พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร? เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Data Protection Officers (DPO) ทำหน้าที่อะไร บริษัทของคุณควรมีแล้วรึยัง เริ่มต้นเตรียมตัวยังไงให้พร้อมรับมือกับกฎหมายใหม่ เร็วๆนี้

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร? เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Data Protection Officers (DPO) ทำหน้าที่อะไร 1

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทย ในวันที่  28 พฤษภาคม 2563

หลังจากการผ่อนผันเป็นระยะเวลาหนึ่งปี สำหรับบริษัทและหน่วยงานราชการ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เช่น ฐานข้อมูลลูกค้าและพนักงาน

มาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองสหภาพยุโรป (GDPR) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคมของปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการลงโทษ บริษัทใดๆ ทั่วโลกที่ทำให้เกิดการจัดการที่ไม่ถูกต้องต่อข้อมูลของพลเมืองในสหภาพยุโรป โดยมีค่าปรับสูงสุด 20,000,000 ยูโร
ในประเทศไทย พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จะลงโทษด้วยค่าปรับสูงสุด 5,000,000 บาท และจำคุกไม่เกิน 1 ปี

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร? เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Data Protection Officers (DPO) ทำหน้าที่อะไร 2

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ กำหนดให้องค์กรหรือนิติบุคคลใดๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Data Protection Officers (DPO)

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Data Protection Officers (DPO) นั้น ควรจะมีความรู้ทางด้านไอที หรือความรู้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ทั้งสองอย่าง ในประเทศไทยมีคนจำนวนมากที่มีความรู้ด้านไอที แต่ในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ยังเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับพวกเขา

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร? เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Data Protection Officers (DPO) ทำหน้าที่อะไร 3

บริษัทจัดหางาน Lim & Partner เป็นบริษัทในเครือของ ADD Group และเป็นสมาชิกของ PRAXI Alliance Global Network

โดยเรามีทีมงานมืออาชีพของ ที่มีความชำนาญและทักษะในการช่วยเหลือองค์กรของคุณในการคัดสรรและจัดหาพนักงานทางสายงานไอที เช่น ตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูงทางด้านการรักษาความปลอดภัย Chief Security Officer (CSO) ให้กับโครงสร้างเครือข่ายและความปลอดภัยข้อมูลของคุณ รวมไปถึงการคัดสรรและจัดหาเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Data Protection Officers (DPO)

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร? เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Data Protection Officers (DPO) ทำหน้าที่อะไร 4

Asia Data Destruction ยินดีให้คำปรึกษาฟรี เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบที่จะตามมาของพ.ร.บ. ฉบับนี้ รวมไปถึงวิธีที่จะทำให้บริษัทของคุณสามารถปฏิบัติตามกฎเหล่านั้นได้

การสรรหาบุคลากร ติดต่อ  Lim & Partner: Laurent.landie@limandpartner.com

สำหรับการทำลายข้อมูล และการกำจัดสินทรัพย์ไอที  ติดต่อ ADD :  add@asiadatadestruction.com