យើងជាអ្នកដឹកនាំក្នុងកាចោលសម្រាមសកម្ម IT ITAD

Asia Data Destruction បានទទួលជោគជ័យដោយទទួលស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មបំផ្លាញទិន្នន័យដោយមានប្រសិទ្ធភាព ITAD និងបានផ្ដល់ជូនសេវាកម្មនេះទៅកាន់អថិជនមានជាង១០០០ក្រុមហ៊ុន ក៏ដូចជាដែគូសហប្រត្តិបត្តិការធំ

អ្វីជា ITAD ?

IT asset Disposal អាចហៅកាត់ថា​ ITAD គឺជាកម្មវិធីកែច្នៃអេឡិចត្រូនិកថ្មីមួយដោយផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចទុកចិត្តបាន នឹងធានាបាននូវការលុបទិន្នន័យទាំងស្រុងដោយសុវត្ថិភាព និងកែច្នៃឡើងវិញបែបទំនើប។ ITAD គឺបានផ្សារភ្ជាប់ជាពិសេសជាមួយនឹងឌីជីថលជំនាន់ថ្មី និងនិវានុវន្ត។ ដោយសារ បច្ចេកវិទ្យាកំពុងជឿនលឿន លឿនជាងមុន ដូចនេះយើងជួយផ្លាស់ប្ដូរ សម្ភារៈ IT របស់អ្នក ។ លើសពីនេះទៀត យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នកឲ្យកំណត់អត្តសញ្ញាណ វិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បី គ្រប់គ្រង អាយុកាលនៃទ្រព្យសកម្ម បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន របស់អ្នករួមទាំង ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានកំណត់ត្រឹមចុងបញ្ចប់នៃ អាយុកាលទ្រព្យសកម្ម IT នោះ ទេ ។

ដំណើរការ លុប ចោល ទ្រព្យសកម្ម IT ITAD

Itad Process (

How it works

1. Contact Us
ជំហ៊ានទី១ គឺទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ
Cទំនាក់ទំនងដើម្បីទទួលបានតម្លៃសេវាទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នក
2. Confirmation
ជំហ៊ានទី២ គឺការយល់ព្រម
យល់ព្រមជាមួយតម្លៃ, ឬការដឹកជញ្ជូន ឬវើការងារទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្ន​ក
3. Collection
ជំហ៊ានទី៣ គឺការប្រមូល
ទទួលបានទាន់ពេល, ប្រមូលសម្ភារៈ IT, ដឹកជញ្ជូនមកកាន់ក្រុមហ៊ុន ADD
4. Data Destruction
ជំហាន់ទីបួន គឺការលុបបំផ្លាញាំទិន្ន​ន័យ
ចាប់ផ្តើមដំណើរការនៃការបំផ្លាញទិន្នន័យនៅទីតាំងរបស់យើង
5. Certificate
ជំហាន់ទី៥ គឹការទទួលបាននូវលិខិតបញ្ជាក់
ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រការបំផ្លាញទិន្នន័យ និងរាយការណ៍

ITAD សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ

Itad (3)

ការលុបបំផ្លាញទិន្នន័យ ITAD

ដំណើរការនៃការបំផ្លាញទិន្នន័យរបស់យើងគឺគោរពតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ NIST SP 800.88 និង NAID ITAD ដែលជាសមាគមអន្តរជាតិ និងទទួលស្គាល់លើក្រុមហ៊ុន ដែលផ្ដល់សេវាកម្មបំផ្លាញទិន្នន័យនៅទូទាំងពិភព Asia Data Destruction បានផ្តល់នូវដំណោះស្រាយបំផ្លាញទិន្នន័យដែលបានបញ្ជាក់ដោយជោគជ័យ ។ ពីការផលិតទៅធនាគារទាំងក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ។ សាជីវកម្ម ពហុជាតិធំៗ ឬ SMEs ,ទី ភ្នាក់ងារ រដ្ឋាភិបាល និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំង អាស៊ី អឺរ៉ុប មជ្ឈិមបូព៌ា។

1. Data Destruction
2. On Site & Off Site Destruction

ITAD ការផ្ដល់សេវាកម្មបំផ្លាញដល់ទីកន្លែងខាងក្រៅ នឹងក្នុងក្រុមហ៊ុន

ITAD យើងជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មពេញលេញដែលមានបទ ពិសោធន៍ យ៉ាងជាច្រើនឆ្នាំ និងផ្តល់សេវានៅគ្រប់ផ្នែកនៃការ គ្រប់គ្រង ទ្រព្យសកម្ម IT។ យើងផ្តល់សេវាកម្មទាំងការ បំផ្លាញនៅក្នុងទីតាំងភ្ញៀវផ្ទាល និងដឹកជញ្ជូនមកបំផ្លាញទិន្នន័យនោះក្នុងទីតាំងយើងផ្ទាល់ ដោយអាស្រ័យទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនរបស់យើង។ ការផ្ដល់សេវាកម្មដល់ទីកន្លែង គឺសំដៅទៅលើការបំផ្លាញទិន្ន័យនៅក្នុងទីតាំងរបស់អតិថិជន (ឬទីកន្លែងណាមួយដែលអតិថិជនស្នើរសុំ) ដើម្បីបង្ហាញអតិថិជនឃើញថាមានដំណើរការងាររបស់យើង គឺផ្ដល់សេវាកម្មដោយសុវត្ថិភាពបំផុតជូនអថិជន។​។​ ការផ្ដល់សេវាកម្មនៅខាងក្រៅទីតាំង គឺសំដៅទៅលើការបំផ្លាញទិន្នន័យដោយមានសុវត្ថិភាពបំផុតនៅក្នុងទីតាំងរបស់យើង។ ដំណើរការនេះគឺយើងត្រូវប្រមូលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចពីទីតាំងរបស់អតិថិជន រួចដឹកជញ្ជូនជាមួយនឹងក្រុមការងារដឹងជញ្ជូនរក្សាសុវត្ថិភាពមកកាន់ទីតាំងយើងផ្ទាល់ ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការបំផ្លាញាំទិន្នន័យដោយសុវត្ថិភាព។​

ការកំណត់លើ IT ITAD

យើងអាចជួយអ្នកក្ន​ងការរៀបចំប្រភេទសម្ភារៈក្នុងតារាង ITAD  សន្សំពេលវេលា នឹងថាមពលរបស់លោកអ្នក ដោយក្រុមការងារជំនាញរបស់យើងនឹងធ្វើការចុះទៅពិនិត្យការងារ និងប្រមូលសម្ភារៈអេឡិចត្រូនិច

3. It Asset Inventory
4. It Logistics

ទំនិញ IT

យើងគឺជា ” សេវាកម្មតែមួយ-ឈប់ “ សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងវដ្ដជីវិតរបស់ទ្រព្យសកម្ម IT ។ និយាយម្យ៉ាងទៀត អ្នកអាចទុកចិត្តថាក្រុមហ៊ុនសេវាពេញលេញរបស់យើងនឹងថែរក្សាភាពស្មុគស្មាញ និងទំនិញទាំងអស់ ដែលពាក់ព័ន្ធ នឹងវដ្តជីវិត ទ្រព្យសកម្ម IT ! ចាប់ពីពេលចេញនូវវិញ្ញាបនបត្រ យើងដោះស្រាយដំណើរការទាំងមូលតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ !

កិច្ចសន្យាប្រចាំឆ្នាំ

យើងផ្ដល់នូវកុងត្រាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម IT។ យើងធ្វើបែបនេះដើម្បីអោយអតិថិជនរបស់យើងអាចរៀបចំផែនការថវិការ IT របស់ពួកគេដោយមានប្រសិទ្ធភាព និងរលូន។ នេះគឺស្របទៅនឹងតម្លៃចម្បងរបស់យើង ដែលអាចឲ្យអតិថិជន​របស់យើងមានភាពសុខសាន្តក្នុងចិត្ត គឺជាអាទិភាពរបស់យើង។
5. Annual Contract
6. Global Contract

កិច្ចសន្យាជាសកល

ក្រុមអាជីពរបស់យើងកំពុងរង់ចាំបម្រើអ្នកនៅទូរទាំងអាសុី អ់ីរ៉ុប មជ្ឃឹមបូពាហ៍ អាហ្រ្វិក និងអាមេរិកខាងជើងដោយផ្ទាល់ រឺតាមរយៈបណ្ដាញឧស្សាហកម្មរបស់យើង ដែលដឹកនាំ និងបញ្ជាក់យ៉ាងត្រឹមត្រូវ។

ការត្រួតពិនិត្យ & ការពិគ្រោះ

ADD នៅសុី, គឺជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការធានាសុវត្ថិភាព, និរន្ដភាព និងទំនួលខុសត្រូវការគ្រប់គ្រងទាំងមូលអំពី ITAD ទ្រព្យសកម្ម IT លុបបំបាត់ជាមួយវិសាលភាព​នៃសេវាកម្មការគ្របដណ្ដប់ការបំផ្លាញទិន្នន័យ, ISO 27001/2, ការអនុវត្តន៍នៃការការពារទិន្នន័យគោលការណ៍ក្រុមហ៊ុន, អនុលោមតាមបទប្បញ្ញាតិឯកជនទិន្នន័យទូរទៅថ្មីនៅអ៊ឺរ៉ុប (GDPR), រៀបចំសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីភាពឯកជនទិន្នន័យថៃថ្មី, ពិគ្រោះយោបល់គ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្ម, ធ្វើទីផ្សារឡើងវិញ (ទិញត្រឡប់មកវិញនូវរបស់ដែលអ្នកឈប់ប្រើប្រាស់) និងកម្មសិទ្ធបញ្ញា (កំចាត់ និងកែច្នៃ)។ យើងផ្ដល់នូវសេវាកម្មការពិគ្រោះយោបល់ ដែលជាប្រយោជន៍ដល់អតិថិជន តាមរយៈការយល់អំពីតម្លៃចម្បង និងការផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយសម្រាប់តម្រូវការ និងការទាមទាររៀងៗខ្លួន។

7. Audit & Consulting
8. Tailored Made Services

សេវាកម្មជួសជុល-បង្កើត

ADD នឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនូវសេវាកម្មដែលសមស្របទាំងស្រុងតាមតម្រូវការការរិយាល័យរបស់អ្នក, អនុវត្តតាមស្ដង់ដារអន្តរជាតិដូចគ្នាទូរទាំងប្រទេសដែលយើងមានវត្តមានពាណិជ្ជកម្ម។. ពីក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាតូចមួយ ទៅក្រុមហ៊ុនពហុជាតិ យើងអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចាំបាច់របស់អ្នក។ ក្រុមការងារទំនិញរបស់យើងគឺហ្វឹកហាត់ដើម្បីលុបចោលស្មាតហ្វូនពីរ រឺបី ទៅរាប់រយសំណុំនៃកំព្យូទ័រ, មិនថាទីតាំងអ្នកនៅកន្លែងណា, ក្នុងទីក្រុង ឬខេត្ត។ យើងផ្ដល់នូវសេវាកម្មដែលជួសជុលជាពិសេសសម្រាប់អង្គភាពរបស់អ្នក។

សេវាកម្មទិញត្រឡប់មកវិញ

បំលែងកាកសំណល់អេឡិចត្រូនិចទៅជាប្រាក់ចំណូល រៀនពីរបៀបពន្លឿន និងផ្ដល់សច្ចាប័នលើដំណើរការនៃការបោះចោលរបស់អ្នក ដើម្បីបង្កើនតម្លៃដែលនៅសល់នៃទ្រព្យសកម្ម IT របស់អ្នក។ លើសពីនេះទៀតយើងអាចជួយអ្នកឲ្យទទួលបានការវាយតម្លៃទ្រព្យសកម្មយ៉ាងទូរលំទូរលាយដោយផ្អែកលើតម្លៃទីផ្សារជាក់ស្ដែង។ យើងអាចជួយអ្នកឲ្យកំណត់អត្តសញ្ញាណ លទ្ធភាពនៃការដាក់ពង្រាយទ្រព្យសកម្មឡើងវិញដែលមានសក្ដានុពលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក និងឱកាសធ្វើទីផ្សារឡើងវិញ។ លុបបំបាត់ការចំណាយដែលលាក់ទុក ! គោលនយោបាយគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មដែលខ្សោយ នាំឲ្យមានអសន្តិសុខ មូលនិធិធំៗ និងបង្កើតហានិភ័យនៃការលេចធ្លាយទិន្នន័យ និងអំពើរពុករលួយរបស់បុគ្គលិក។ តាមរយៈគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ និងមានប្រសិទ្ធភាពរបស់យើង យើងអាចគាំទ្រអ្នកក្នុងការបង្កើតការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម IT ជានិរន្តន៍។ ដូច្នេះអាចឲ្យក្រុម IT របស់អ្នកផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការងារចម្បងរបស់ពួកគេ និងជៀសវាងការខ្ជៈខ្ជាយពេលវេលា និងធនធាន។
9. Buyback Service


ADDអាចទិញឧបករណ៍ ​IT ដែលអាចប្រើបានតាមទីផ្សារ នៅឧស្សាហកម្មដែលមានតម្លៃស្មើរភាព ដើម្បីជួយអតិថិជនឲ្យសម្រេចបាននូវគោលការណ៍មួយចំនួនរូមមាន៖

ផលិតផលដែលយើងទទួល

រាល់ឧបករណ៍ IT ដែលជិតបញ្ចប់នៃវដ្ដជិវិតរបស់វា និងអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញ, ជួសជុលឡើងវិញ ឬកែច្នៃឡើងវិញ។

10. It Refurbishing

ការជួសជុល IT

ការជួសជុលឡើងវិញគែជាវិធីដ៏ល្អបំផុតមួយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់អេឡិចត្រូនិច ដោយសារយើងគឺជាអង្គភាពដែលជួយទៅដល់បរិស្ថាន។ យើងធ្វើការជួសជុលឡើងវិញប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងបង្វែរកាកសំណល់ទៅជាឱកាស ដោយជួសជុល និងប្រើប្រាស់ឡើងវិញ។ យើងផ្ដល់ជូននូវសេវាកម្មកែច្នៃដោយក្រុមការងារជំនាញរបស់យើង ដើម្បីនាំយកម៉ាស៊ីនចាស់ៗឲ្យមានជីវិតឡើងវិញ !

ការកែច្នៃកំព្យូទ័រ

តើអ្នកមានឧបករណ៍ IT ITAD ចាស់ ទុកចោលមិនប្រើប្រាស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ ដែររឺទេ? យើងអាចជួយអ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនដែលចូលនិវត្តន៍ដោយការកែច្នៃកំព្យូទ័រឡើងវិញ។ ADD អនុវត្តន៍តាមគោលការណ៍ណែនាំសកលច្បាប់នៃការកែច្នៃឡើងវិញ និងតម្រូវការរបាយការ

11. Computer Recycling
12. Csr Project Support

គាំទ្រគម្រោងCSR

យើងមានបទពិសោធន៍យ៉ាងទូរលំទូលាយ ក្នុងការជួយក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងគម្រោង CSR ទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាពត៌មាន។ ជាផ្នែកមួយនៃបេសកកម្ម ស្នូលរបស់យើងក្នុងការរួមចំណែកដល់ពាក្យដែលកាន់តែប្រសើរ និងកាន់តែនិរន្ត៍ យើងតែងតែត្រូវបានចាកចេញដើម្បីធ្វើការងារ ITAD ដែលពាក់ព័ន្ធនឹង CSR! ឧទាហរណ៍ពីមុនមួយចំនួននៃគម្រោង CSR ត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីមុនរួមមាន ៖