จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสำหรับ PDPA เพื่อเตรียมความพร้อม

ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รับการจัดการ ป้องกันอย่างถูกต้อง และปลอดภัย PDPA"Privacy for all" 1

บริษัท Asia Data Destruction ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานงานสัมมนาแนะนำกฎหมายและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โดยมี นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิด

งานสัมมาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่ออธิบายหลักการ ทิศทาง และระดมความคิด เพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็นไปตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อจัดทำกฏหมายลูกต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ และเพื่อให้องค์กรและภาคส่วนต่างๆ เตรียมพร้อมรับมือกับการบังคับใช้ กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ภายใต้กฏหมายอื่นด้วย

โดยในช่วงเช้ามีหัวข้อการ แนะนำ พ.ร.บ. และยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ​โดย ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อธิบายถึงการจำแนกข้อมูลออกเป็น 3ส่วนประกอบด้วย Data Subject,  Data Controller และ Data Processor

ทั้งนี้ยังเป็นการแจ้งจุดประสงค์ของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไม่ได้มีการห้ามมิให้ใช้ข้อมูล แต่มีการแนะนำลักษณะของการสร้างมาตรฐานด้านการใช้ข้อมูลให้ดีขึ้น และผลกระทบจากกฎหมายข้อนี้ที่ส่งผลไปจนถึงการทำธุรกรรมในภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานที่มีการใช้ Data อยู่แล้วทั้งจากภาครัฐหรือเอกชน ต้องปรับตัวด้านการใช้ข้อมูลให้มีความรัดกุมมากขึ้นกว่าเดิม ต้องโฟกัสกันที่มาตรฐานและกระบวนการ การดูแลข้อมูลให้มากขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดข้อมูลหลุด(Data Breach) ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วจำนวนมาก ดังนั้นผู้ประกอบการ/องค์กรที่ใช้ข้อมูล ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อพร้อมรับการบังคับใช้ตามกฎหมายฉบับนี้

สืบเนื่องจากการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี พ.ศ 2562 ที่จะมีผลบังคับใช้ในอีก1ปี จากนี้ ทุกองค์กรภาคส่วนต้องให้การตระหนักและปฏิบัติตามอย่างเคร่งคัด

ADD +จึงมีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ช่วยให้ท่านได้ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์อย่างถูกต้อง ทั้งด้านการจัดการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ล้าสมัย หรือเลิกใช้งาน ทำลายข้อมูลอย่างถูกวิธี พร้อมรับซื้อคืน และรีไซเคิลผลิตภัณฑ์โดยปราศจากการฝังกลบ 100 %

Contact Us

Send us an email

4 + 1 = ?

Address

ASIA DATA DESTRUCTION
Tang Hua Pug Building, Room No. B7-1, 7th Floor, Room No.1 69/5, 69/6, Soi Suksavittaya, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500

Tel : +66 (0) 2453 9165
Fax: +66 (0) 2453 9166

Discover the new opportunity and challenge yourself with exciting career. Become one part of our journey and change the real ITAD’s world.

ติดต่อเรา

ส่งอีเมลถึงเรา

1 + 5 = ?

ที่อยู่

Asia Data Destruction (เอเชีย ดาต้า เดสตรัคชั่น)
อาคารตั้งฮั่วปัก ห้องเลขที่ บี 7-1 ชั้นที่ 7 ห้อง 1 เลขที่ 69/5, 69/6 ซอยศึกษาวิทยา ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Tel : +66 (0) 2453 9165
Fax: +66 (0) 2453 9166

ค้นพบโอกาสใหม่ๆและท้าทายตนเองด้วยอาชีพที่น่าตื่นเต้น มาเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของเราและเปลี่ยนโลกของการกำจัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปกับเรา