Data Protection Officer (DPO) คือใคร? มีหน้าที่สำคัญอะไร เลือกอย่างไร ทำไมทุกบริษัทต้องมี!

DPO คือใคร

ปัจจุบันหลายคนอาจจะเริ่มรู้จักและได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) มาแล้วเบื้องต้น  แต่ในบทความนี้เราจะมาเจาะลึกในเรื่องของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Data Protection Officer (DPO) ที่กำหนดอยู่ใน PDPA ว่า DPO คือใคร มีหน้าที่สำคัญอะไร เลือกอย่างไรและทำไมทุกบริษัทถึงจำเป็นจะต้องมีเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA ที่จะบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในปี 2564 นี้

DPO (เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

คือใคร ?

Data Protection Officer หรือ DPO คือ เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในองค์กรทั้งข้อมูลภายใน (ข้อมูลพนักงาน) (สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การดูแลข้อมูลพนักงานได้ที่นี่) และข้อมูลภายนอก (ข้อมูลลูกค้า) ตั้งแต่ตรวจสอบการรวบรวมข้อมูลจนถึงนำไปใช้ เผยแพร่ จัดเก็บ และประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

DPO มีหน้าที่อะไรบ้าง ?

  • ให้คำแนะนำ และความรู้ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำคัญต่างๆเกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แก่ผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ประมวลผลข้อมูล และพนักงานที่เกี่ยวข้อง
  • ตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรในการเข้าถึงและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดใน PDPA
  • ประเมินผลและระบุถึงจุดประสงค์ของการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเผยแพร่ และชี้แจงถึงสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล รวมถึงมาตรการที่องกรณ์นำมาใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
  • ประสานงานกับคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA) ในกรณีเกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในองค์กร

คุณสมบัติใดบ้างที่สามารถเลือกเป็น Data Protection Officer (DPO)

โดยปกติแล้วทางบริษัทสามารถแต่งตั้งพนักงานในองค์กรให้รับตำแหน่งเป็น DPO หรือจะว่าจ้างบริษัทตัวแทนในการช่วยจัดหา DPO ให้กับองค์กรก็ทำได้เช่นเดียวกัน

ซึ่งผู้ที่จะมาเป็น Data Protection Officer (DPO) จะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลและมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอที ต้องมีความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เพราะเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) จำเป็นที่จะต้องแจ้งเตือนต่อเจ้าหน้าที่

หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใน และสามารถรายงานต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม หากพบการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด PDPA แม้องค์กรจะถูกปรับเงินจำนวนมากก็ตาม

แล้วทำไมทุกบริษัทจำเป็นจะต้องมี Data Protection Officer (DPO)

ปัจจุบันทุกบริษัทไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก หรือหน่วยงานขนาดใหญ่จะต้องมีเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในองค์กรอย่างแน่นอน เพียงแต่มีนโยบายที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นเพียงแต่บางส่วน

ซึ่งถ้าหาก พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ถูกบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในปี 2564 นี้ ทุกหน่วยงานที่เข้าข่ายการบังคับใช้กฎหมาย PDPA จำเป็นจะต้องจัดตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ไว้เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบริษัท เพราะถ้าหากองค์กรใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม อาจเสี่ยงต่อการถูกลงโทษจาการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งสามารถถูกปรับได้สูงสุดถึง 5 ล้านบาท

Data Protection Act

แล้วมีบริษัทตัวแทนไหนบ้างที่ช่วยดูแลจัดการเรื่อง Data Protection Officer (DPO) ให้กับคุณได้

ปัจจุบันหน่วยงานที่ช่วยสรรหาและดูแลเรื่อง Data Protection Officer (DPO) ยังมีอยู่ไม่มากในประเทศไทย แต่หนึ่งในหน่วยงานที่สามารถจัดการดูแลเรื่อง DPO ได้อย่างครอบคลุมคือบริษัท Lim & Partner Recruitment ซึ่งเป็นองค์กรที่จะช่วยคุณกำหนดบุคคลที่จะมาเป็น DPO ในบริษัทได้ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้

รวมถึงสามารถจัดอบรม DPO ให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้คำแนะนำที่ถูกต้องในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบริษัท และยังรับเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆที่ต้องการคำแนะนำแบบผู้เชี่ยวชาญในด้าน DPO และ PDPA

หากคุณเป็นองค์กรที่เข้าข่ายอยู่ในกฎหมาย PDPA ที่จะถูกบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบเร็วๆนี้ ตอนนี้ได้เวลาเตรียมพร้อมรับมือด้วยการเริ่มจัดตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(DPO) พร้อมกับเตรียมประกาศนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ PDPA ให้กับองค์กรรับรู้อย่างชัดเจน เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายกันอย่างถูกต้อง และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในองค์กรไม่เพียงแค่กับพนักงานแต่รวมถึงลูกค้าของคุณด้วย

You May Also Like

บทบาทใน PDPA ที่ควรรู้ สำคัญ
PDPA-พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล-GDPR
การทำลายข้อมูล-Data-Center
ให้ข้อมูลส่วนบุคคลอันตรายกว่าที่คิด
Trade-in-iPhone
ทำความรู้จัก Refurbished
Shredding
data wiping คืออะไร
ทำไมต้องล้างข้อมูล กับบริษัททำลายข้อมูลมืออาชีพ