ผู้นำด้านการจัดการทรัพย์สินไอที ที่เลิกใช้งานแล้ว ครบวงจร มาตรฐานสากล

บริการทำลายข้อมูลถาวร พร้อมจัดการทรัพย์สินไอทีเลิกใช้ ครบวงจร อย่างปลอดภัย
บริการให้คำปรึกษากับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายรูปแบบทั้งเอเชีย, ยุโรป, อเมริกา, ตะวันออกกลางและแอฟริกา

  • บริษัท

  • สถาบันการเงิน

  • รัฐบาล / หน่วยงานราชการ

  • บุคคลธรรมดา

ขั้นตอนการทำลายข้อมูลในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปลอดภัย มาตรฐานระดับสากล

กระบวนการลบข้อมูล ในอุปกรณ์ HDD คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ โทรศัพท์ สมาร์ทโฟน ของเราทำตามขั้นตอนและสอดคล้องกับแนวทางของ NIST SP 800.88 และ NAID ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การรับรองสำหรับบริษัทที่ให้บริการลบและทำลายข้อมูลทั่วโลกด้วยมาตรฐานระดับสากล

Compliance / การปฏิบัติตาม

เราสามารถออกแบบและดูแลมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางด้าน IT ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ขั้นตอนการปฏิบัติงานและกฎระเบียบของแต่ละบริษัท

Secured Collection / การรับของอย่างปลอดภัย

เรามีบริการรับสินค้าทั้งตามกำหนดระยะเวลาและตามที่ลูกค้าสะดวก บริการของเราสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ เพียงแค่ติดต่อเรา ทีมงานมืออาชีพของเราพร้อมจะให้บริการ ดูแลความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ

Secured Logistic / การขนส่งอย่างปลอดภัย

บริการขนส่งที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยจากทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรม เรามั่นใจว่ามาตรฐานการรับ-ส่งสินค้าของเรามีความปลอดภัยอย่างสูงนับตั้งแต่ที่เรารับสินค้า จนมาถึงโรงงานที่มีการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และบริการขนส่งของเรายังสามารถติดตาม ตรวจสอบได้จากระบบ GPS ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลอีกด้วย

Secure Data Destruction / การลบและทำลายข้อมูลอย่างปลอดภัย

เราให้บริการลบและทำลายข้อมูลที่ผ่านการรับรอง โดยขั้นตอนและกระบวนการตรงตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของ NIST SP 800.88 และ ISO 9001:2015 ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ของลูกค้า

Secured Facility / พื้นที่จัดเก็บและทำลายข้อมูลที่ปลอดภัย

โรงงานของเราเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยระดับสากลที่จำเป็นสำหรับการทำลายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีการเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ และมีระบบเฝ้าระวังและตรวจสอบด้วยกล้องวงจรปิด ห้องลบและทำลายข้อมูล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีการควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษโดยเฉพาะ

Certified Data Destruction / การทำลายข้อมูลที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานระดับสากล

ใบรับรองผลการทำลายข้อมูลที่ผ่านการรับรอง 100% ตามมาตรฐานระดับสากลและสรุปรายการอุปกรณ์สามารถสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าในบริการของเรา ป้องกันบริษัทของคุณจากข้อมูลที่จะสูญหายหรือจากการถูกโจรกรรมข้อมูลทางธุรกิจโดยบริษัทที่ผ่านการรับรองที่ถูกต้องตามกฎหมาย เชื่อมั่นและไว้ใจให้เราดูแลข้อมูลที่สำคัญของคุณ ด้วยบริการ มาตรฐานระดับสูง เก็บและทำลายข้อมูลของคุณอย่างปลอดภัยระดับมืออาชีพทั้งภายในและภายนอกสภานที่ของคุณ

Environmental Friendly / รักษ์สิ่งแวดล้อม

พลังงานที่ใช้ในการลบข้อมูลจะใช้ที่ระดับต่ำสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ADD ช่วยในการลบและทำลายข้อมูลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องเก่าและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ขยะทั้งหมดจะได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามนโยบายของบริษัท ที่จะไม่มีการฝังกลบขยะอย่างเด็ดขาด

วิธีการทำลายข้อมูลในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ IT Data Destruction

“ การลบข้อมูลหรือการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ไม่ได้ทำให้ข้อมูลกู้คืนกลับมาไม่ได้ มันเป็นการจัดการไฟล์เพื่อให้กู้คืนกลับมาได้ยากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าทำไม่ได้ ”
Seagate Technology Inc.

Certification Blancco
national institute of standards and technology logo
United_States_Department_of_Defense_Seal.svg
ADD HDD Wiping service

วิธีการทำลายข้อมูลในอุปกรณ์ ไอที แบบลบข้อมูลถาวร

กระบวนการ ขั้นตอนการทำงานของเรา สามารถรับประกันการล้างข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ได้ 100% เพื่อให้มั่นใจและสบายใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะไม่สามารถกู้คืนได้

เราใช้เทคโนโลยีของ Blancco ซอฟต์แวร์ลบข้อมูลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดโดยหน่วยงานหลักในการป้องกันประเทศ, ธนาคารต่างประเทศ, และบริษัทประกันภัย ด้วยใบรับรองและมาตรฐานรับรองระดับสากลมากกว่า 10 มาตรฐาน Blancco มีคุณสมบัติตรงตามและเกินมาตรฐานสากลที่สำคัญทั้งหมดสำหรับการลบข้อมูลที่ปลอดภัย

ใบรับรองผลการทำลาย 1 ใบต่อ 1 ฮาร์ดดิสก์
อุปกรณ์เก่าของคุณยังมีค่า และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยที่ไม่มีข้อมูลเก่าหลงเหลืออยู่
สามารถให้บริการได้ทั้งภายในและภายนอกสถานที่

อุุปกรณ์ที่รับ: เซิร์ฟเวอร์, คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์พกพา, แท็ปเล็ตและมือถือ, อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายใน (External HDD), และ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายใน (HDD)

ADD Shredding service

วิธีการทำลายข้อมูลในอุปกรณ์ ไอที แบบบดย่อยทำลาย

อุปกรณ์ทั้งหมดสามารถบดทำลายได้

ขั้นตอนและวิธีการนี้สามารถบดอปุกรณ์เป็นเศษเพื่อกำจัดทิ้งไป คุณสามารถมั่นใจได้ว่าจะไม่มีข้อมูลหลงเหลือให้กู้กลับมาได้อย่างเด็ดขาด

มาตรฐานสูงสุดตาม DoD 5220.22M และ NIST SP 800-36 / 800-88

บดย่อยขนาดชิ้นส่วนให้มีขนาดเล็กกว่า 0.75 นิ้ว

ได้รับการแนะนำจากธนาคารและกองทัพบก

อุปกรณ์ที่รับ: ซีดี/ดีวีดี, เทปแม่เหล็ก, หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (HDD)

ADD Data Degaussing

วิธีการทำลายข้อมูลในอุปกรณ์ ไอที แบบทำลายด้วยสนามแม่เหล็ก

วิธีนี้เป็นกระบวนการทำลายอุปกรณ์โดยใช้การทำลายสนามแม่เหล็กในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อลบข้อมูล

โดยการทำให้ข้อมูลที่เก็บไว้ไม่สามารถอ่านได้

อุปกรณ์ที่รับ: ฮาร์ดดิสก์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (HDD), เทปแม่เหล็ก
หมายเหตุ: วิธีนี้ไม่รองรับกับ SSD  HDD

บริการรับซื้อทรัพย์สินไอที เลิกใช้ – และบริการทำลายข้อมูล มาตรฐานสากล

เริ่มปรับปรุงและพัฒนาวิธีการกำจัดอุปกรณ์สำนักงาน คอมพิวเตอร์เก่า ที่เลิกใช้งาน สามารถช่วยคุณเพิ่มรายได้และลดต้นทุนการจัดเก็บอุปกรณ์เหล่านี้ได้ด้วย

เปลี่ยนขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นรายได้

การเรียนรู้ที่จะกำจัดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทรัพย์สินไอที เหล่านี้อย่างรวดเร็วและถูกวิธี สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับอุปกรณ์เก่าที่เลิกใช้งาน เรายังสามารถช่วยคุณในการประเมินราคาของอุปกรณ์ตามมูลค่าราคาในตลาด และยังช่วยให้คุณรู้เวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนอุปกรณ์เหล่านี้และเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์เหล่านี้ในตลาดได้อีกด้วย

ช่วยกำจัดค่าใช้จ่ายที่คุณมองไม่เห็น

“นโยบายการจัดการสินทรัพย์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปสู่ความบกพร่องทางบริหารด้านการเงิน อีกทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลที่สำคัญของบริษัทและการทุจริตของพนักงาน เราสามารถสนับสนุนและช่วยคุณสร้างแนวทางการจัดการอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยนโยบายที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ด้วยนโยบายนี้สามารถช่วยให้ทีมไอทีของคุณสามารถมุ่งเน้นกับงานหลักและไม่เสียเวลาไปกับการจัดการทรัพยากรที่เลิกใช้งานเหล่านี้

ADD รับซื้ออุปกรณ์ที่เลิกใช้งานเหล่านี้ ด้วยราคาตลาดเพื่อช่วยให้คุณได้ประโยชน์หลายอย่าง ดังต่อไปนี้:”

เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากราคาต้นทุนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้
เพื่อกำจัดต้นทุนที่เกี่ยวกับสถานที่และการจัดเก็บอุปกรณ์ที่เลิกใช้งาน
เพื่อเพิ่มพื้นที่/สถานที่ของคุณจากการจัดเก็บอปุกรณ์ที่เลิกใช้งาน

ได้รับราคาประเมินของอุปกรณ์แต่ละชนิดในราคาที่ยุติธรรม
สามารถตรวจสอบและเช็คความถูกต้องระหว่างสินค้าคงคลังและรายงานบันทึกทางการเงินได้
มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจะได้รับการกำจัด/รีไซเคิลอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดและบังคับต่างๆทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ

คอมพิวเตอร์เก่า เลิกใช้ ให้เราจัดการ รวดเร็ว ปลอดภัย มืออาชีพ

ด้วยประสบการณ์การทำงานและทีมงานที่มืออาชีพของเราสามารถจัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทรัพย์สินไอที ต่างๆโดยการสแกนบาร์โค้ดเพื่อความรวดเร็วในการทำงานและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้เรายังสามารถจัดการ รวมถึงทำความสะอาดอุปกรณ์เก่าของคุณจากป้ายชื่อบริษัท, สติกเกอร์, และของอื่นๆที่อาจระบุถึงชื่อและบริษัทของคุณได้อีกด้วย

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

ADD csr

การบริจาคของคุณทำตามขั้นตอนความรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่

โครงการ CSR มีเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยหลักจริยธรรม ซึ่งรวมไปถึงรับผิดชอบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคม, เศรษฐกิจ, สิ่งแวดล้อม, และการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 10 ปีในภูมิภาคเอเชีย ADD สามารถให้คำปรึกษาและสนับสนุนบริษัทของคุณในการทำโครงการ CSR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันเมื่อพูดถึงโครงการการบริจาคอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ปฏิกิริยาจากกลุ่ม NGO ที่เราเคยร่วมงานด้วยกล่าวว่าทางโครงการมักจะได้รับอุปกรณ์ที่เก่าและล้าสมัย และบางครั้งทางโครงการต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นในการดูแลและจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้มากกว่าที่จำเป็น

และอย่างที่เรารู้กันดีว่าปัจจุบันกลุ่ม NGO ประสบปัญหาเรื่องการเงิน ดังนั้นติดต่อเรา (ADD) เพื่อแบ่งปันความคิดและแนวทางจากประสบการณ์ของเรา จะสามารถทำให้โครงการ CSR ของคุณประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดได้

ทรัพย์สินทางปัญญา

เพื่อปกป้องธุรกิจต่างๆที่อยู่ในตลาดอาเซียน การดูแลและจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากอาจแสดงถึงความแตกต่างระหว่างความสำเร็จหรือความล้มเหลวได้

ADD ให้บริการแก่บริษัทด้วยบริการระดับมืออาชีพ

ใบรับรองผลการทำลายข้อมูล
พื้นที่จัดเก็บและทำลายข้อมูลที่ปลอดภัย
รักษ์สิ่งแวดล้อม, ไม่ใช้วิธีการฝังกลบขยะ
ปลอดภัยและเป็นความลับ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ADD สามารถรับประกันได้

อุปกรณ์ของคุณไม่มีหลุดออกไปสู่ตลาดมืด
อุุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจะถูกแยกชิ้นส่วนและกำจัดอย่างถูกวิธีตามข้อบังคับและกฎหมายทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ
สามารถติดตามอุปกรณ์และชิ้นส่วนแต่ละชนิดได้

Contact Us

Send us an email

4 + 0 = ?

Address

ASIA DATA DESTRUCTION (HEADQUARTER)
41 Soi Thiantalay 24, Bang Khun Thian-Chai Thalay Road, Thakam, Bangkhunthian, Bangkok, 10150, Thailand

ASIA DATA DESTRUCTION
Tang Hua Pug Building, 7th Floor, Soi Sathorn 10, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel : +66 (0) 2453 9165
Fax: +66 (0) 2453 9166

Discover the new opportunity and challenge yourself with exciting career. Become one part of our journey and change the real ITAD’s world.

ติดต่อเรา

ส่งอีเมลถึงเรา

5 + 2 = ?

ที่อยู่

Asia Data Destruction (เอเชีย ดาต้า เดสตรัคชั่น สำนักงานใหญ่)
41 ซอยเทียนทะเล 24  ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

Asia Data Destruction (เอเชีย ดาต้า เดสตรัคชั่น)
อาคารตั้งฮั่วปัก ชั้น 7 ซอย สาทร 10 เขต บางรัก กรุงเทพฯ 10500

Tel : +66 (0) 2453 9165
Fax: +66 (0) 2453 9166

ค้นพบโอกาสใหม่ๆและท้าทายตนเองด้วยอาชีพที่น่าตื่นเต้น มาเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของเราและเปลี่ยนโลกของการกำจัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปกับเรา