ซอฟแวร์ทำลายข้อมูล

ในโลกที่การละเมิดข้อมูลและข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวเพิ่มสูงขึ้น การตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนถูกลบออกจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอย่างถาวรและปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ จึงเป็นที่มาของซอฟแวร์ทำลายข้อมูล (Data Erasure) ซอฟต์แวร์การลบข้อมูลเป็นวิธีการที่น่าเชื่อถือและใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งการล้างข้อมูลจากฮาร์ดไดรฟ์ ็HDD รวมถึง solid-state (SSD) ไดรฟ์ USB และสื่อจัดเก็บข้อมูลอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Data Erasure Software คือเทคโนโลยีล่าสุดและดีที่สุดในการทำลายหน่วยความจำคอมพิวเตอร์

ซอฟแวร์ทำลายข้อมูลถาวร คืออะไร?

Data Erasure Software หรือที่เรียกว่าซอฟต์แวร์ล้างข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ทำลายข้อมูลถาวรเป็นเครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อลบข้อมูลออกจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอย่างถาวร จุดประสงค์คือเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลไม่สามารถกู้คืนได้ แม้จะใช้เทคนิคการกู้คืนขั้นสูงก็ตาม ซอฟต์แวร์นี้จะ.ใช้วิธีการเขียนทับข้อมูลที่มีอยู่บนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลด้วยรูปแบบแบบสุ่มหรือที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ทำให้ไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลต้นฉบับได้อีก. ต่างจากการ Format HDD ที่ยังสามารถกู้ข้อมูลได้.

ซอฟแวร์ทำลายข้อมูลถาวร มีระบบทำงานอย่างไร?

Data Erasure Software หรือ ซอฟแวร์ทำลายข้อมูล เป็นการใช้อัลกอริธึมขั้นสูงเพื่อเขียนทับข้อมูลในอุปกรณ์ที่จัดเก็บข้อมูล วิธีการเหล่านี้มีการกำหนดจำนวนครั้งที่ข้อมูลจะถูกเขียนทับ ตามรูปแบบที่ใช้ และระดับความปลอดภัยตามที่กำหนด ด้วยวิธีการเขียนทับข้อมูลซ้ำๆ ซอฟต์แวร์ดังกล่าวนี้จะช่วยทำให้เราแน่ใจได้ว่าไม่มีร่องรอยของข้อมูลต้นฉบับหลงเหลืออยู่อย่างแน่นอน

และที่สำคัญการเข้าสู่โปรแกรมดังกล่าวจะเป็นการ Boot โปรแกรมซอร์ฟแวร์จากโปรแกรมโดยตรง จึงไม่มีการผ่านเข้าหน้าจอของ User ทำให้ผู้ดำเนินการลบด้วยซอฟต์แวร์ทำลายข้อมูลถาวรจะไม่เห็นข้อมูลของเจ้าของเครืองเลย  มั่นใจว่าข้อมูลของคุณจะถูกทำลายถาวรอย่างเป็นความลับ

7

คุณสมบัติของซอร์ฟแวร์ทำลายข้อมูลถาวร

 1. Comprehensive Data Removal: การลบข้อมูลอย่างครอบคลุม ซอฟต์แวร์การลบข้อมูลสามารถลบไดรฟ์ทั้งหมดได้อย่างปลอดภัย รวมถึง partitions และข้อมูลทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในไดรฟ์ ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะถูกลบออกไปอย่างแน่นอน
 2. Multiple Wiping Methods: วิธีการล้างข้อมูลมีหลากหลายหลักการ โดยทั่วไปแล้วซอฟต์แวร์จะมีอัลกอริธึมการล้างข้อมูลที่หลากหลาย เช่น DoD 5220.22-M, NIST SP 800-88 หรือ Gutmann ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้เลือกระดับความปลอดภัยตามความเหมาะสมและตามความต้องการเฉพาะส่วนบุคคลหรือขององค์กรนั้นๆ
 3. Selective Erasure: นอกเหนือจากการลบไดรฟ์แล้ว ซอฟต์แวร์บางตัวยังมีตัวเลือกให้เลือกลบไฟล์หรือโฟลเดอร์เฉพาะ ทำให้ผู้ใช้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการจัดการข้อมูลในอุปกรณ์นั้นๆ
 4. Verification and Certification: เป็นเครื่องมือที่สามารถลบข้อมูลได้จำนวนมาก มีกลไกในการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าการเขียนทับข้อมูลนั้นสำเร็จ และบางเครื่องมือมีการออกใบรับรองหรือรายงานการลบข้อมูลเพื่อพิสูจน์การล้างทำลายข้อมูลถาวรที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ประโยชน์ของซอร์ฟแวร์ทำลายข้อมูลถาวร

 • Enhanced Data Security: การปรับปรุงความปลอดภัยของข้อมูล ซอฟต์แวร์ลบข้อมูลนี้สามารถช่วยลดความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูลและการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตได้อย่างมาก ช่วยปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากการตกไปอยู่ในมือของมิจฉาชีพ
 • Compliance and Regulatory Requirements: ข้อกำหนดด้านความสอดคล้องและข้อบังคับ ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ลบข้อมูล องค์กรสามารถปฏิบัติตามข้อบังคับด้านการปกป้องข้อมูลและมาตรฐานอุตสาหกรรมที่กำหนด แนวทางปฏิบัติในการกำจัดข้อมูลอย่างปลอดภัย
 • Environmentally Friendly: เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลบและรีไซเคิลอุปกรณ์เก็บข้อมูลอย่างเหมาะสมผ่านซอฟต์แวร์ลบข้อมูลนี้ ช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์และส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

จำเป็นต้องใช้ซอร์ฟแวร์ทำลายข้อมูลถาวรเมื่อไหร่?

ซอฟต์แวร์ลบข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นในสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้

 • เมื่อเลิกใช้หรือรีไซเคิลอุปกรณ์เก็บข้อมูลเก่า
 • ก่อนขายหรือบริจาคอุปกรณ์
 • เมื่อโยกย้ายไปยังฮาร์ดแวร์ใหม่หรือทิ้งอุปกรณ์
 • เมื่อปฏิบัติตามข้อบังคับด้านการปกป้องข้อมูล เช่น ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) หรือมาตรฐานเฉพาะอุตสาหกรรม

แล้วเราสามารถเลือกซอร์ฟแวร์ทำลายข้อมูลถาวรที่ถูกต้อง จากหลักการอะไรบ้าง?

Compatibility: ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์เข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการและระบบไฟล์ที่คุณใช้หรือไม่ ควรสนับสนุนแพลตฟอร์มที่คุณทำงานด้วย เช่น Windows, macOS, Linux เป็นต้น

Supported Storage Devices: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์รองรับประเภทอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่คุณต้องการลบ เช่น ฮาร์ดไดรฟ์ ไดรฟ์โซลิดสเทต (SSD) ไดรฟ์ USB การ์ดหน่วยความจำ ฯลฯ ควรครอบคลุมอุปกรณ์เฉพาะที่คุณใช้งานด้วย

Verification and Reporting: ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์มีกลไกการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าการลบข้อมูลสำเร็จหรือไม่ ควรจัดทำรายงานหรือใบรับรองเพื่อเป็นหลักฐานในการลบข้อมูลที่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นประโยชน์สำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด

Security Measures: ประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ใช้โดยซอฟต์แวร์มองหาคุณสมบัติต่างๆ เช่น การป้องกันด้วยรหัสผ่าน การเข้ารหัส และตัวเลือกการบู๊ตอย่างปลอดภัย เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และรับประกันความสมบูรณ์ของกระบวนการลบข้อมูล

Compliance and Certifications: ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เช่น GDPR (ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป), HIPAA (กฎหมายว่าด้วยการควบคุมและการพกพาด้านการประกันสุขภาพ) หรือข้อกำหนดการกำจัดข้อมูลของรัฐบาลโดยเฉพาะ ใบรับรองอย่าง Common Criteria หรือการตรวจสอบ NIST ยังสามารถระบุถึงความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์ได้อีกด้วย

8

Cost and Licensing: พิจารณารูปแบบราคาของซอร์ฟแวร์ทำลายข้อมูลถาวรและตัวเลือกสิทธิ์การใช้งาน ประเมินว่าสอดคล้องกับงบประมาณของคุณหรือไม่ และมีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับความต้องการเฉพาะของคุณหรือไม่.

สรุปเนื้อหา

Data Erasure Software มีบทบาทสำคัญในการปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ด้วยการล้างทำลายข้อมูลถาวรจากอุปกรณ์ไอที รวมถึงการเก็บหลักฐานการทำลายข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะถูกทำลายอย่างเป็นความลับและไม่สามารถกู้คืนได้อย่างปลอดภัย ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลที่กังวลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือองค์กรที่รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลเอกสารหรือรักษาข้อมูลความลับขององค์กร การรวมซอฟต์แวร์ลบข้อมูลเข้ากับแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลของคุณเป็นขั้นตอนสำคัญในการปกป้องข้อมูลของคุณและรักษาการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

Asia Data Destruction เราไม่เพียงแต่ให้บริการจัดการทรัพย์สินทางไอทีเลิกใช้แล้วเท่านั้น แต่ยังให้บริการซอฟต์แวร์ลบทำลายข้อมูลถาวรอีกด้วย  ที่สำคัญซอฟต์แวร์ที่ใช้จะต้องได้รับการรับรองจากองค์การระหว่างประเทศและเป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ระดับประเทศ และอุตสาหกรรมที่เข้มงวด

ซอฟต์แวร์ลบข้อมูลถาวรของเราเป็นอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมคำแนะนำที่ชัดเจนและการควบคุมที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้กระบวนการลบทำลายข้อมูลและการจัดเก็บหลักฐานการทำลายข้อมูล  รวมถึงการเรียกดูหลักฐานการทำลายข้อมูลสะดวกขึ้น สามารถดำเนินการได้ง่ายสำหรับผู้ใช้ทั้งจากองค์กรหน่วยงานขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณไอทีจำนวนมากๆและบุคคลทั่วไป

คลิกที่นี่ หรือ ติดต่อเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง: ซอฟแวร์ลบข้อมูลถาวร ‘Youwipe