ผู้นำด้านการดูแลจัดการทรัพย์สินไอที ที่เลิกใช้งานแล้ว

การบริการที่ครบวงจรด้านความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการให้ความรู้และให้คำปรึกษากับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายรูปแบบทั้งเอเชีย, ยุโรป, ตะวันออกกลางและแอฟริกา

  • บริษัท

  • สถาบันการเงิน

  • รัฐบาล / หน่วยงานราชการ

  • บุคคลธรรมดา