เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 แพร่ระบาดอย่างหนัก ส่งผลกระทบต่อหลายกิจการ บริษัท ทาง ADD มีมาตรการป้องกันสำหรับพนักงานและรักษามาตรฐานรวมถึงความปลอดภัยให้กับลูกค้า ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการทำลายข้อมูลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล