บริการลบและทำลายข้อมูล IT อย่างปลอดภัย

การบริการของเราครอบคลุมไปถึง

  • การให้คำปรึกษาและการจัดการทรัพย์สิน

  • การดำเนินการด้านการปกป้องข้อมูล

  • ออกใบรับรองและรายการทรัพย์สิน

  • การลบและทำลายข้อมูล

  • บริการรับซื้อคอมพิวเตอร์ ทรัพย์สินไอที

  • บริการดูแลทรัพย์สินทางปัญญา

พวกเรามีความเชื่อว่า

ความหลากหลาย, ความสมบูรณ์, ทัศนคติที่ดีมีผลต่อเป้าหมายระยะยาวและเป้าหมายประจำวันของเรา เราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้สามารถแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับลูกค้า, ความรับผิดชอบขององค์กร, และประสิทธิภาพโดยรวมได้

ความมั่นคงและความปลอดภัย

เพื่อรักษาบรรยากาศในการทำงานโดยการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ความสามัคคีและความปลอดภัยของพนักงาน เรานำหลักการนี้มาใช้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งพนักงานของเรา, ผู้มาติดต่อ, ลูกค้า, และผู้ผลิตต่างๆ โดยหลักการนี้ได้นำไปใช้กับทุกส่วนของบริษัททั้งที่เป็นของเราและเช่ามาโดยบริษัทด้วยเช่นกัน

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ธุรกิจหลักของเราคือการรีไซเคิล (การกำจัดอย่างถูกวิธี) และพนักงานของเรามีความมุ่นมั่นอย่างเต็มที่ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะโดยการลดการใช้พลังงานหรือลดของเสียจากการดำเนินงานของบริษัท

การปฏิบัติตามมาตรฐาน

เราดำเนินงานภายใต้มาตรฐานอุตสาหกรรมระดับสูงที่ได้รับการควบคุมอย่างดีทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ พนักงานของเราได้รับทราบเกี่ยวกับกฎหมายล่าสุดและเราปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฏระเบียบ นโยบายมาตรฐานขององค์กร และจรรยาบรรณของพนักงาน

เราให้บริการลูกค้ามากกว่า 500 รายทั่วเอเชีย, ยุโรป, ตะวันออกกลางและแอฟริกา ทั้งโดยตรงหรือผ่านเครือข่ายพันธมิตรที่ผ่านการรับรองของเรา

หน้าหลัก 1

Asia Data Destruction (ADD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2551 ภายใต้ชื่อ Thai Ecotrade

ณ เวลานั้น เราให้บริการกำจัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ลูกค้าองค์กร

เราให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับการกำจัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เลิกใช้งานแล้วอย่างเหมาะสมและถูกวิธี และในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราได้ขยายบริการไปยังต่างประเทศและมีบริการที่หลากหลายมากขึ้น

2561
ฉลองครบรอบ 10 ปีในการเป็นผู้นำด้านการลบและปกป้องข้อมูลที่สำคัญในประเทศไทย
2560
ขยายบริการไปยังประเทศต่างๆในเอเชีย, ยุโรป, และแอฟริกา
2559
มีจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการถึง 500 ราย
2558
ทำสัญญาฉบับแรกกับลูกค้าต่างประเทศ
2557
เปิดตัวบริการบดทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
2556
ย้ายโรงงานมายังสถานที่ใหม่
2555
ดำเนินการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 เพื่อควบคุมระบบการจัดการคุณภาพ
2554
มีจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการถึง 100 ราย
2553
มีพนักงานครบ 10 คน
2552
เปิดตัวและเริ่มให้บริการการกำจัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
2551
ก่อตั้งบริษัทภายใต้ชื่อ Thai Ecotrade Co., Ltd.

BANGKOK l SINGAPORE l TOKYO l VIENTIANE l YANGON l PHNOM PENH l HANOI l KUALA LUMPUR l JAKARTA l COLOMBO l PRETORIA l HONG KONG l NEW YORK l LOS ANGELES l BUDAPEST l BEIJING l SHANGHAI l MUMBAI l TAIPEI l SYDNEY l DUBAI l AUCKLAND l LONDON l SEOUL l BORDEAUX

มาตรฐานบริการ

Certification Blancco

เราใช้เทคโนโลยีของ Blancco ซอฟต์แวร์ลบข้อมูลที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล โปรแกรมอันดับ 1 กับความสามารถในการจัดการข้อมูลที่ถูกต้องและลบข้อมูลอย่างถาวร เราเป็นผู้ได้รับอนุญาตในการดำเนินการลบ และ/หรือ จำหน่ายบริการลบข้อมูลภายในภูมิภาคเอเชียทั้งภายในและนอกสถานที่

Certification Microsoft

เราได้รับอนุญาตและได้รับลิขสิทธิ์จากโปรแกรม Microsoft ในการใช้และติดตั้งซอรฟต์แวร์ Microsoft Refurbisher

องค์กรสำหรับระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐานระหว่างประเทศ โดยเน้นนโยบายที่เกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับลูกค้า, การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูง, กระบวนการการทำงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หน้าหลัก 2

NAID เป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลผู้ให้บริการด้านการลบและทำลายข้อมูล โดยเป้าหมายหลักของหน่วยงานนี้เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการทำลายข้อมูล สร้างมาตรฐานและจริยธรรมให้แก่บริษัทที่เป็นสมาชิกกับทางหน่วยงาน

พันธมิตรของเรา

group praxi lim and partners

พนักงานของบริษัทเราได้รับการคัดเลือกโดยการสนับสนุนจากบริษัทลิ้ม แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด โดยบริษัทก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2557 เพื่อปรึกษาและจัดหาผู้บริหารระดับสูงจากกรุงเทพ (ประเทศไทย) ให้กับบริษัทต่างๆ ด้วยความชำนาญทั้งด้านยานยนตร์, การขนส่ง, การผลิต, อาหาร, สิ่งแวดล้อม, วิถีชีวิต และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทลิ้ม แอนด์ พาร์ทเนอร์ ให้บริการด้านการจัดหางานอย่างครบวงจรและจัดหาบุคคลที่เหมาะสมที่สุดผ่านทางเครือข่ายพันธมิตรทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

group TMSI

กว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา บริษัท อุตสาหกรรมหลอมโลหะไทยจำกัดเป็นผู้นำในการผลิตโลหะผสมตะกั่วสำหรับผู้ผลิตแบตเตอรี่อันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย บริษัทใช้เทคโนโลยีที่มีคุณภาพระดับโลกจากประเทศสวีเดนสำหรับทั้งบริการถลุงและกลั่นเพื่อเพิ่มผลผลิตสูงสุดในขณะที่ยังคงรักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้เป็นอย่างดี

TMS Metal logo

บริษัท พี.อาร์.เอส.เมทเทิล จำกัด ให้บริการด้านการกำจัดสายเคเบิ้ลทองแดงซึ่งใช้เทคโนโลยีจากประเทศสวีเดน กว่า 30 ปีในการดำเนินธุรกิจมา บริษัทมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการกำจัดเศษเหล็กเป็นอย่างมาก

Contact Us

Send us an email

0 + 7 = ?

Address

ASIA DATA DESTRUCTION (HEADQUARTER)
41 Soi Thiantalay 24, Bang Khun Thian-Chai Thalay Road, Thakam, Bangkhunthian, Bangkok, 10150, Thailand

ASIA DATA DESTRUCTION
Tang Hua Pug Building, 7th Floor, Soi Sathorn 10, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel : +66 (0) 2453 9165
Fax: +66 (0) 2453 9166

Discover the new opportunity and challenge yourself with exciting career. Become one part of our journey and change the real ITAD’s world.

ติดต่อเรา

ส่งอีเมลถึงเรา

0 + 5 = ?

ที่อยู่

Asia Data Destruction (เอเชีย ดาต้า เดสตรัคชั่น สำนักงานใหญ่)
41 ซอยเทียนทะเล 24  ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

Asia Data Destruction (เอเชีย ดาต้า เดสตรัคชั่น)
อาคารตั้งฮั่วปัก ชั้น 7 ซอย สาทร 10 เขต บางรัก กรุงเทพฯ 10500

Tel : +66 (0) 2453 9165
Fax: +66 (0) 2453 9166

ค้นพบโอกาสใหม่ๆและท้าทายตนเองด้วยอาชีพที่น่าตื่นเต้น มาเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของเราและเปลี่ยนโลกของการกำจัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปกับเรา