บังคับใช้แล้วอย่างเต็มรูปแบบ สำหรับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ที่ทำให้บทบาทของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO) ในบริษัทมีความจำเป็นเพิ่มขึ้น

ซึ่งในแต่ละหน่วยงานอาจมีการแต่งตั้ง DPO ที่แตกต่างกันออกไป อาจเป็น CEO หรือ แต่งตั้งขึ้นจากเจ้าหน้าที่ในบริษัท (ที่เหมาะสม, มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอ มีเวลาที่เพียงพอ) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ กำกับดูแล ให้คำแนะนำ ประเมินผลด้านการใช้ข้อมูล และปกป้องข้อมูลให้เป็นไปตามกฎหมาย GDPR/PDPA

ตามที่สมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านความเป็นส่วนตัวระหว่างประเทศ (IAPP) กล่าวว่า ” ในยุโรปจำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ DPO มากกว่า 28,000 คน และประมาณ 75,000 ทั่วโลก ความต้องการ DPO คาดว่าจะสูงเป็นพิเศษในอุตสาหกรรมที่มีข้อมูลจำนวนมาก เช่น เทคโนโลยี ”

แม้ว่าธุรกิจของคุณอาจไม่ได้ต้องการ DPO ที่ผ่านการแต่งตั้ง แต่เมื่อถึงจุดจุดหนึ่ง คุณต้องมีมืออาชีพในทีมของคุณที่พร้อมที่จะจัดการกับกฎระเบียบข้อบังคับอย่าง GDPR, PDPA ซึ่งองค์กรเกือบทั้งหมดมีการเก็บข้อมูลบางอย่าง จากลูกค้าหรือพนักงานของพวกเขา และหากพวกเขาเกิดตระหนักถึงสิทธิของตนมากขึ้นมา และจะดำเนินการอย่างไรในกรณีที่สงสัยว่ามีการละเมิดข้อมูล

บริษัท Lim & Partner, Executive Search Consulting เป็น บริษัท ในเครือของ ADD Group และเป็นสมาชิกของ Praxi Alliance Global Network

ด้วยทีมงานมืออาชีพ เราพร้อมนำความเชี่ยวชาญและให้การสนับสนุนคุณ เฟ้นหาเจ้าหน้าที่ด้านไอทีของคุณ เช่น CSO สำหรับ CIS รวมถึงการค้นหา DPO

For your recruitment, contact Lim&Partner:

การสรรหาบุคลากร ติดต่อ Lim & Partner: