บริการลบและทำลายข้อมูล IT อย่างปลอดภัย

การบริการของเราครอบคลุมไปถึง

  • การให้คำปรึกษาและการจัดการทรัพย์สิน

  • การดำเนินการด้านการปกป้องข้อมูล

  • การลบและทำลายข้อมูล

  • การทำการตลาดใหม่

  • บริการดูแลทรัพย์สินทางปัญญา

data destruction video