Asia Data Destruction ขยายขอบเขตการให้บริการไปทั่วโลก

คอมเก่าเลิกใช้

Asia Data Destruction (ADD) รุกเพิ่มศักยภาพธุรกิจ ขยายขอบเขตการให้บริการไปทั่วโลก พร้อมให้บริการการจัดการอุปกรณ์ IT ที่ไม่ใช้แล้วอย่างครบวงจร

ADD ได้ให้บริการลูกค้าในด้านการจัดการอุปกรณ์ IT มาแล้วมากกว่า 500 บริษัทจากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ทั้งทางตรงและผ่านเครือข่ายของเรา ซึ่งต่างให้ความเชื่อถือในคุณภาพและความปลอดภัยของ ADD

Asia Data Destruction ขยายขอบเขตการให้บริการลบและทำลายข้อมูลในอุปกรณ์ IT คอมเก่าที่ไม่ใช้แล้วไปทั่วโลก 9

แม้แต่บริษัทในประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีตลาดสมาร์ตโฟนเติบโตเร็วที่สุดในโลก และ บังคลาเทศที่เศรษฐกิจกำลังเติบโต หรือศรีลังกา และเนปาลที่มีตลาดไอทีที่ใหญ่ไม่แพ้ประเทศอื่นๆ ก็ยังเลือกใช้บริการกับ ADD เพราะพวกเขาได้ให้ความสำคัญกับการลบและทำลายข้อมูลอย่างครบวงจรอย่างถูกต้องและปลอดภัย

โดย Asia Data Destruction (ADD) เป็นบริษัทรับจัดการอุปกรณ์ IT ที่ไม่ใช้แล้วแบบครบวงจร ได้มาตรฐานระดับสากล และให้บริการด้านการจัดการอุปกรณ์ IT มาแล้วกว่า 10 ปี โดยทุกๆการทำลายข้อมูล ADDจะมอบใบรับรองผลการทำลายข้อมูลที่ผ่านการรับรอง 100%ตามมาตรฐานระดับสากลและสรุปรายการอุปกรณ์ที่สามารถสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าในบริการของเรา ซึ่งคุณสามารถมั่นใจได้เลยว่าเรามีศักยภาพที่จะดูแลทั้งข้อมูลและอุปกรณ์ของคุณแบบถูกต้องและปลอดภัยในระดับมืออาชีพ

ถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะได้ใช้บริการคุณภาพระดับโลก ขอโอกาสให้เราได้รับใช้คุณ

You May Also Like

มาตรฐานการทำลายข้อมูลที่รัฐบาล และเอกชนส่วนใหญ่เลือกใช้ NIST SP 800-88 Media Erasure Guildlines คือ อะไร  ตรงตามข้อกำหนด PDPA GDPR หรือไม่ อย่างไร 1
มาตรฐานการทำลายข้อมูลที่รัฐบาล และเอกชนส่วนใหญ่เลือกใช้ NIST SP 800-88 Media Erasure Guildlines คือ อะไร  ตรงตามข้อกำหนด PDPA GDPR หรือไม่ อย่างไร 2
มาตรฐานการทำลายข้อมูลที่รัฐบาล และเอกชนส่วนใหญ่เลือกใช้ NIST SP 800-88 Media Erasure Guildlines คือ อะไร  ตรงตามข้อกำหนด PDPA GDPR หรือไม่ อย่างไร 3
บริษัทรับทำลายข้อมูล และขยะอิเล็กทรอนิกส์
มาตรฐานการทำลายข้อมูลที่รัฐบาล และเอกชนส่วนใหญ่เลือกใช้ NIST SP 800-88 Media Erasure Guildlines คือ อะไร  ตรงตามข้อกำหนด PDPA GDPR หรือไม่ อย่างไร 4
มาตรฐานการทำลายข้อมูลที่รัฐบาล และเอกชนส่วนใหญ่เลือกใช้ NIST SP 800-88 Media Erasure Guildlines คือ อะไร  ตรงตามข้อกำหนด PDPA GDPR หรือไม่ อย่างไร 5
มาตรฐานการทำลายข้อมูลที่รัฐบาล และเอกชนส่วนใหญ่เลือกใช้ NIST SP 800-88 Media Erasure Guildlines คือ อะไร  ตรงตามข้อกำหนด PDPA GDPR หรือไม่ อย่างไร 6
มาตรฐานการทำลายข้อมูลที่รัฐบาล และเอกชนส่วนใหญ่เลือกใช้ NIST SP 800-88 Media Erasure Guildlines คือ อะไร  ตรงตามข้อกำหนด PDPA GDPR หรือไม่ อย่างไร 7
มาตรฐานการทำลายข้อมูลที่รัฐบาล และเอกชนส่วนใหญ่เลือกใช้ NIST SP 800-88 Media Erasure Guildlines คือ อะไร  ตรงตามข้อกำหนด PDPA GDPR หรือไม่ อย่างไร 8

Contact Us

Send us an email

1 + 0 = ?

Address

ASIA DATA DESTRUCTION (HEADQUARTER)
41 Soi Thiantalay 24, Bang Khun Thian-Chai Thalay Road, Thakam, Bangkhunthian, Bangkok, 10150, Thailand

ASIA DATA DESTRUCTION
Tang Hua Pug Building, 7th Floor, Soi Sathorn 10, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel : +66 (0) 2453 9165
Fax: +66 (0) 2453 9166

Discover the new opportunity and challenge yourself with exciting career. Become one part of our journey and change the real ITAD’s world.

ติดต่อเรา

ส่งอีเมลถึงเรา

3 + 1 = ?

ที่อยู่

Asia Data Destruction (เอเชีย ดาต้า เดสตรัคชั่น สำนักงานใหญ่)
41 ซอยเทียนทะเล 24  ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

Asia Data Destruction (เอเชีย ดาต้า เดสตรัคชั่น)
อาคารตั้งฮั่วปัก ชั้น 7 ซอย สาทร 10 เขต บางรัก กรุงเทพฯ 10500

Tel : +66 (0) 2453 9165
Fax: +66 (0) 2453 9166

ค้นพบโอกาสใหม่ๆและท้าทายตนเองด้วยอาชีพที่น่าตื่นเต้น มาเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของเราและเปลี่ยนโลกของการกำจัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปกับเรา