CSR Program อุปกรณ์ไอทีเลิกใช้ ลดหย่อน 2 เท่า

CSR Program อุปกรณ์ไอทีเลิกใช้ ลดหย่อนภาษี 2 เท่า 5

จากมาตรการทางภาษี ให้1 ได้ 2 ที่เชิญชวนร่วมบริจาคเพื่อส่งเสริมการศึกษาและสามารถลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่าของกรมสรรพากร

กำหนดว่ากรณีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษานั้น จะต้องมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

สิทธิบริจาคบุคคลธรรมดา จะบริจาคเป็นเงินได้อย่างเดียวถึงจะนำมาลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของเงินที่จ่าย แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้ทั้งหมดที่ได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นตามกฎหมายแล้ว

สิทธิบริจาคนิติบุคคล บริจาคเป็นเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ จะนำมาหักรายจ่ายได้ 2 เท่าของรายจ่ายที่จ่ายไปแต่ต้องไม่เกินร้อยละ10 ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์และเพื่อการศึกษาหรือการกีฬา

กำหนดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • เป็นการบริจาคในโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบ

  • เป็นการบริจาคให้แก่สถานศึกษาตามรายชื่อที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด  (ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาที่ร่วมโครงการ)

  • เป็นการบริจาคเพื่อการจัดหา หรือจัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือที่ดินเพื่อประโยชน์ในทางศึกษา

  • เป็นการบริจาคเพื่อการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา แบบเรียนตำรา หนังสือทางวิชาการ สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (กรณีบริจาคเป็นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน)

  • ต้องมีหลักฐานจากสถานศึกษาที่พิสูจน์ได้ว่าค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปนั้นเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาตามโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ (มีใบเสร็จของสถานศึกษา)

จากมาตรการทางภาษีให้ 1 ได้ 2 ของทางกรมสรรพากรนั้น

เรากลับมาสำรวจกันดีกว่า ว่ารอบตัวเรามีคอมพิวเตอร์เก่าหรืออุปกรณ์ IT เก่า ที่เลิกใช้งานแล้วเก็บไว้ที่ไหนบ้าง

  • มือถือเก่าที่เลิกใช้เก็บไว้ในตู้ ในลิ้นชัก ไม่กล้าทิ้ง ไม่กล้าขาย เพราะมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ข้างใน
  • เมื่อเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ใหม่ คอมพิวเตอร์เครื่องเก่าหรือ Hard disk ที่มีข้อมูลจะทำลายอย่างไร กรณีขององค์กร คอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ IT อื่น ๆ ที่เลิกใช้ อาจจะเก็บไว้ในโกดัง เก็บไว้ในห้องเก็บของ เนื่องจากกังวลว่าการขายอาจทำให้ข้อมูลของบริษัทรั่วไหล หากทำลายก็กลัวเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เราลองเปลี่ยนความคิดจากการทำลายเครื่องทิ้ง เก็บจนเก่า เน่า เสีย มาเป็นการทำ CSR (ความรับผิดชอบต่อสังคม) มาบริจาคดีหรือไม่?

นอกจากจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมจากการทิ้งแบบผิดๆ ให้เป็นการรีไซเคิลแบบถูกวิธีแล้ว ยังสามารถบริจาคให้กับโรงเรียน มูลนิธิ ฯลฯ

หรือหากคุณเป็นผู้เสียภาษีประจำปี ลองเปลี่ยนอุปกรณ์เหล่านั้นมาเป็นเงินและนำเงินไปบริจาค ได้ลดหย่อน หรือ หักค่าใช้จ่ายได้เป็น 2 เท่า

พร้อมมั่นใจได้ว่าคอมพิวเตอร์เก่า อุปกรณ์ITเก่าของคุณ ถูกจัดการอย่างถูกวิธีทั้งในเรื่องของการทำลายข้อมูลและการรีไซเคิล

นับเป็นเพิ่มมูลค่าสิ่งของให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการให้ที่ได้ถึง 3 ต่อเลยทีเดียว

You May Also Like

ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไหน
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
AirPort Time Capsule จาก Apple เปลี่ยนเครื่องใหม่ เครื่องเก่าเลิกใช้ สามารถนำมาล้างทำลายข้อมูลชัวร์ 100% ได้ที่ Asia Data Destruction 1
ลบข้อมูลในฮาร์ดดิสก์
AirPort Time Capsule จาก Apple เปลี่ยนเครื่องใหม่ เครื่องเก่าเลิกใช้ สามารถนำมาล้างทำลายข้อมูลชัวร์ 100% ได้ที่ Asia Data Destruction 2
บริการทำลายข้อมูลทั่วไทย
AirPort Time Capsule จาก Apple เปลี่ยนเครื่องใหม่ เครื่องเก่าเลิกใช้ สามารถนำมาล้างทำลายข้อมูลชัวร์ 100% ได้ที่ Asia Data Destruction 3
ลบข้อมูล iMac Macbook
AirPort Time Capsule จาก Apple เปลี่ยนเครื่องใหม่ เครื่องเก่าเลิกใช้ สามารถนำมาล้างทำลายข้อมูลชัวร์ 100% ได้ที่ Asia Data Destruction 4

Contact Us

Send us an email

3 + 2 = ?

Address

ASIA DATA DESTRUCTION (HEADQUARTER)
41 Soi Thiantalay 24, Bang Khun Thian-Chai Thalay Road, Thakam, Bangkhunthian, Bangkok, 10150, Thailand

ASIA DATA DESTRUCTION
Tang Hua Pug Building, 7th Floor, Soi Sathorn 10, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel : +66 (0) 2453 9165
Fax: +66 (0) 2453 9166

Discover the new opportunity and challenge yourself with exciting career. Become one part of our journey and change the real ITAD’s world.

ติดต่อเรา

ส่งอีเมลถึงเรา

0 + 1 = ?

ที่อยู่

Asia Data Destruction (เอเชีย ดาต้า เดสตรัคชั่น สำนักงานใหญ่)
41 ซอยเทียนทะเล 24  ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

Asia Data Destruction (เอเชีย ดาต้า เดสตรัคชั่น)
อาคารตั้งฮั่วปัก ชั้น 7 ซอย สาทร 10 เขต บางรัก กรุงเทพฯ 10500

Tel : +66 (0) 2453 9165
Fax: +66 (0) 2453 9166

ค้นพบโอกาสใหม่ๆและท้าทายตนเองด้วยอาชีพที่น่าตื่นเต้น มาเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของเราและเปลี่ยนโลกของการกำจัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปกับเรา