ต้องมี! เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ DATA PROTECTION

OFFICERS (DPO) การเตรียมพร้อมรับมือกฎหมายใหม่ PDPA

เริ่มต้นบังคับใช้แล้ว พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
เมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

หลังจากมีการเลื่อนบังคับใช้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกครั้ง จากปี 2564 ที่ผ่านมา ในปีนี้ กฎหมายดังกล่าวได้ถูกบังคับใช้จริงแล้วในวันที่ 1 มิถุนายน ปี 2565 สำหรับบริษัท และหน่วยงานราชการที่ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เช่น ฐานข้อมูลลูกค้าและพนักงาน

โดยเป็นกฎหมายที่มีความสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของพลเมืองสหภาพยุโรป (GDPR) ซึ่งได้มีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม ปี 2561 และได้มีผลบังคับใช้ใน 28 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นการลงโทษบริษัททั่วโลก ที่ทำให้เกิดการจัดการที่ไม่ถูกต้องต่อข้อมูลของพลเมืองในสหภาพยุโรป โดยมีค่าปรับสูงสุด 20,000,000 ยูโร

ในประเทศไทย พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) มีการลงโทษด้วยค่าปรับสูงสุดถึง 5,000,000 บาท และจำคุกไม่เกิน 1 ปี

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กำหนดให้มีจัดตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Data Protection Officers (DPO)

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Data Protection Officers (DPO) คือ บุคคลหรือนิติบุคคลที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปวิเคราะห์ต่อ นำไปทำการคลาด โดยเป็นไปตามคำสั่งของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล หรือบริษัทรับทำการตลาด

ควรจะมีความรู้ทางด้านไอที หรือความรู้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ทั้งสองอย่าง ในประเทศไทยมีคนจำนวนมากที่มีความรู้ด้านไอที แต่ในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ยังถือเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับพวกเขา

บริษัทจัดหางาน Lim & Partner เป็นบริษัทในเครือของ ADD Group และเป็นสมาชิกของ PRAXI Alliance Global Network

โดยเรามีทีมงานมืออาชีพ ที่มีความชำนาญ เชี่ยวชาญและมีทักษะในการช่วยเหลือองค์กรของคุณในด้านการคัดสรร และจัดหาพนักงานทางสายงานไอที เช่น ตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูงทางด้านการรักษาความปลอดภัย Chief Security Officer (CSO) ให้กับโครงสร้างเครือข่ายและความปลอดภัยข้อมูลของคุณ รวมไปถึงการคัดสรรและจัดหาเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Data Protection Officers (DPO) เพื่อให้องค์กรของคุณได้เตรียมความพร้อมรับมือกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ทางเราก็สามารถจัดหาให้ได้เช่นกัน

ทำความรู้จักกฎหมาย PDPA มากขึ้น คลิกที่นี่: พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร สำคัญกับคนไทยอย่างไร? นอกจากบทบาทหน้าที่ของ DPO (เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ที่ทุกหน่วยงานควรทำความรู้จัก ยังมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญภายในกฎหมาย PDPA อื่นๆ ที่ควรรู้ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่

Asia Data Destruction เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบที่จะตามมาของพ.ร.บ. ฉบับนี้ รวมไปถึงวิธีที่จะทำให้บริษัทของคุณสามารถปฏิบัติตามกฎเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องและสะดวกรวดเร็ว

สำหรับสรรหาบุคลากร ติดต่อ  Lim & Partner: Laurent.landie@limandpartner.com

สำหรับการทำลายข้อมูล และการกำจัดสินทรัพย์ไอที  ติดต่อ ADD :  add@asiadatadestruction.com