เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลด้วย Data Lifecycle Management (DLM)

หนึ่งในความท้าทายที่หลายบริษัทกำลังเผชิญอยู่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลจำนวนมหาศาล ที่กระจัดกระจายอยู่ตามอุปกรณ์ต่างๆ  ซึ่งการจัดการข้อมูลมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยธุรกิจแต่ละประเภทตอนนี้ จะต้องมีการดำเนินการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายใหม่ PDPA ที่ให้ความสำคัญในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลมากขึ้นกว่าเดิม

การจัดการข้อมูล Data Lifecycle Management คืออะไร?

Data lifecycle management เป็นกระบวนการจัดการข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของข้อมูลตั้งแต่การสร้างไปจนถึงการจัดเก็บหรือทำลาย โดยจะทำให้กระบวนการที่เกี่ยวข้องดำเนินไปโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

องค์ประกอบหลักในการบริหารจัดการตลอดทั้งวงจรชีวิตของข้อมูลประกอบด้วย 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

  • Data collection: รับข้อมูล
  • Data access: เข้าถึงข้อมูล
  • Data usage: ใช้ข้อมูล
  • Data storage: จัดเก็บข้อมูล
  • Data transfer: ส่งต่อข้อมูล
  • Data destruction: ทำลายข้อมูล

ข้อมูลสามารถถูกจัดได้ทั้งในรูปแบบข้อความ ภาพ เสียง ลงบนสื่อรูปแบบหลักๆไม่ว่าจะเป็น กระดาษหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ฮาร์ดดิสก์ เทป CD USB เป็นต้น

ดังนั้นทุกขั้นตอนจึงต้องออกแบบ กำหนดผู้เข้าถึง รูปแบบการจัดเก็บรวมถึงเมื่อเลิกใช้ ต้องทำลายข้อมูลอย่างปลอดภัย เพราะการให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลนั้น ไม่เพียงช่วยให้สามารถใช้งานข้อมูลได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจว่าข้อมูลสำคัญจะไม่รั่วไหลออกนอกองค์กรอีกด้วย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกีบ 7 วิธี ช่วยจัดการ IT Lifecycle เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ

แหล่งที่มา : TechTarget , JagoanHosting

You May Also Like