บริการรับทำลายข้อมูล รับลบข้อมูลฮาร์ดดิสก์ เทป สื่อ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล

กว่า 12 ปีมาแล้ว ที่เราบริการทำลายข้อมูลมาตรฐานสากลให้กว่า 500 บริษัท ในหลายประเทศทั่วโลก
Asia Data Destruction ผู้นำด้านการจัดการกับอุปกรณ์ไอทีหลังเลิกใช้งานแล้วอย่างปลอดภัย ครบวงจร ทางเลือกที่คุณมั่นใจได้

บริการรับทำลายข้อมูลในสื่อทุกชนิดทั้งอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อกระดาษ

ปัจจุบันข้อมูลส่วนตัวของเราถูกเก็บไว้ในหลากหลายรูปแบบ
Asia Data Destruction เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีทำลายข้อมูลในสื่อทุกชนิด ทั้งภายในและนอกสถานที่
สื่อที่เรารับทำลายข้อมูล

  • HDD SATA SSD SCSI

  • LTO TAPE

  • SMARTPHONE TABLET SMARTWATCH

  • IMAC MACBOOK IPAD IWATCH IPHONE

  • SERVER STORAGE

  • DATA CENTER

  • LAPTOP DESKTOP COMPUTER

  • USB EXTERNAL HDD AIRPORT

  • COPIER

  • PAPER MEDIA

ขั้นตอนการทำลายข้อมูลในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปลอดภัย มาตรฐานระดับสากล

กระบวนการบริการรับทำลายข้อมูล ในอุปกรณ์ HDD คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ โทรศัพท์ สมาร์ทโฟน ของเราทำตามขั้นตอนและสอดคล้องกับแนวทางของ NIST SP 800.88 และ NAID ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การรับรองสำหรับบริษัทที่ให้บริการลบและบริการรับทำลายข้อมูลทั่วโลกด้วยมาตรฐานระดับสากล

Compliance / การปฏิบัติตาม

เราสามารถออกแบบบริการรับทำลายข้อมูลและดูแลมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางด้าน IT ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ขั้นตอนการปฏิบัติงานและกฎระเบียบของแต่ละบริษัท

Secured Collection / การรับของอย่างปลอดภัย

เรามีบริการรับสินค้าทั้งตามกำหนดระยะเวลาและตามที่ลูกค้าสะดวก บริการของเราสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ เพียงแค่ติดต่อเรา ทีมงานมืออาชีพของเราพร้อมจะให้บริการ ดูแลความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ

Secured Logistic / การขนส่งอย่างปลอดภัย

บริการขนส่งที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยจากทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรม เรามั่นใจว่ามาตรฐานการรับ-ส่งสินค้าของเรามีความปลอดภัยอย่างสูงนับตั้งแต่ที่เรารับสินค้า จนมาถึงโรงงานที่มีการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และบริการขนส่งของเรายังสามารถติดตาม ตรวจสอบได้จากระบบ GPS ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลอีกด้วย

Secure Data Destruction / การลบและทำลายข้อมูลอย่างปลอดภัย

เราให้บริการลบและทำลายข้อมูลที่ผ่านการรับรอง โดยขั้นตอนและกระบวนการตรงตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของ NIST SP 800.88 และ ISO 9001:2015 ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ของลูกค้า

Secured Facility / พื้นที่จัดเก็บและทำลายข้อมูลที่ปลอดภัย

โรงงานของเราเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยระดับสากลที่จำเป็นสำหรับการทำลายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีการเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ และมีระบบเฝ้าระวังและตรวจสอบด้วยกล้องวงจรปิด ห้องลบและทำลายข้อมูล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีการควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษโดยเฉพาะ

Certified Data Destruction / การทำลายข้อมูลที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานระดับสากล

ใบรับรองผลการทำลายข้อมูลที่ผ่านการรับรอง 100% ตามมาตรฐานระดับสากลและสรุปรายการอุปกรณ์สามารถสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าในบริการของเรา ป้องกันบริษัทของคุณจากข้อมูลที่จะสูญหายหรือจากการถูกโจรกรรมข้อมูลทางธุรกิจโดยบริษัทที่ผ่านการรับรองที่ถูกต้องตามกฎหมาย เชื่อมั่นและไว้ใจให้เราดูแลข้อมูลที่สำคัญของคุณ ด้วยบริการ มาตรฐานระดับสูง เก็บและทำลายข้อมูลของคุณอย่างปลอดภัยระดับมืออาชีพทั้งภายในและภายนอกสภานที่ของคุณ

Environmental Friendly / รักษ์สิ่งแวดล้อม

พลังงานที่ใช้ในการลบข้อมูลจะใช้ที่ระดับต่ำสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ADD ช่วยในการลบและทำลายข้อมูลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องเก่าและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ขยะทั้งหมดจะได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามนโยบายของบริษัท ที่จะไม่มีการฝังกลบขยะอย่างเด็ดขาด

Liability

พลังงานที่ใช้ในการลบข้อมูลจะใช้ที่ระดับต่ำสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ADD ช่วยในการลบและทำลายข้อมูลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องเก่าและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ขยะทั้งหมดจะได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามนโยบายของบริษัท ที่จะไม่มีการฝังกลบขยะอย่างเด็ดขาด

Data Destruction / การทำลายข้อมูล

“ การลบข้อมูลหรือการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ไม่ได้ทำให้ข้อมูลกู้คืนกลับมาไม่ได้ มันเป็นการจัดการไฟล์เพื่อให้กู้คืนกลับมาได้ยากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าทำไม่ได้ ”
Seagate Technology Inc.

บริการรับทำลายข้อมูล ลบข้อมูล ฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล 1
บริการรับทำลายข้อมูล ลบข้อมูล ฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล 2
บริการรับทำลายข้อมูล ลบข้อมูล ฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล 3
บริการรับทำลายข้อมูล ลบข้อมูล ฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล 4

การลบทำลายข้อมูลถาวร Wiping

วิธีการทำลายข้อมูลในอุปกรณ์ ไอที แบบลบข้อมูลถาวร หรือล้างเครื่อง 100%

กระบวนการ ขั้นตอนการทำงานของเรา สามารถรับประกันการล้างข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ได้ 100% เพื่อให้มั่นใจและสบายใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะไม่สามารถกู้คืนได้

เราใช้เทคโนโลยีของ Blancco ซอฟต์แวร์ลบข้อมูลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดโดยหน่วยงานหลักในการป้องกันประเทศ, ธนาคารต่างประเทศ, และบริษัทประกันภัย ด้วยใบรับรองและมาตรฐานรับรองระดับสากลมากกว่า 10 มาตรฐาน Blancco มีคุณสมบัติตรงตามและเกินมาตรฐานสากลที่สำคัญทั้งหมด สำหรับการลบข้อมูลที่ปลอดภัย

ใบรับรองผลการทำลายข้อมูล 1 ใบต่อ 1 ฮาร์ดดิสก์
อุปกรณ์เก่าของคุณยังมีค่า และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยที่ไม่มีข้อมูลเก่าหลงเหลืออยู่
สามารถให้บริการได้ทั้งภายในและภายนอกสถานที่

อุุปกรณ์ที่รับ: เซิร์ฟเวอร์, คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์พกพา, แท็ปเล็ตและมือถือ, อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายใน (External HDD), และ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายใน (HDD)

บริการรับทำลายข้อมูล ลบข้อมูล ฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล 5

การทำลายข้อมูลด้วยสนามแม่เหล็ก Degaussing

วิธีการทำลายข้อมูลในอุปกรณ์ ไอที แบบทำลายด้วยสนามแม่เหล็ก

วิธีนี้เป็นกระบวนการทำลายอุปกรณ์โดยใช้การทำลายสนามแม่เหล็กในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อลบข้อมูล

โดยการทำให้ข้อมูลที่เก็บไว้ไม่สามารถอ่านได้

อุปกรณ์ที่รับ: ฮาร์ดดิสก์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (HDD), เทปแม่เหล็ก
หมายเหตุ: วิธีนี้ไม่รองรับกับ SSD  HDD

บริการรับทำลายข้อมูล ลบข้อมูล ฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล 6

การทำลายข้อมูลด้วยการบด Shredding

วิธีการทำลายข้อมูลในอุปกรณ์ ไอที แบบบดย่อยทำลาย

อุปกรณ์ทั้งหมดสามารถบดทำลายได้

ขั้นตอนและวิธีการนี้สามารถบดอปุกรณ์เป็นเศษเพื่อกำจัดทิ้งไป คุณสามารถมั่นใจได้ว่าจะไม่มีข้อมูลหลงเหลือให้กู้กลับมาได้อย่างเด็ดขาด

มาตรฐานสูงสุดตาม DoD 5220.22M และ NIST SP 800-36 / 800-88

บดย่อยขนาดชิ้นส่วนให้มีขนาดเล็กกว่า 0.75 นิ้ว

ได้รับการแนะนำจากธนาคารและกองทัพบก

อุปกรณ์ที่รับ: ซีดี/ดีวีดี, เทปแม่เหล็ก, หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (HDD)

บริการรับทำลายข้อมูล ลบข้อมูล ฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล 7

บริการรับทำลายข้อมูลเอกสาร Paper Media

บริการทำลายเอกสารทุกชนิด

ปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณด้วยการทำลายบันทึก เอกสารและสื่อกระดาษที่เป็นความลับด้วยวิธีที่ประหยัดค่าใช้จ่าย

ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมออกหนังสือรับรองการทำลายเอกสาร
เราได้รับการรับรอง AAA certified จาก NAID

ดังนั้นกระบวนการ ขั้นตอนการทำงานของเรา สามารถรับประกันการทำลายได้ 100% เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณจะไม่รั่วไหล

ทรัพย์สินทางปัญญา บริการรับทำลายสินค้า

เพื่อปกป้องธุรกิจต่างๆที่อยู่ในตลาดอาเซียน การดูแลและจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากอาจแสดงถึงความแตกต่างระหว่างความสำเร็จหรือความล้มเหลวได้

ADD ให้บริการแก่บริษัทด้วยบริการระดับมืออาชีพ

ใบรับรองผลการทำลายข้อมูล
พื้นที่จัดเก็บและทำลายข้อมูลที่ปลอดภัย
รักษ์สิ่งแวดล้อม, ไม่ใช้วิธีการฝังกลบขยะ
ปลอดภัยและเป็นความลับ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ADD สามารถรับประกันได้

อุปกรณ์ของคุณไม่มีหลุดออกไปสู่ตลาดมืด
อุุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจะถูกแยกชิ้นส่วนและกำจัดอย่างถูกวิธีตามข้อบังคับและกฎหมายทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ
สามารถติดตามอุปกรณ์และชิ้นส่วนแต่ละชนิดได้

ใบรับรอง

บริการรับทำลายข้อมูล ลบข้อมูล ฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล 8

ซอฟต์แวร์ Blancco Erasure ที่ได้รับการรับรองจากทั่วโลก เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดตามมาตรฐานสากล และเป็นซอฟต์แวร์อันดับ 1 ที่มีความสามารถในการจดสิทธิบัตรเพื่อตรวจสอบข้อมูลและลบข้อมูลอย่างถาวร ซึ่งเราได้รับอนุญาตให้ดําเนินการลบข้อมูลทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ และ/หรือขายและให้ความช่วยเหลือ ในด้านผลิตภัณฑ์ Blancco ทั้งหมดในเอเชีย

บริการรับทำลายข้อมูล ลบข้อมูล ฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล 9

เราเป็นโปรแกรม Microsoft Registered Refurbisher ที่ได้รับอนุญาตในการติดตั้งซอฟต์แวร์ของแท้ของ Microsoft เพื่อนำเสนอแนวทางการลบข้อมูลบนอุปกรณ์ IT อย่างคุ้มค่า

บริการรับทำลายข้อมูล ลบข้อมูล ฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล 10

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานสำหรับระบบการจัดการคุณภาพตามหลักการหลายประการ รวมถึงการมุ่งเน้นที่ลูกค้าที่แข็งแกร่ง การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูง แนวทางการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

บริการรับทำลายข้อมูล ลบข้อมูล ฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล 11

เราได้รับการรับรองจาก NAID องค์กรด้านการทำลายข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดระดับโลก  เราเป็นเพียงบริษัทเดียวในอาเซียนที่ NAID หรือ National Association for Information Destruction ผู้ให้การรับรองใบการันตีเกี่ยวกับบริการการทําลายข้อมูล ในสื่อทุกชนิด