จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสำหรับ PDPA เพื่อเตรียมความพร้อม

บริษัท Asia Data Destruction เราได้มีโอกาสเข้าร่วมงานงานสัมมนาแนะนำกฎหมายและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โดยมี นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิด

งานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่ออธิบายหลักการ ทิศทาง และระดมความคิด เพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็นไปตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อจัดทำกฏหมายลูกต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้และเพื่อให้องค์กรและภาคส่วนต่างๆ เตรียมพร้อมรับมือกับการบังคับใช้ กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ภายใต้กฏหมายอื่นด้วย

โดยในช่วงเช้าเป็นหัวข้อการ แนะนำ พ.ร.บ. และยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ​โดย ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อธิบายถึงการจำแนกข้อมูลออกเป็น 3ส่วนประกอบด้วย Data Subject,  Data Controller และ Data Processor

ทั้งนี้ยังเป็นการแจ้งจุดประสงค์ของพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ไม่ได้มีการห้ามมิให้ใช้ข้อมูล แต่มีการแนะนำลักษณะของการสร้างมาตรฐานด้านการใช้ข้อมูลให้ดีขึ้น และผลกระทบจากกฎหมายข้อนี้ที่ส่งผลไปจนถึงการทำธุรกรรมในภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานที่มีการใช้ Data อยู่แล้วทั้งจากภาครัฐหรือเอกชน ต้องปรับตัวด้านการใช้ข้อมูลให้มีความรัดกุมมากขึ้นกว่าเดิม ต้องโฟกัสกันที่มาตรฐานและกระบวนการ การดูแลข้อมูลให้มากขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดข้อมูลหลุด (Data Breach) ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วจำนวนมาก ดังนั้นผู้ประกอบการ/องค์กรที่ใช้ข้อมูล ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อพร้อมรับการบังคับใช้ตามกฎหมายฉบับนี้

สืบเนื่องจากการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี พ.ศ 2562 ที่จะมีผลบังคับใช้ในอีก1ปี จากนี้ ทุกองค์กรภาคส่วนต้องให้การตระหนักและปฏิบัติตามอย่างเคร่งคัด

ADD จึงมีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ช่วยให้ท่านได้ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์อย่างถูกต้อง ในด้านการจัดการกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ IT เลิกใช้งาน ด้วยการทำลายข้อมูลอย่างถูกวิธี พร้อมบริการรับซื้อคืน รีไซเคิล อย่างครบวงจร

You May Also Like