🎊 អបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិខ្មែរ 🎊
ក្នុងឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះ យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះដៃគូសហការ និងអតិថិជនដ៏មានតម្លៃរបស់យើងចំពោះការគាំទ្រ និងការជឿជាក់កន្លងមក។

🙏 ជូនពរឆ្នាំថ្មីពោរពេញទៅដោយភាពសប្បាយរីករាយ និងជោគជ័យទាំងអស់គ្នា​!​


ADD Cambodia wish you a Happy Khmer New Year!

We would like to express our gratitude to our esteemed partners and customers for your continued support.
May this new year be filled with joy, happiness, and success!

Khmer New Year 2024