พนักงานบริษัททำลายข้อมูลในญี่ปุ่นนำฮาร์ดดิสก์ไปขายบนเว็บประมูล! 1

พนักงานบริษัททำลายข้อมูลในญี่ปุ่น
นำฮาร์ดดิสก์ไปประกาศขายบนเว็บประมูล

  • ข้อมูลในคอมพิวเตอร์เก่าของคุณตกอยู่ในอันตรายหรือเปล่า?

  • แน่ใจหรือว่าข้อมูลของคุณไม่ถูกนำไปประกาศขายบนเว็บประมูล

  • อันตราย หากข้อมูลในคอมพิวเตอร์เก่าถูกดูแลอย่างผิดวิธี

  • อันตราย ล้างเครื่องก่อนทิ้งทุกครั้ง

รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดคานากาวะ ของประเทศญี่ปุ่น ประกาศว่าฮาร์ดดิสก์ 18 ตัว ที่ได้เลิกใช้และนำส่งไปทำลายทิ้ง ถูกนำไปขายประมูลทาง Yahoo Japan Corp. โดยพนักงานของบริษัท รีไซเคิลอุปกรณ์ ตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียว ที่ได้รับมอบหมายให้นำฮาร์ดดิสก์เหล่านี้มาทิ้งและทำลาย ซึ่งขนาดของข้อมูลที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์เหล่านี้ ถูกดึงมามีทั้งหมด 27 เทราไบต์ เป็นข้อมูลส่วนตัวบุคคล บันทึกการชำระภาษีรถยนต์ รวมไปถึงการตรวจสอบภาษี แต่รัฐบาลยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีข้อมูลรั่วไหลแต่อย่างใด

หลังจากตรวจสอบพนักงานคนนี้ ได้มีการประกาศขายฮาร์ดดิสก์ไปแล้วกว่า 3,900 ลูก รวมไปถึงอุปกรณ์อื่นๆ ตั้งแต่ปี 2016 หลังจากที่เขาได้เริ่มทำงาน ที่บริษัทรีไซเคิลอุปกรณ์นี้

กรณีศึกษาข้างต้นชวนให้ตระหนักได้ว่า คอมพิวเตอร์เก่า ฮาร์ดดิสก์เก่า รวมไปถึงอุปกรณ์ IT ต่างๆที่คุณเลิกใช้งานแล้วและส่งไปลบทำลายข้อมูล กำจัด ทำลาย รวมถึงการขาย คุณมั่นใจได้มากแค่ไหนว่าวิธีดำเนินการเป็นการทำลายข้อมูลที่ถูกต้องและปลอดภัย มีหลักฐานการทำลายที่ตรวจสอบได้หรือไม่

ดังนั้นการจะเลือกบริษัทที่รับทำลายข้อมูล เลือกจากคำโฆษณาและราคาอาจไม่เพียงพอ คุณจำเป็นต้องทราบถึงวิธีการทำลาย, มาตรฐานที่รองรับของบริษัทนั้น ๆ รวมถึงหลักฐานการทำลาย ว่ามีเพียงพอต่อให้ตรวจสอบได้หรือไม่

เพราะข้อมูลถือเป็นทรัพย์สินมีมูลค่าที่คุณตีราคาไม่ได้

You May Also Like

HDD Degausser SSD DESTROYER เครื่องเจาะทำลายฮาร์ดดิสก์
5 เทรนด์ Trend ความเป็นส่วนตัว privacy personal data ที่จะส่งผลไปอีก 2 ปีข้างหน้า
PDPA SMEs Personal Data Protection Act
คอมเก่า ความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูลจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเก่า ฮาร์ดแวร์เก่า ที่เลิกใช้งานแล้ว
Data management for Organization
PDPA Right of the Data Subject
ทำลายกระดาษ ทำลายเอกสารมีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร
ย้ายข้อมูล-windows-mac-คอมเก่า-คอมใหม่
old devices วิธีจัดการคอมพิวเตอร์เก่า