การทำลายข้อมูล ในคอมพิวเตอร์ มือถือ คืออะไร? ควรทำอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัยที่สุด

การทำลายข้อมูลให้ปลอดภัย

การทำลายข้อมูล (Data Destruction)

การทำลายข้อมูล คือ การลบหรือการทำลายข้อมูลในหน่วยความจำ (Hard Disk / HDD / SSD / Memory) ที่อยู่ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มือถือ แท็บเล็ตและกล้อง อย่างถูกต้องและปลอดภัย จนไม่สามารถกู้คืนหรือนำกลับมาใช้ได้อีกอย่างถาวร

คนทั่วไปจะรู้จักและเลือกใช้วิธีการลบแบบ Format HDD หรือ Factory Reset ซึ่งเป็นเพียงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานเท่านั้น ข้อมูลบางส่วนจะยังคงอยู่ และมีโอกาสถูกกู้คืนได้ ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมข้อมูลในอนาคตได้

โดยปกติแล้ว ตามมาตรฐานระดับสากล การทำลายข้อมูลนั้นมีจุดประสงค์ เพื่อล้างหรือทำลายข้อมูลเก่าที่ถูกเก็บอยู่ในหน่วยความจำประเภทต่างๆ อย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวหลงเหลืออยู่และถูกนำกลับมาใช้ได้อีก

Data Destruction

วิธีการทำลายข้อมูลตามมาตรฐานสากลสามารถแบ่งได้เป็น 3 วิธี ดังนี้

  • Data Wiping หรือเรียกอีกอย่างว่า Data Sanitization เป็นการใช้โปรแกรมในการลบข้อมูล ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล หลังจากการทำลายข้อมูลแล้วหน่วยความจำยังคงสามารถนำกลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัย
  • Degaussing เป็นการลบโดยการทำลายสนามแม่เหล็ก โดยใช้เครื่องที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล หลังจากการทำลายด้วยวิธีนี้จะทำให้หน่วยความจำไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก
  • Physical Destruction เป็นการทำลายหน่วยความจำทางกายภาพ เช่น การบด (Shredding) และการเจาะ (Drilling) เป็นต้น วิธีการนี้ จะทำให้หน่วยความจำไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกเช่นเดียวกัน

อ่านเพิ่มเติม ที่นี่

วิธีการทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น เป็นวิธีการทำลายข้อมูลที่รับรองผลการทำลายได้ 100% โดยแต่ละวิธีมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์และนโยบายของแต่ละบุคคล เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเจ้าของข้อมูลหากมีการรั่วไหลเกิดขึ้นได้

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ ที่ Asia Data Destruction

You May Also Like

ITAD คือ
HDD Degausser SSD DESTROYER เครื่องเจาะทำลายฮาร์ดดิสก์
5 เทรนด์ Trend ความเป็นส่วนตัว privacy personal data ที่จะส่งผลไปอีก 2 ปีข้างหน้า
PDPA SMEs Personal Data Protection Act
คอมเก่า ความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูลจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเก่า ฮาร์ดแวร์เก่า ที่เลิกใช้งานแล้ว
Data management for Organization
PDPA Right of the Data Subject
ทำลายกระดาษ ทำลายเอกสารมีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร
ย้ายข้อมูล-windows-mac-คอมเก่า-คอมใหม่