ข้อแตกต่างระหว่าง ITAD (IT Asset Disposal) กับ E-Waste

IT Asset Disposal

บ่อยครั้งที่มีการนำคำว่า ITAD และ E-Waste เพื่อสื่อถึงการกำจัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม ITAD และ E-Waste นั้นมีข้อแตกต่างกันในหลายๆ ส่วนดังนี้

1. Recycle, Reuse, Destruction

เมื่อต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำพวกคอมพิวเตอร์เก่า, โทรศัพท์เก่า, เซิร์ฟเวอร์เก่า, ฮาร์ดดิสก์เก่า กว่า 90%ของอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วจะกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องกำจัด

บางส่วนอาจสามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้ ในขณะที่บางส่วนต้องทำลายทิ้งด้วยวิธีการที่ถูกต้อง

โดย E-Waste มุ่งเน้นไปที่การรีไซเคิลและทิ้งชิ้นส่วน

ในขณะที่ ITAD มุ่งเน้นที่การจัดการอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม บางกรณีเพียงแค่ล้างข้อมูลในคอมพิวเตอร์ก็สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้

2. สะดวกสบาย

การรีไซเคิล E-Waste จำเป็นต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างมาก การขนย้ายอุปกรณ์เพื่อไปถึงโรงงานนอกจากจะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายแล้วยังเพิ่มความยุ่งยากให้แก่เจ้าของสินทรัพย์อีกด้วย

ขั้นตอนการทำลายของ ITAD สามารถตอบโจทย์การการทำลายทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน

3. เรียกคืนมูลค่าของอุปกรณ์

การทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีค่าใช้จ่ายต่างกันไป

ขณะที่ E-Waste ถูกจัดว่าเป็นเศษซากที่ต้องทำลายทิ้งหรือนำชิ้นส่วนบางอย่างมารีไซเคิล

กระบวนการ ITAD สามารถเรียกคืนมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้ด้วยการนำกลับไปใช้ใหม่หรือขายอุปกรณ์ต่อในราคาที่ถูกลง

4. ความปลอดภัยของข้อมูล

ปัจจุบันกฎหมายให้ความสำคัญกับข้อมูลที่อยู่บนโลกโซเชี่ยลเพิ่มากขึ้น

หากส่งสินค้าไปในหมวดหมู่ E-Waste เพื่อแยกส่วนและทำลายเราไม่มีทางรู้ได้ว่าข้อมูลที่อยู่ในอุปกรณ์จะหายไปด้วยหรือไม่

บริการ ITAD สามารถจัดการลบข้อมูลเหล่านั้นได้หมดจด และมีรายงานที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

5. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โรงงานรีไซเคิล E-Waste มีตัวแปรหลายอย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่น เสียง, ความสะอาด, พลังงาน แม้กระทั่งทรัพยากรที่ใช้

กลับกันขั้นตอนของ ITAD นั้นสามารช่วยลดปัญหาทางด้านตัวแปร ได้มาตรฐานในการจัดการ สะดวกและรวดเร็วอีกด้วย

วิธีการจัดการกับอุปกรณ์และขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องที่ควรให้ความสนใจอย่างจริงจัง

การเลือกวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมนอกจากจะสามารถช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว ยังสามารถยืดระยะเวลาการใช้งานและมูลค่าของอุปกรณ์ได้มากขึ้นด้วย

ประเทศไทยเริ่มตื่นตัวเรื่องการจัดการสินทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยกระบวนการ ITAD เช่นกัน

Asia Data Destruction จึงพร้อมให้คำปรึกษาและบริการสำหรับผู้ที่มองหาการจัดการกับคอมพิวเตอร์เก่า, ฮาร์ดดิสก์ที่ไม่ต้องการ รวมไปถึงเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ใช้งานแล้ว ด้วยวิธีการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน

You May Also Like

การทำลายข้อมูล-Data-Center
ให้ข้อมูลส่วนบุคคลอันตรายกว่าที่คิด
Trade-in-iPhone
ทำความรู้จัก Refurbished
Shredding
data wiping คืออะไร
ทำไมต้องล้างข้อมูล กับบริษัททำลายข้อมูลมืออาชีพ
ข้อมูลส่วนบุคคล
ทำลายข้อมูล ISO 27001