E-Waste ภัยร้ายใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิด ถ้ายังกำจัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกวิธี

E-Waste กำจัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste)

ส่วนใหญ่มีสารอันตรายที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม และอื่นๆ ซึ่งเกิดจากการที่เรากำจัดอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ถูกวิธี เช่น การฝังกลบ หรือเผาทิ้ง สารพิษต่างๆที่อยู่ในอุปกรณ์ ก็จะถูกปะปนไปกับหน้าดินที่เราเพาะปลูกพืชผักต่างๆนั่นเอง

แล้วใครจะรู้! “ว่าพืชผักปนเปื้อนสารพิษเหล่านั้น อาจจะมาอยู่บนข้าวจานโปรดของคุณที่กินเข้าไป คุณก็จะได้รับสารพิษอันตรายเหล่านั้นไปด้วย”

รวมถึงการที่คุณเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วไว้ในบ้าน ก็อาจทำให้เกิดสารพิษปนเปื้อนกระจายมาทำร้ายคนในบ้านคุณได้เช่นกัน

E-Waste ภัยร้ายใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิด ถ้ายังกำจัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกวิธี 1

สารพิษอันตรายแต่ละตัวที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ได้แก่

  1. ตะกั่ว สามารถทำลายระบบประสาท ต่อมไร้ท่อ ไต ระบบเลือดและการพัฒนาสมองของเด็กได้ ส่วนพิษเรื้อรังจะค่อยๆแสดงอาการ ภายหลังการได้รับสารตะกั่วทีละน้อยจนถึงระยะเวลาหนึ่ง จึงจะแสดงอาการ
  1. ปรอท เป็นอันตรายต่อระบบประสาทส่วนกลาง ได้แก่ สมองและไขสันหลัง ทำให้เสียการควบคุมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของแขน ขา การพูด ทำให้ระบบประสาทรับความรู้สึกเสียไป เช่น การได้ยิน การมองเห็น ไม่สามารถรักษาให้ดีดังเดิมได้
  1. คลอรีน อยู่ในพลาสติกพีวีซีก่อสารมะเร็ง เมื่อพลาสติกถูกเผาจะส่งผลต่อระบบหายใจ ระคายจมูก และทำให้เคลือบฟันผุ
  1. แคดเมียม มีพิษเฉียบพลัน ทำให้ปอดอักเสบรุนแรง ไตวาย ไตถูกทำลาย
  1. โบรมีน เป็นสารก่อมะเร็ง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี และรูปทรงของเส้นใยกล้ามเนื้อหัวใจ

ถึงเวลาแล้ว ที่เราจะหันมาใส่ใจการกำจัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี และการทำลายข้อมูลในเครื่องอย่างปลอดภัย

Asia Data Destruction เราสามารถช่วยคุณป้องกันการถูกทำร้ายสิ่งแวดล้อมจากสารพิษเหล่านี้ได้ เพียงแค่คุณนำอุปกรณ์ IT ที่ไม่ใช้แล้วมากำจัดกับเรา เพื่อช่วยลดปริมาณสารพิษเหล่านี้ทั้งต่อตัวคุณเอง ต่อครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม

แหล่งที่มา : Kapook

You May Also Like

HDD Degausser SSD DESTROYER เครื่องเจาะทำลายฮาร์ดดิสก์
5 เทรนด์ Trend ความเป็นส่วนตัว privacy personal data ที่จะส่งผลไปอีก 2 ปีข้างหน้า
PDPA SMEs Personal Data Protection Act
คอมเก่า ความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูลจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเก่า ฮาร์ดแวร์เก่า ที่เลิกใช้งานแล้ว
Data management for Organization
PDPA Right of the Data Subject
ทำลายกระดาษ ทำลายเอกสารมีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร
ย้ายข้อมูล-windows-mac-คอมเก่า-คอมใหม่
old devices วิธีจัดการคอมพิวเตอร์เก่า