เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลด้วย Data Lifecycle Management (DLM)

Data lifecycle management (DLM) เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูลตามหลัก PDPA (Person Data Protection) (พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) 1

หนึ่งในความท้าทายที่หลายบริษัทเผชิญอยู่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลจำนวนมหาศาลที่กระจัดกระจายอยู่ตามอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งการจัดการข้อมูลมีความสำคัญเนื่องด้วยธุรกิจแต่ละประเภทต้องดำเนินการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เน้นเรื่องการให้ความสำคัญกับการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลมากขึ้นกว่าเดิม

การจัดการข้อมูล Data Lifecycle Management คืออะไร?

Data lifecycle management เป็นกระบวนการจัดการข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของข้อมูลตั้งแต่การสร้างจนถึงการจัดเก็บหรือทำลาย โดยจะทำให้กระบวนการที่เกี่ยวข้องดำเนินไปโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

องค์ประกอบในการบริหารจัดการตลอดทั้งวงจรชีวิตของข้อมูลจะประกอบด้วย 6 ขั้นตอนหลัก

Data lifecycle management (DLM) เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูลตามหลัก PDPA (Person Data Protection) (พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) 2
  • Data collection: รับข้อมูล
  • Data access: เข้าถึงข้อมูล
  • Data usage: ใช้ข้อมูล
  • Data storage: จัดเก็บข้อมูล
  • Data transfer: ส่งต่อข้อมูล
  • Data destruction: ทำลายข้อมูล

ข้อมูลอาจถูกจัดเก็บเป็น ข้อความ ภาพ เสียง ลงบนสื่อรูปแบบหลักๆ ไม่ว่าจะเป็น  กระดาษ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ฮาร์ดดิสก์ เทป CD USB

ดังนั้นทุกขั้นตอนจึงต้องออกแบบ กำหนดผู้เข้าถึง รูปแบบการจัดเก็บ รวมถึงเมื่อเลิกใช้ ต้องทำลายข้อมูลอย่างปลอดภัย เพราะการให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลนั้นไม่เพียงช่วยให้สามารถใช้งานข้อมูลได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจว่าข้อมูลสำคัญจะไม่รั่วไหลออกนอกองค์กรอีกด้วย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกีบ 7 วิธี ช่วยจัดการ IT Lifecycle เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ

ที่มา : TechTarget , JagoanHosting

You May Also Like

การทำลายข้อมูล-Data-Center
ให้ข้อมูลส่วนบุคคลอันตรายกว่าที่คิด
Trade-in-iPhone
ทำความรู้จัก Refurbished
Shredding
data wiping คืออะไร
ทำไมต้องล้างข้อมูล กับบริษัททำลายข้อมูลมืออาชีพ
ข้อมูลส่วนบุคคล
ทำลายข้อมูล ISO 27001