ITAD ทางเลือกใหม่ของการจัดการทรัพย์สินอิเล็กทรอนิกส์

ITAD คือ

การทำลายข้อมูลแบบ IT Asset Disposal (ITAD) คืออะไร?

ITAD It Asset Disposal คือ ทางออกของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่า ที่เลิกใช้งาน ทำยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ITAD (Information Technology Asset Disposition) คือ การลบทำลายข้อมูลและกำจัดทรัพย์สินอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้าสมัยหรือไม่พึงประสงค์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ ทั้งนี้ผู้ให้บริการด้าน ITAD ต้องมีความเชี่ยวชาญในกระบวนการขณะเดียวกันต้องรู้วิธีลดต้นทุน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำลายข้อมูลและสร้างความสูญเสียให้น้อยที่สุดด้วย

องค์กรส่วนใหญ่มักกำหนดอายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระยะเวลาที่ต่างกัน หลายแห่งจึงต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับคอมพิวเตอร์ปลดระวาง, ฮาร์ดดิสก์เก่า, อุปกรณ์เหลือใช้ อาจจะด้วยวิธีขาย, นำไปให้โรงงานรีไซเคิล หรือแม้แต่การทำลายทิ้ง

ITAD คืออะไร? ทำความเข้าใจกับการลบ ทำลายข้อมูลถูกวิธีง่ายๆ ฉบับย่อ 2

การจัดการกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีหลายสิ่งให้ต้องคำนึงถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศที่มีกฎหมายรองรับและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (ประเทศไทยกำลังจะเริ่มใช้พรก.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในปีพ.ศ. 2565) หากกำจัดข้อมูลจำนวนมหาศาลด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องข้อมูลเก่าพวกนั้นอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคต ทำให้องค์กรเสียค่าใช้จ่าย เสียเวลา หรืออาจถึงขั้นสูญเสียความน่าเชื่อถือจากคู่ค้า

นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาหากจัดการกับทรัพย์สินอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้องด้วย ITAD

  1. คอมพิวเตอร์และฮาร์ดดิสก์จะถูกล้างอย่างสะอาดหมดจดราวกับซื้อใหม่โดยไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลจะรัวไหล

  2. สร้างมาตรฐานในการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

  3. ลดค่าใช้จ่ายและลดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน

  4. แปลงทรัพย์สินอิเล็กทรอนิกส์ เก่า เลิกใช้ ให้มีมูลค่าสูงสุด

คอมพิวเตอร์เก่า, ฮาร์ดดิสก์เก่าหรือแม้กระทั่งโน้ตบุ๊คเก่า สามารถนำกลับไปต่อยอดได้ โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการจ้างทำลาย เพียงแค่คุณเลือกผู้ให้บริการที่เชี่ยวชาญ ก็จะได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องและเหมาะสมกับองค์กรของคุณ หากต้องการ คุณสามารถติดต่อเรา Asia Data Destruction เพื่อคำปรึกษาและรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยว ITAD VS EWASTE แตกต่างกันอย่างไร?

You May Also Like

HDD Degausser SSD DESTROYER เครื่องเจาะทำลายฮาร์ดดิสก์
5 เทรนด์ Trend ความเป็นส่วนตัว privacy personal data ที่จะส่งผลไปอีก 2 ปีข้างหน้า
PDPA SMEs Personal Data Protection Act
คอมเก่า ความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูลจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเก่า ฮาร์ดแวร์เก่า ที่เลิกใช้งานแล้ว
Data management for Organization
PDPA Right of the Data Subject
ทำลายกระดาษ ทำลายเอกสารมีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร
ย้ายข้อมูล-windows-mac-คอมเก่า-คอมใหม่
old devices วิธีจัดการคอมพิวเตอร์เก่า