การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

บริการใหม่จาก Asia Data Destruction สำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ นอกจากบริการทำลายข้อมูล เรายังมีบริการรับซื้ออุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ด้วยเช่นกัน