การทำลายข้อมูลใน Data Center มาตราฐานสากล

การทำลายข้อมูล-Data-Center

การทำลายข้อมูลใน Data Center ทั้งแบบ On-Site และ Off-Site โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ที่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานระดับสากล

ด้วยวิธีการและขั้นตอนการทำลายข้อมูลที่ได้มาตรฐาน ที่หน่วยงานรัฐในหลายประเทศยืนยันว่าเป็นวิธีที่ดีสะดวกปลอดภัย

นโยบายความปลอดภัยที่แต่ละ Data Center หรือ Asset Owner หรือ Compliant team ต้องการให้ทำลายในรูปแบบที่ตรงตามกฎระเบียบนั้นๆ ทั้ง On-Site และ Off-Site

หากคุณเลือกใช้ Vendor หรือ Outsource ขั้นตอนการเลือกจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญ
ทั้งนี้ควรกำหนดวิธีการสรรหาเพื่อให้ได้ทีมงานที่ต้องได้มาตรฐานตาม complaint
ซึ่งคุณสามารถไว้ใจทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่จัดการทุกขั้นตอนอย่างมืออาชีพที่สำคัญยังเก็บข้อมูลครบถ้วนสำหรับการ audit ด้วย

Data Destruction การทำลายข้อมูลใน Data Center ตามมาตราฐานสากล ทำอย่างไร 1

การทำลายข้อมูลใน Data Center จึงมีความสำคัญที่ต้องคัดเลือกผู้ดำเนินการที่ดี
วิธีนี้ช่วยประหยัดเวลาของคุณ ทั้งยังมั่นใจว่าบริการด้วยมาตรฐานสากล ตรวจสอบได้
และยังมีการออก certificate ใบรับรองการทำลายข้อมูล

ถึงแม้ว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการเปลี่ยนเครื่องอุปกรณ์ใหม่ หากแต่การดูแลทุกขั้นตอนสำหรับอุปกรณ์เก่าก็เป็นส่วนสำคัญที่ห้ามละเลย

ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในการบริหาร Data Center

แน่นอนที่สุดหนึ่งในการเป็น Data Center ชั้นนำการอัพเดทปรับเปลี่ยนเทคโนโลยียังคงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งการจะเปลี่ยนอุปกรณ์ IT แต่ละครั้งใช้งบประมาณ ทีมงาน ระยะเวลาซึ่งคำนวณแล้วเป็นตัวเลขมหาศาล หากการเปลี่ยนทรัพย์สินไอทีสามารถทำได้ง่าย สะดวกรวดเร็วด้วยการใช้มืออาชีพที่สามารถทำตามความต้องการ เป็นระเบียบแบบแผน ทั้งยังสามารถมีการันตี มีใบรับรองการทำลายข้อมูล ช่วยคุณจัดการรายการทรัพย์สิน พร้อมทั้งยังช่วยรับซื้ออุปกรณ์ตัวเก่า ทำให้คุณคล่องตัวในการเปลี่ยนเครื่องใหม่พร้อมรับธุรกิจใหม่ๆที่จะเกิดขึ้น การใช้มืออาชีพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คุณประหยัดเวลา ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้อีกด้วย