสียง, ความสะอาด, พลังงาน หรือแม้กระทั่งทรัพยากรที่ใช้

กลับกันขั้นตอนของ ITAD นั้นสามารช่วยลดปัญหาทางด้านตัวแปรได้ และมีมาตรฐานในการจัดการที่สะดวกและรวดเร็วอีกด้วย

วิธีการจัดการกับอุปกรณ์และขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องที่ควรให้ความสนใจอย่างจริงจัง

การเลือกวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม นอกจากจะสามารถช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว ยังสามารถยืดระยะเวลาการใช้งานและมูลค่าของอุปกรณ์ได้มากขึ้นด้วย

ประเทศไทยเริ่มมีการตื่นตัว เรื่องการจัดการสินทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยกระบวนการ ITAD เช่นกัน

Asia Data Destruction จึงพร้อมให้คำปรึกษาและบริการสำหรับผู้ที่มองหาการจัดการกับคอมพิวเตอร์เก่า, ฮาร์ดดิสก์ที่ไม่ต้องการ รวมไปถึงเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ใช้งานแล้ว ด้วยวิธีการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน

สามารถติดต่อได้ ที่นี่

You May Also Like