รับทำลายข้อมูล คอมพิวเตอร์เก่า เลิกใช้ ให้เราจัดการดูแลคุณ ครบวงจร ปลอดภัย มาตรฐานสากล

Asia Data Destruction ผู้นำด้านการจัดการกับอุปกรณ์ไอทีหลังเลิกใช้งานแล้วอย่างปลอดภัย ทางเลือกที่คุณมั่นใจได้
กว่า 10 ปีมาแล้ว ที่เราบริการทำลายข้อมูลมาตรฐานสากลให้กว่า 500 บริษัท ในหลายประเทศทั่วโลก

ทำลายข้อมูลคอมพิวเตอร์… เพราะความปลอดภัยของคุณสำคัญที่สุด

ด้วยความมุ่งมั่น และประสบการณ์ ยาวนานกว่า 12 ปี บริษัท ไทย อิโคเทรด จำกัด ผู้นำด้านการจัดการกับคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ IT หลังเลิกใช้งานแล้ว ทางเลือกที่คุณมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกทำลายอย่างถูกวิธี ตามขั้นตอนมาตรฐานสากล พร้อมบริการรับซื้อ รีไซเคิล ครบวงจร

สิ่งที่เรายึดมั่น

คุณค่าของความหลากหลายความซื่อสัตย์และทัศนคติที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงาน เป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์ระยะยาวและเป้าหมายประจําวันของเรา เราเชื่อว่าคุณค่าเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถรักษาความเป็นเลิศในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ความรับผิดชอบต่อองค์กร และการดำเนินงานโดยรวม

ความปลอดภัย

เพื่อคงบรรยากาศที่ช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของผลผลิต ความภาคภูมิ และความปลอดภัยของพนักงานทุกคนของเรา เรานําหลักการนี้ไปใช้กับพนักงานของเรา ผู้เยี่ยมเยียน, ลูกค้า, แขกและผู้ผลิต รวมถึงนำไปใช้ ณ สถานที่ที่เราเป็นเจ้าของหรือเช่าโดยบริษัทของเรา

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจหลักของเราคือการรีไซเคิลและพนักงานของเรามุ่งมั่นที่จะรักษาธรรมชาติอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้พลังงานหรือการลดของเสียที่เกิดจากการดําเนินงานของเรา

การดำเนินงาน

เราดําเนินงานในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอย่างสูง ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ พนักงานของเราได้รับรู้ถึงกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานขององค์กร

Asia Data Destruction เราให้บริการลูกค้ากว่า 500 ราย ทั่วโลก ทั้งทวีปเอเชีย ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา ทั้งทางตรงและผ่านเครือข่ายของเรา
ลูกค้ากว่า 500 ราย

Bangkok | Singapore | Tokyo | Vientiane | Yangon | Phnom Penh | Ho Chi Minh City | Manila | Kuala Lumpur | Jakarta | Colombo | Pretoria | Hong Kong | New-York | Los Angeles | Budapest | Beijing | Shanghai | Delhi | Taipei | Sydney | Dubai | Auckland | London | Seoul | Bordeaux | Cape Town |

รับทำลายข้อมูล HDD คอมพิวเตอร์ รับซื้ออุปกรณ์ไอที พร้อมใบรับรอง Certificate 1

Thailand | Singapore | Japan | Laos | Myanmar | Cambodia | Vietnam | Philippines | Malaysia | Indonesia | Sri Lanka | South Africa | Hong Kong | USA |  Hungary | China | India | Taiwan | Australia | UAE | New Zealand | England | Korea | France |

เมื่อเราได้มีการเสนอบริการเกี่ยวกับการรีไซเคิลคอมพิวเตอร์เก่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เลิกใช้ให้กับลูกค้าในรูปแบบองค์กร

เราให้บริการรีไซเคิลสีเขียวกับองค์กร ที่ครอบคลุมในทุกด้านเกี่ยวกับการกำจัดทรัพย์สินทาง IT หลายปีแล้วที่เราได้ขยายขอบเขตและความหลากหลายไปสู่ระดับสากลในด้านการจัดการทรัพย์สินทางไอทีแบบครบวงจร

2018
ครบรอบ 10 ปี เราเป็นผู้นําด้านการกำจัดทรัพย์สินทาง IT ในประเทศไทย
2017
ขยายบริการของเราไปยังเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา
2016
ให้บริการลูกค้ากว่า 500 ราย
2015
ทําสัญญาครั้งแรกในต่างประเทศ
2014
แนะนําบริการ shredding ให้กับลูกค้า
2013
ย้ายไปสถานที่ทำงานใหม่
2012
มาตรฐานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 เพื่อควบคุมระบบการจัดการคุณภาพ
2011
ให้บริการลูกค้ากว่า 100 ราย
2010
รับสมัครพนักงาน 10 คนแรกของเรา
2009
เปิดตัวและพัฒนาการกำจัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ตลาด
2008
ก่อตั้งภายใต้ “บริษัท ไทยอีโคเทรด จํากัด”

Group

รับทำลายข้อมูล HDD คอมพิวเตอร์ รับซื้ออุปกรณ์ไอที พร้อมใบรับรอง Certificate 2

บุคลากร ADD+ ได้รับการคัดเลือกด้วยการสนับสนุนของ Lim & Partner ที่ก่อตั้งเมื่อปี 2014 เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการค้นหาผู้บริหารทั่วไปที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ด้วยความเชี่ยวชาญด้านยานยนต์ การขนส่ง การผลิต อาหาร สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต และภาคไอที Lim & Partner เป็นผู้จัดหาแนวทางในการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมที่สุดผ่านเครือข่ายที่กว้างขวางของพันธมิตรทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รับทำลายข้อมูล HDD คอมพิวเตอร์ รับซื้ออุปกรณ์ไอที พร้อมใบรับรอง Certificate 3

กว่า 2 ทศวรรษที่บริษัท อุตสาหกรรมหลอมโลหะไทย จำกัด ได้เป็นผู้นำในด้านโลหะและผู้จัดหาผู้ผลิตแบตเตอรี่ชั้นนำของเอเชีย มีการใช้เทคโนโลยีคุณภาพระดับโลกจากประเทศสวีเดนในกระบวนการหลอมและกลั่นเพื่อเพิ่มการผลิตและยังคงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รับทำลายข้อมูล HDD คอมพิวเตอร์ รับซื้ออุปกรณ์ไอที พร้อมใบรับรอง Certificate 4

PRS Metal นําเสนอแนวทางการรีไซเคิลสายเคเบิลทองแดงที่ได้รับเทคโนโลยีมาจากประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นผู้ผลิตทองแดงและทองแดงมิลเบอร์รี่เงาที่ดีที่สุด และ PRS Metal เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการรีไซเคิลเศษขยะมาแล้วกว่า 30 ปี