คอมพิวเตอร์ทุกรุ่นล้วนมีอายุการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป เมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนเครื่อง นอกจากจะต้องแน่ใจแล้วว่าข้อมูลในคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ครบถ้วน คุณยังต้องแน่ใจอีกว่าได้ทำลายข้อมูลในคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าอย่างปลอดภัยแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เคยบรรจุไว้ จะไม่มีทางรั่วไหลจนสามารถสร้างความเสียหายให้แก่ตัวเองและองค์กรได้

คำถามที่ตามมาคือจะทำลายคอมพิวเตอร์เก่าอย่างไร ซึ่งวิธีการที่ส่วนใหญ่มักใช้กันเป็นวิธีที่สามารถทำได้ง่ายเช่น ล้างข้อมูลในฮาร์ดดิสก์, ลบไดร์ฟ หรือแม้กระทั่งการทุบ

แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าวิธีการเหล่านั้นสามารถทำลายข้อมูลที่บรรจุไว้ได้จริง?

ITAD หรือ IT Asset Disposal
สามารถตอบสนองความต้องการในส่วนนี้ได้ ซึ่งมีวิธีการในการทำลายข้อมูลอยู่ 3 รูปแบบหลัก คือ การลบข้อมูลโดยซอฟแวร์, การทำลายฮาร์ดดิสก์ด้วยสนามแม่เหล็กและการทำลายทางกายภาพ

ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการทั้ง 3 ประเภทนั้นแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความต้องการสุดท้ายว่าคุณอยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณออกมาในรูปแบบใด

อาจเพื่อลบข้อมูลแล้วนำคอมพิวเตอร์เก่ากลับมาใช้ใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยการขายเครื่องให้แก่ผู้ให้บริการหรือแยกชิ้นส่วนสำหรับรีไซเคิล

คุณสามารถปรึกษาเรา Asia Data Destruction เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ การทำลายที่มีประสิทธิภาพไม่จำเป็นต้องออกแรงให้เหนื่อย ถูกต้องตามมาตรฐานสากลและสามารถตรวจสอบการทำลายข้อมูลในคอมพิวเตอร์เก่าแบบย้อนหลังได้

ให้มั่นใจว่าข้อมูลเก่าเก็บจะไม่ย้อนกลับมาสร้างปัญหาให้คุณได้อีกในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม ที่นี่