ความยั่งยืน

” เราไม่เพียงแต่ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณเท่านั้น แต่เรากำลังช่วยส่งเสริมความยั่งยืน และลดผลกระทบด้านลบของขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่อสิ่งแวดล้อม ที่เรียกว่า คาร์บอนฟุตพรินต์ ”

– Asia Data Destruction-

Our Circular concept

Asia Data Destruction not only provides secure data erasure, but also provides solutions and services that is circular, sustainable and negative carbon foot print for clients.

The Concept of ADD is to destroy data while refurbishing the cosmetics of the devices to resell and circulate the products in fair market value. This practice now is recognized as “Circular Economy”. In Addition ADD provides tailored secure ITAD services together with the sustainability and carbon neutrality projects.

Sustainability

แนวคิดของ ADD: เราให้ประโยชน์แก่ลูกค้าของเราในขณะที่รักษาและยืดอายุของสินทรัพย์ไอทีเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ องค์กรส่วนใหญ่ใช้สินทรัพย์ด้านไอทีเป็นเวลา 4 ถึง 6 ปีและเปลี่ยนใหม่ องค์กรหลายแห่งตระหนักถึงความสำคัญของการลบข้อมูล อย่างไรก็ตาม พวกเขาทิ้งอุปกรณ์ดังกล่าวหลังจากกำจัดข้อมูลอย่างปลอดภัยแล้ว ในเอเชีย การทำลายข้อมูล เราเสนอให้ลูกค้าขายอุปกรณ์ไอทีต่างๆให้แก่ทางเรา ซึ่งจะผ่านการทำลายข้อมูล การปรับปรุงใหม่ – รีมาร์เก็ตติ้ง และการนำกลับมาใช้ใหม่ได้

นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการรีไซเคิล สำหรับอุปกรณ์เหล่านี้ ADD รับผิดชอบในการรื้อชิ้นส่วนที่เล็กกว่าซึ่งจะถูกคัดแยกเพื่อใช้เป็นอะไหล่หรือใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตกแต่งใหม่และชิ้นส่วนที่ควรกลับไปที่การผลิตเพื่อผลิตใหม่ ด้วยแนวทางทีละขั้นตอนแบบหมุนเวียนและยั่งยืน เราได้สร้างลูปในการผลิตและการใช้สินทรัพย์ด้านไอที

คาร์บอนฟุตพรินต์

การเพิ่มอายุผลิตภัณฑ์ให้นานขึ้นช่วยลดการปล่อยมลพิษได้ 30-50 %

เรามุ่งมั่นที่อย่างแรงกล้าจะดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจอย่างยั่งยืนซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลดีต่อสังคม ด้วยคาร์บอนฟุตพรินต์

กระบวนการทำลายข้อมูลเป็นส่วนสำคัญของ ESG เนื่องจากช่วยให้บริษัทต่างๆ มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของตนมีจริยธรรม ยั่งยืน และมีความรับผิดชอบ
Asia Data Destruction สามารถสนับสนุนองค์กรต่างๆในด้าน ESG ได้อย่างไรบ้าง

Decarbonized

การลดคาร์บอน

การยืดอายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยลดการผลิตอุปกรณ์ใหม่ เป็นการลดการใช้วัสดุตั้งต้น การผลิต การขนส่ง และการกำจัดอุปกรณ์เก่าที่เสื่อมสภาพแล้ว

No Landfill

ไม่มีการฝังกลบ

การรีไซเคิลโดยไม่ฝังกลบเป็นขั้นตอนสำคัญในการปกป้องสิ่งแวดล้อม การรีไซเคิลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ลดมลพิษ และส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน

Sustainability (1)

โซลูชั่นของคาร์บอนฟุตพรินต์

Contact us
Contact us

มากกว่าความเป็นกลางทางคาร์บอนฟุตพรินต์คือการไปสู่ NET ZERO

Carbon neutrality เป็นแค่การเริ่มต้นของ ADD
ADD เป็นมากกว่า Carbon Neutrality