พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดให้องค์กรที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด้านการปกป้องข้อมูล 1

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทย ในวันที่  28 พฤษภาคม 2563

หลังจากการผ่อนผันเป็นระยะเวลาหนึ่งปี สำหรับบริษัทและหน่วยงานราชการ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เช่น ฐานข้อมูลลูกค้าและพนักงาน

มาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองสหภาพยุโรป (GDPR) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคมของปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการลงโทษ บริษัทใดๆ ทั่วโลกที่ทำให้เกิดการจัดการที่ไม่ถูกต้องต่อข้อมูลของพลเมืองในสหภาพยุโรป โดยมีค่าปรับสูงสุด 20,000,000 ยูโร
ในประเทศไทย พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จะลงโทษด้วยค่าปรับสูงสุด 5,000,000 บาท และจำคุกไม่เกิน 1 ปี

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดให้องค์กรที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด้านการปกป้องข้อมูล 2

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ กำหนดให้องค์กรหรือนิติบุคคลใดๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Data Protection Officers (DPO)

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Data Protection Officers (DPO) นั้น ควรจะมีความรู้ทางด้านไอที หรือความรู้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ทั้งสองอย่าง ในประเทศไทยมีคนจำนวนมากที่มีความรู้ด้านไอที แต่ในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ยังเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับพวกเขา

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดให้องค์กรที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด้านการปกป้องข้อมูล 3

บริษัทจัดหางาน Lim & Partner เป็นบริษัทในเครือของ ADD Group และเป็นสมาชิกของ PRAXI Alliance Global Network

โดยเรามีทีมงานมืออาชีพของ ที่มีความชำนาญและทักษะในการช่วยเหลือองค์กรของคุณในการคัดสรรและจัดหาพนักงานทางสายงานไอที เช่น ตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูงทางด้านการรักษาความปลอดภัย Chief Security Officer (CSO) ให้กับโครงสร้างเครือข่ายและความปลอดภัยข้อมูลของคุณ รวมไปถึงการคัดสรรและจัดหาเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Data Protection Officers (DPO)

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดให้องค์กรที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด้านการปกป้องข้อมูล 4

Asia Data Destruction ยินดีให้คำปรึกษาฟรี เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบที่จะตามมาของพ.ร.บ. ฉบับนี้ รวมไปถึงวิธีที่จะทำให้บริษัทของคุณสามารถปฏิบัติตามกฎเหล่านั้นได้

การสรรหาบุคลากร ติดต่อ  Lim & Partner: Laurent.landie@limandpartner.com

สำหรับการทำลายข้อมูล และการกำจัดสินทรัพย์ไอที  ติดต่อ ADD :  add@asiadatadestruction.com

Contact Us

Send us an email

2 + 0 = ?

Address

ASIA DATA DESTRUCTION
Tang Hua Pug Building, Room No. B7-1, 7th Floor, Room No.1 69/5, 69/6, Soi Suksavittaya, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500

Tel : +66 (0) 2453 9165
Fax: +66 (0) 2453 9166

Discover the new opportunity and challenge yourself with exciting career. Become one part of our journey and change the real ITAD’s world.

ติดต่อเรา

ส่งอีเมลถึงเรา

6 + 2 = ?

ที่อยู่

Asia Data Destruction (เอเชีย ดาต้า เดสตรัคชั่น)
อาคารตั้งฮั่วปัก ห้องเลขที่ บี 7-1 ชั้นที่ 7 ห้อง 1 เลขที่ 69/5, 69/6 ซอยศึกษาวิทยา ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Tel : +66 (0) 2453 9165
Fax: +66 (0) 2453 9166

ค้นพบโอกาสใหม่ๆและท้าทายตนเองด้วยอาชีพที่น่าตื่นเต้น มาเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของเราและเปลี่ยนโลกของการกำจัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปกับเรา