ลบข้อมูลในฮาร์ดดิสก์แบบ Degaussing และ Wiping คืออะไร? ต่างกับ Shredding (การบดฮาร์ดดิสก์)อย่างไร?

บดฮาร์ดดิสก์

โดยปกติแล้ว การลบข้อมูลในฮาร์ดดิสก์อย่างปลอดภัยและถูกต้องนั้นมีอยู่ 3 วิธี คือ การลบทำลายข้อมูลด้วยสนามแม่เหล็ก (Degaussing) ,การบดทำลายฮาร์ดดิสก์ (Shredding) และ การลบทำลายข้อมูลด้วยโปรแกรม (Wiping) อย่างไรก็ตามการลบและทำลายข้อมูลในแต่ละวิธีนั้นก็มีกระบวนการ ข้อดี และข้อเสียที่แตกต่างกันไป

1.Wiping (ลบข้อมูลด้วยโปรแกรม)

การ Wiping เป็นเทคโนโลยีในการลบข้อมูลในฮาร์ดดิสก์แบบสิ้นซาก ไม่ให้สามารถกู้ข้อมูลกลับคืนมาได้อีก ซึ่งการ Delete และ Format ไม่ได้ทำให้ข้อมูลในฮาร์ดดิสก์หายไป แต่เป็นเพียงแค่ทำให้เรามองไม่เห็นข้อมูลดังกล่าว เราจึงจำเป็นจะต้องใช้โปรแกรมพิเศษที่ผ่านการทดสอบยืนยันมาตรฐานมาแล้วจากหน่วยงานชั้นนำเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณต้องการทำลายจะถูกลบข้อมูลออกไปอย่างถาวร

ข้อดีของวิธีนี้คือตัวฮาร์ดดิสสามารถนำมาใช้ใหม่ได้ แต่มีข้อเสียคือใช้เวลาค่อนข้างนานต่อการทำลายข้อมูล 1 ครั้ง

ลบข้อมูลใน Harddisk ด้วยโปรแกรม

2.Degaussing (ลบข้อมูลด้วยสนามแม่เหล็ก)

คำศัพท์คำว่า Degaussing ถูกใช้ในวงการลบและทำลายข้อมูลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มานาน แต่มีหลายคนที่ยังไม่รู้จัก และไม่ทราบถึงขั้นตอนการทำงานของวิธีนี้ ซึ่งจริงๆแล้ว Degaussing คือ การใช้สนามแม่เหล็กลบข้อมูลในฮาร์ดดิส ด้วยเครื่อง Degausser ซึ่งวิธีนี้จะทำให้ข้อมูลไม่สามารถถูกกู้กลับมาได้เนื่องจากเป็นการทำลายรูปแบบสนามแม่เหล็กของฮาร์ดดิส

ข้อดีของวิธีนี้คือใช้เวลาทำลายข้อมูลเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆ และคุณสามารถมั่นใจได้ 100%ว่า ข้อมูลของคุณจะถูกลบอย่างถาวร และไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้อีก แต่วิธีนี้จะทำให้ตัวฮาร์ดดิสก์ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก

ลบข้อมูลในฮาร์ดดิสก์แบบ Degaussing และ Wiping คืออะไร? ต่างกับ Shredding (การบดฮาร์ดดิสก์)อย่างไร? 2

3.Shredding (ลบข้อมูลด้วยการบดฮาร์ดิสก์) (HDD Physical Destruction)

ทั้ง2วิธีขั้นต้นแตกต่างกับการบดทำลายฮาร์ดดิสเพราะว่า การบดทำลายฮาร์ดดิส หรือที่เรียกกันว่า Shredding นั้นเป็นการทำลายตัวฮาร์ดดิสทางกายภาพโดยตรง ด้วยวิธีการนำเครื่องฮาร์ดดิสไปใส่เครื่องบดทำลาย ตามกฎของหน่วยงานที่กำหนดมาตรฐานการทำลายข้อมูลสำหรับสื่อทุกประเภททั้งกระดาษและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ NAID ได้กำหนดไว้ว่าการ Shredding ที่ปลอดภัยและถูกต้องนั้น เศษซากจากการทำลายต้องมีขนาดเล็กหรือละเอียดพอที่จะไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก

ลบข้อมูลในฮาร์ดดิสก์แบบ Degaussing และ Wiping คืออะไร? ต่างกับ Shredding (การบดฮาร์ดดิสก์)อย่างไร? 3

ข้อดีของวิธีนี้คือคุณสามารถมั่นใจได้ 100%ว่า ข้อมูลของคุณจะถูกทำลายอย่างถาวร อย่างไรก็ตามตัวฮาร์ดดิสจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เหมือนวิธี Degaussing

ดังนั้น การเลือกวิธีทำลายข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดนั้นจะขึ้นอยู่กับความต้องการและนโยบายความปลอดภัยของลูกค้า เพราะการลบข้อมูลของเราทุกวิธีได้รับการรับรองจากNAID ซึ่งรับรองได้ว่าการลบข้อมูลของเราปลอดภัย 100% แต่ความรวดเร็วและความสะดวกจะขึ้นอยู่กับวิธีที่ลูกค้าเลือก รวมถึงประเภทอุปกรณ์ของลูกค้าด้วย อย่างไรก็ตามลูกค้ายังสามารถเลือกทำลายข้อมูลโดยใช้มากกว่า1วิธีก็ได้

ที่มา : SITEM

You May Also Like

การทำลายข้อมูล-Data-Center
อันตรายข้อมูลส่วนบุคคลใกล้ตัวกว่าที่คิด
Trade in iphone
Refurbished
Shredding
data wiping คืออะไร
ลบข้อมูล กับบริษัท
ข้อมูลส่วนบุคคล
ทำลายข้อมูล ISO 27001