បរិច្ចាកគ្រឿងបរិក្ខាIT ដែលជួសជុលស្អាតដល់់មន្ទីរពេទ្យជនបទ

ទទួលបានការបញ្ជាក់អំពីការបំផ្លាញទិន្នន័យ១០០%

និតិវិធីរបស់យើងគឺគោរពតាមការណាំនាំរបស់ NIST SP 800.88, ការណែនាំNAID និងជាច្រើនទៀត. ជាមួយឧស្សាហកម្មដែលដឹកនាំការបំផ្លាញទិន្នន័យដ៏ឥតខ្ចោះ និងមានការបញ្ជាក់យ៉ាងត្រឹមត្រូវ អំពីការបំផ្លាញទិន្នន័យ, ដើម្បីដឹងថាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន រឺអង្គភាពរបស់អ្នកគឺសុវត្ថិភាពជាមួយ ADD

ការបំផ្លាញទិន្នន័យផ្សព្វផ្សាយ

ការសំអាត

ដំណើរការសំអាតទិន្នន័យរបស់យើង គឺធានាបាន១០០%លើការធ្វើឲ្យជ្រះស្អាតទិន្នន័យ ពី HDD ទាំងអស់របស់អ្នក។ ដើម្បីថានានូវភាពសុខដុមក្នុងចិត្តរបស់អ្នក ថាវាមិនអាចរកឃើញមកវិញបានឡើយ។ ការស្ដារទិន្នន័យឡើងវិញមិនអាចទៅរួច ជាមួយបច្ចេកវិទ្យាដែលមានស្រាប់ណាមួយឡើយ។

យើងកំពុងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុត, ដែលជាកម្មវិធីលុបទិន្នន័យដែលបានបញ្ជាក់ច្រើនបំផុតដែលបានប្រើប្រាស់ដោយទីភ្នាក់ងារការពារធំៗ, ធនាគារអន្តរជាតិ និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង។ ការអនុម័តលើសពីដប់នៃភ្នាក់ងារទីបីអន្តរជាតិ, ការបញ្ជាក់ និងអនុសាសន៍ច្រើនបំផុតនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម, កម្មវិធីដែលយើងប្រើបានជួបយ៉ាងលើសលប់ ជាមួយស្តង់ដារអន្តរជាតិសំខាន់ៗទាំងអស់សម្រាប់ការលុបទិន្នន័យដោយសុវត្ថិភាព។

  • សញ្ញាបត្រមួយក្នុងមួយ HDD
  • ទ្រព្យសកម្មរបស់អ្នកអាចរក្សាតម្លៃរបស់វា, រួមទាំងឧបករណ៍របស់អ្នក ហើយបន្ទាប់មកធ្វើការចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីជាមួយទិន្នន័យចាស់ៗរបស់អ្នក។
  • សេវាកម្មអាចធ្វើបានទាំងទៅដល់ទីតាំងផ្ទាល់ និងមកដល់ក្រុមហ៊ុន

ឧបករណ៍ដែលអាចប្រតិបត្តបាន : សេវា, កំព្យូទ័រ, កំព្យូទ៍រដៃ, Tablets &ទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃ, HDD ផ្នែកខាងក្រៅ ឬHDD ផ្សេងៗទៀត។

Degaussing
Shredding

ការលុបទិន្នន័យដែនម៉ាញ៉េទិច

ការលុបទិន្នន័យដែនម៉ាញ៉េទិច គឺជាដំណើរការមួយដែលជាមធ្យមត្រូវបានលាតត្រដាងពីដែនម៉ាញេទិចខ្លាំង ដែលមានឥទ្ធិពលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីលុបទិន្នន័យទាំងអស់។

ការលុបទិន្នន័យដែនម៉ាញ៉េទិច ធ្វើឲ្យទិន្នន័យដែលបានរក្សារទុកពីមុននៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយម៉ាញ៉េទិចមិនអានបានឡើយ។

ឧបករណ៍ដែលអាចប្រតិបត្តិបាន: HDD និងខ្សែម៉ាញេទិច ..

ចំណាំ៖ មិនអនុវត្តន៍សម្រាប់ការគាំទ្ររបស់ SSD ទេ។

Shredding

បរិក្ខារ IT ភាគច្រើនអាចបង្ក្រាបបាន!

នៅពេលដំណើរការនៃការបំផ្លាញ បានបំផ្លាញទាំងស្រុងនូវសម្ភារៈដែលបានបោះចោល អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានធានាថាគ្មានទិន្នន័យដែលបានរកឃើញមកវិញ លេចឡើងមកដោយចៃដន្យឡើយ។

  • ស្តង់ដារខ្ពស់បំផុត ស្របតាម NIST SP 800-36 / 800-88.
  • ទំហំបំណែកប្លាតធ័រក្រោម ០,៧៥ អ៊ីញ ។
  • ផ្តល់អនុសាសន៍ដោយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងអង្គភាពរដ្ឋាភិបាលសំខាន់ៗ
  • ឧបករណ៍ដែលអាចប្រតិបត្តិបាន: CD/DVD ខ្សែអាត់ដែក ឬថាសរឹង
Paper Media
Product Destruction

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

ការពារភាពឯកជននៃព័ត៌មានរបស់អ្នកតាមរយៈ ការបំផ្លាញកំណត់ត្រាក្រដាសឯកសារ និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងមធ្យោបាយដែលមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ សុវត្ថិភាព និងការអនុលោមជាមួយឧបករណ៍ដែលទាន់សម័យបំផុត ហើយថែមទាំងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញផងដែរ

AAA បញ្ជាក់ដោយសមាគមន៍ជាតិសម្រាប់ការបំផ្លិចបំផ្លាញ

យើងធានាថារាល់ដំណើរមួយនៃការការងាររបស់យើង អាចបំផ្លាញទិន្នន័យរបស់អ្នកបាន១០០% ដោយមិនអោយមានការលេចធ្លាយពត៌មានកើតឡើងបាន។

ការបំផ្លាញផលិតផល

(កម្មសិទ្ធបញ្ញា)

ដើម្បីការពារវត្តមានអាជីវកម្មនៅក្នុងទិផ្សារអាស៊ាន, ការយកចិត្តទុកដាក់ និងការគ្រប់គ្រងកម្មសិទ្ធបញ្ញារបស់ខ្លួនគឺមានសារៈសំខាន់ ព្រោះវាអាចមានន័យពីភាពខុសគ្នារវាងភាពជោគជ័យ ឬបរាជ័យ។

Wiping