โควิด-19 ทำพิษ ต้องปิดบริษัท!! จะจัดการข้อมูลในองค์กรอย่างไรดี?

  จากสถิติพบว่าช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2562-มี.ค. 2563 พบว่าสถานประกอบการปิดกิจการสูงถึง 877 แห่ง ลูกจ้างได้รับผลกระทบรวม 10,289 คน ประกอบกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดยังรุนแรง จึงน่าห่วงว่าในปี 2563 การปิดกิจการของสถานประกอบการจะยิ่งมีเพิ่มขึ้น

  ทั้งนี้ บริษัทที่ต้องปิดตัวลงจะทำอย่างไรกับข้อมูลสำคัญภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นประวัติพนักงาน งบประมาณบัญชี รายการเงินเดือน ข้อมูลลูกค้า และข้อมูลลับต่างๆอีกมากมาย ที่สามารถส่งผลกระทบถึงผู้ประกอบการ และพนักงานหากข้อมูลรั่วไหลไปยังคนนอกองค์กรหรือผู้ไม่หวังดี รวมถึงทรัพยากรทาง IT ต่างๆมากมายที่ต้องจัดการ

  ในเมื่อไม่ใช้แล้วอยากกำจัด ทำลายทิ้ง ป้องกันการรั่วไหล จะทำอย่างไร?

  ADD ผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ไอทีที่เลิกใช้งานแล้ว

  เราดูแลให้คุณตั้งแต่ ด้านบัญชีรายการทะเบียนทรัพย์สิน ตรวจสอบความถูกต้องของคอมพิวเตอร์แต่ละรายการ ระบบขนส่งปลอดภัย การทำลายข้อมูลที่ได้มาตรฐาน รวมถึงบริการรับซื้อคอมพิวเตอร์เก่าของคุณ

  มั่นใจว่าคุณจะเปลี่ยนรายจ่ายให้เป็นรายได้ราคาดี พร้อมใบรับรองการทำลายข้อมูล Certificate of DataDestruction

  ปิดบริษัททั้งที ต้องมืออาชีพเท่านั้น!

  You May Also Like

  Certificate of Data Destruction Standard
  PDPA Right of the Data Subject
  ทำลายกระดาษ ทำลายเอกสารมีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร
  ย้ายข้อมูล-windows-mac-คอมเก่า-คอมใหม่
  old devices วิธีจัดการคอมพิวเตอร์เก่า
  carbon footprint for organization
  PDPA พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บทลงโทษ
  data erasure software
  Certificate of Data Destruction Standard