เตรียมพร้อมรับมือกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรามีสิทธิ์ในการรักษาข้อมูลส่วนตัวได้มากน้อยแค่ไหน?

เตรียมพร้อมรับมือกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรามีสิทธิ์ในการรักษาข้อมูลส่วนตัวได้มากน้อยแค่ไหน? 1

Mr.Laurent Landie CSO และทีมงาน Asia Data Destruction ได้เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อ วันพุธที่ 25 กันยายน 2019 งานสัมมนาที่จัดขึ้นโดย Bangkok Post Conference 2019 ภายใต้หัวข้อการอภิปราย ” Power of Data :privacy in a connected World ” ณ.โรงแรมสยามเคมปินสกี้

เตรียมพร้อมรับมือกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรามีสิทธิ์ในการรักษาข้อมูลส่วนตัวได้มากน้อยแค่ไหน? 2

ผู้บริหารระดับสูงของ Citi Bank  หัวเว่ย และนักกฏหมาย ได้กล่าวถึง กฏหมาย PDPA ดังนี้

กฎหมายคุ้มครองข้อมูล ส่งผลกระทบต่อทุกคนไม่โดย”ทางตรงก็ทางอ้อม” และประชากรทุกคนต้องมีสิทธิ์100% ที่จะทราบถึงการเก็บข้อมูลการดูแลความปลอดภัยข้อมูลของพวกเขา และบริษัทต่างๆ ต้องเรียนรู้ เตรียมพร้อมสำหรับการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รับการจัดการและป้องกันอย่างถูกวิธี ตั้งแต่การเก็บข้อมูล การดูแลข้อมูลครอบคลุมไปจนถึงการดำเนินการกำจัดทำลายข้อมูล องค์กรของคุณต้องทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงด้านการรั่วไหล

Asia Data Destruction เป็นรายเดียวในไทยที่ให้บริการด้านลบและทำลายข้อมูลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานระดับสากล ด้วยโปรแกรมอันดับ 1 โดยเทคโนโลยีของ Blancco ซอฟต์แวร์ กับความสามารถในการจัดการข้อมูลที่ถูกต้องและลบข้อมูลอย่างถาวร บริการของเราครอบคลุมไปถึงการให้คำปรึกษาและการจัดการทรัพย์สินอีเล็กทรอนิกส์หมดอายุการใช้งาน  ลบไฟล์ถาวร  หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากข้อมูลรั่วไหล การดำเนินการด้านการปกป้องข้อมูลอย่างครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Contact@asiadatadestruction.com