ผู้นำด้านการดูแลจัดการทรัพย์สินไอที ที่เลิกใช้งานแล้ว

การบริการที่ครบวงจรด้านความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการให้ความรู้และให้คำปรึกษากับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายรูปแบบทั้งเอเชีย, ยุโรป, ตะวันออกกลางและแอฟริกา

  • บริษัท

  • สถาบันการเงิน

  • รัฐบาล / หน่วยงานราชการ

  • บุคคลธรรมดา

ขั้นตอนการทำลายข้อมูลในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปลอดภัย มาตรฐานระดับสากล

กระบวนการลบข้อมูล ในอุปกรณ์ HDD คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ โทรศัพท์ สมาร์ทโฟน ของเราทำตามขั้นตอนและสอดคล้องกับแนวทางของ NIST SP 800.88 และ NAID ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การรับรองสำหรับบริษัทที่ให้บริการลบและทำลายข้อมูลทั่วโลกด้วยมาตรฐานระดับสากล

Compliance / การปฏิบัติตาม

เราสามารถออกแบบและดูแลมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางด้าน IT ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ขั้นตอนการปฏิบัติงานและกฎระเบียบของแต่ละบริษัท

Secured Collection / การรับของอย่างปลอดภัย

เรามีบริการรับสินค้าทั้งตามกำหนดระยะเวลาและตามที่ลูกค้าสะดวก บริการของเราสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ เพียงแค่ติดต่อเรา ทีมงานมืออาชีพของเราพร้อมจะให้บริการ ดูแลความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ

Secured Logistic / การขนส่งอย่างปลอดภัย

บริการขนส่งที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยจากทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรม เรามั่นใจว่ามาตรฐานการรับ-ส่งสินค้าของเรามีความปลอดภัยอย่างสูงนับตั้งแต่ที่เรารับสินค้า จนมาถึงโรงงานที่มีการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และบริการขนส่งของเรายังสามารถติดตาม ตรวจสอบได้จากระบบ GPS ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลอีกด้วย

Secure Data Destruction / การลบและทำลายข้อมูลอย่างปลอดภัย

เราให้บริการลบและทำลายข้อมูลที่ผ่านการรับรอง โดยขั้นตอนและกระบวนการตรงตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของ NIST SP 800.88 และ ISO 9001:2015 ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ของลูกค้า

Secured Facility / พื้นที่จัดเก็บและทำลายข้อมูลที่ปลอดภัย

โรงงานของเราเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยระดับสากลที่จำเป็นสำหรับการทำลายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีการเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ และมีระบบเฝ้าระวังและตรวจสอบด้วยกล้องวงจรปิด ห้องลบและทำลายข้อมูล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีการควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษโดยเฉพาะ

Certified Data Destruction / การทำลายข้อมูลที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานระดับสากล

ใบรับรองผลการทำลายข้อมูลที่ผ่านการรับรอง 100% ตามมาตรฐานระดับสากลและสรุปรายการอุปกรณ์สามารถสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าในบริการของเรา ป้องกันบริษัทของคุณจากข้อมูลที่จะสูญหายหรือจากการถูกโจรกรรมข้อมูลทางธุรกิจโดยบริษัทที่ผ่านการรับรองที่ถูกต้องตามกฎหมาย เชื่อมั่นและไว้ใจให้เราดูแลข้อมูลที่สำคัญของคุณ ด้วยบริการ มาตรฐานระดับสูง เก็บและทำลายข้อมูลของคุณอย่างปลอดภัยระดับมืออาชีพทั้งภายในและภายนอกสภานที่ของคุณ

Environmental Friendly / รักษ์สิ่งแวดล้อม

พลังงานที่ใช้ในการลบข้อมูลจะใช้ที่ระดับต่ำสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ADD ช่วยในการลบและทำลายข้อมูลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องเก่าและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ขยะทั้งหมดจะได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามนโยบายของบริษัท ที่จะไม่มีการฝังกลบขยะอย่างเด็ดขาด

Data Destruction / การทำลายข้อมูล

“ การลบข้อมูลหรือการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ไม่ได้ทำให้ข้อมูลกู้คืนกลับมาไม่ได้ มันเป็นการจัดการไฟล์เพื่อให้กู้คืนกลับมาได้ยากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าทำไม่ได้ ”
Seagate Technology Inc.

Certification Blancco
national institute of standards and technology logo
United_States_Department_of_Defense_Seal.svg

ADD HDD Wiping service

วิธีการทำลายข้อมูลในอุปกรณ์ ไอที แบบลบข้อมูลถาวร

กระบวนการ ขั้นตอนการทำงานของเรา สามารถรับประกันการล้างข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ได้ 100% เพื่อให้มั่นใจและสบายใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะไม่สามารถกู้คืนได้

เราใช้เทคโนโลยีของ Blancco ซอฟต์แวร์ลบข้อมูลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดโดยหน่วยงานหลักในการป้องกันประเทศ, ธนาคารต่างประเทศ, และบริษัทประกันภัย ด้วยใบรับรองและมาตรฐานรับรองระดับสากลมากกว่า 10 มาตรฐาน Blancco มีคุณสมบัติตรงตามและเกินมาตรฐานสากลที่สำคัญทั้งหมดสำหรับการลบข้อมูลที่ปลอดภัย

ใบรับรองผลการทำลาย 1 ใบต่อ 1 ฮาร์ดดิสก์
อุปกรณ์เก่าของคุณยังมีค่า และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยที่ไม่มีข้อมูลเก่าหลงเหลืออยู่
สามารถให้บริการได้ทั้งภายในและภายนอกสถานที่

อุุปกรณ์ที่รับ: เซิร์ฟเวอร์, คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์พกพา, แท็ปเล็ตและมือถือ, อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายใน (External HDD), และ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายใน (HDD)

ADD Shredding service

วิธีการทำลายข้อมูลในอุปกรณ์ ไอที แบบบดย่อยทำลาย

อุปกรณ์ทั้งหมดสามารถบดทำลายได้

ขั้นตอนและวิธีการนี้สามารถบดอปุกรณ์เป็นเศษเพื่อกำจัดทิ้งไป คุณสามารถมั่นใจได้ว่าจะไม่มีข้อมูลหลงเหลือให้กู้กลับมาได้อย่างเด็ดขาด

มาตรฐานสูงสุดตาม DoD 5220.22M และ NIST SP 800-36 / 800-88

บดย่อยขนาดชิ้นส่วนให้มีขนาดเล็กกว่า 0.75 นิ้ว

ได้รับการแนะนำจากธนาคารและกองทัพบก

อุปกรณ์ที่รับ: ซีดี/ดีวีดี, เทปแม่เหล็ก, หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (HDD)

ADD Data Degaussing

วิธีการทำลายข้อมูลในอุปกรณ์ ไอที แบบทำลายด้วยสนามแม่เหล็ก

วิธีนี้เป็นกระบวนการทำลายอุปกรณ์โดยใช้การทำลายสนามแม่เหล็กในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อลบข้อมูล

โดยการทำให้ข้อมูลที่เก็บไว้ไม่สามารถอ่านได้

อุปกรณ์ที่รับ: ฮาร์ดดิสก์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (HDD), เทปแม่เหล็ก
หมายเหตุ: วิธีนี้ไม่รองรับกับ SSD  HDD

บริการรับซื้อทรัพย์สินไอที เลิกใช้ – และบริการทำลายข้อมูล มาตรฐานสากล

เริ่มปรับปรุงและพัฒนาวิธีการกำจัดอุปกรณ์สำนักงาน คอมพิวเตอร์เก่า ที่เลิกใช้งาน สามารถช่วยคุณเพิ่มรายได้และลดต้นทุนการจัดเก็บอุปกรณ์เหล่านี้ได้ด้วย

เปลี่ยนขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นรายได้

การเรียนรู้ที่จะกำจัดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทรัพย์สินไอที เหล่านี้อย่างรวดเร็วและถูกวิธี สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับอุปกรณ์เก่าที่เลิกใช้งาน เรายังสามารถช่วยคุณในการประเมินราคาของอุปกรณ์ตามมูลค่าราคาในตลาด และยังช่วยให้คุณรู้เวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนอุปกรณ์เหล่านี้และเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์เหล่านี้ในตลาดได้อีกด้วย

ช่วยกำจัดค่าใช้จ่ายที่คุณมองไม่เห็น

“นโยบายการจัดการสินทรัพย์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปสู่ความบกพร่องทางบริหารด้านการเงิน อีกทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลที่สำคัญของบริษัทและการทุจริตของพนักงาน เราสามารถสนับสนุนและช่วยคุณสร้างแนวทางการจัดการอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยนโยบายที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ด้วยนโยบายนี้สามารถช่วยให้ทีมไอทีของคุณสามารถมุ่งเน้นกับงานหลักและไม่เสียเวลาไปกับการจัดการทรัพยากรที่เลิกใช้งานเหล่านี้

ADD รับซื้ออุปกรณ์ที่เลิกใช้งานเหล่านี้ ด้วยราคาตลาดเพื่อช่วยให้คุณได้ประโยชน์หลายอย่าง ดังต่อไปนี้:”

เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากราคาต้นทุนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้
เพื่อกำจัดต้นทุนที่เกี่ยวกับสถานที่และการจัดเก็บอุปกรณ์ที่เลิกใช้งาน
เพื่อเพิ่มพื้นที่/สถานที่ของคุณจากการจัดเก็บอปุกรณ์ที่เลิกใช้งาน

ได้รับราคาประเมินของอุปกรณ์แต่ละชนิดในราคาที่ยุติธรรม
สามารถตรวจสอบและเช็คความถูกต้องระหว่างสินค้าคงคลังและรายงานบันทึกทางการเงินได้
มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจะได้รับการกำจัด/รีไซเคิลอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดและบังคับต่างๆทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ

คอมพิวเตอร์เก่า เลิกใช้ ให้เราจัดการ รวดเร็ว ปลอดภัย มืออาชีพ

ด้วยประสบการณ์การทำงานและทีมงานที่มืออาชีพของเราสามารถจัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทรัพย์สินไอที ต่างๆโดยการสแกนบาร์โค้ดเพื่อความรวดเร็วในการทำงานและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้เรายังสามารถจัดการ รวมถึงทำความสะอาดอุปกรณ์เก่าของคุณจากป้ายชื่อบริษัท, สติกเกอร์, และของอื่นๆที่อาจระบุถึงชื่อและบริษัทของคุณได้อีกด้วย

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

ADD csr

การบริจาคของคุณทำตามขั้นตอนความรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่

โครงการ CSR มีเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยหลักจริยธรรม ซึ่งรวมไปถึงรับผิดชอบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคม, เศรษฐกิจ, สิ่งแวดล้อม, และการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 10 ปีในภูมิภาคเอเชีย ADD สามารถให้คำปรึกษาและสนับสนุนบริษัทของคุณในการทำโครงการ CSR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันเมื่อพูดถึงโครงการการบริจาคอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ปฏิกิริยาจากกลุ่ม NGO ที่เราเคยร่วมงานด้วยกล่าวว่าทางโครงการมักจะได้รับอุปกรณ์ที่เก่าและล้าสมัย และบางครั้งทางโครงการต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นในการดูแลและจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้มากกว่าที่จำเป็น

และอย่างที่เรารู้กันดีว่าปัจจุบันกลุ่ม NGO ประสบปัญหาเรื่องการเงิน ดังนั้นติดต่อเรา (ADD) เพื่อแบ่งปันความคิดและแนวทางจากประสบการณ์ของเรา จะสามารถทำให้โครงการ CSR ของคุณประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดได้

ทรัพย์สินทางปัญญา

เพื่อปกป้องธุรกิจต่างๆที่อยู่ในตลาดอาเซียน การดูแลและจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากอาจแสดงถึงความแตกต่างระหว่างความสำเร็จหรือความล้มเหลวได้

ADD ให้บริการแก่บริษัทด้วยบริการระดับมืออาชีพ

ใบรับรองผลการทำลายข้อมูล
พื้นที่จัดเก็บและทำลายข้อมูลที่ปลอดภัย
รักษ์สิ่งแวดล้อม, ไม่ใช้วิธีการฝังกลบขยะ
ปลอดภัยและเป็นความลับ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ADD สามารถรับประกันได้

อุปกรณ์ของคุณไม่มีหลุดออกไปสู่ตลาดมืด
อุุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจะถูกแยกชิ้นส่วนและกำจัดอย่างถูกวิธีตามข้อบังคับและกฎหมายทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ
สามารถติดตามอุปกรณ์และชิ้นส่วนแต่ละชนิดได้

คอมพิวเตอร์ ไอที เก่า เลิกใช้ ให้เราจัดการ บริการรับซื้อ ทำลายข้อมูล ออกใบรับรอง ครบวงจร

บริการจัดการครบวงจร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทรัพย์สินไอที อุปกรณ์สำนักงาน เก่า ที่เลิกใช้งานแล้ว

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไอที ทุกชนิด เซิร์ฟเวอร์  ห้องควบคุม  จอมอนิเตอร์  ปริ้นเตอร์  คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค  แลปท้อป

สมาร์ทโฟน  มือถือ  แทปเลต  อุปกรณ์เนตเวิร์ค  เครื่องถ่ายเอกสาร  ฮาร์ดดิส

บริการทำลายข้อมูลในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น

บริการลบทำลายโดยใช้ซอฟต์แวร์ล้างเครื่องถาวร  บริการบดย่อยทำลายฮาร์ดดิส  บริการทำลายอุปกรณ์ไอทีโดยการใช้สนามแม่เหล็ก

ข้อมูลในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน เทปแลต เซิร์ฟเว่อร์ อุปกรณ์ไอทีทุกชนิด

จำเป็นต้องทำลายอย่างถูกต้องตามวิธีการที่ได้มาตรฐาน  พร้อมออกใบรับรอง Certificate

ปลอดภัย มั่นใจ ว่าข้อมูลของคุณจะถูกทำลายอย่างถาวร กู้ไม่ได้100%

บริการรับซื้อคอมพิวเตอร์ ทรัพย์สินไอที อุปกรณ์สำนักงาน

บริการทำลายข้อมุลในอุปกรณ์ไอที ทุกรูปแบบ รับบดทำลายข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ HDD กู้ไม่ได้100%

ลบไฟล์ข้อมูลถาวรและทำลายฮาร์ดดิส (Hard Disk HDD)

บริการลบข้อมูลถาวร

Contact Us

Send us an email

7 + 1 = ?

Address

ASIA DATA DESTRUCTION (HEADQUARTER)
41 Soi Thiantalay 24, Bang Khun Thian-Chai Thalay Road, Thakam, Bangkhunthian, Bangkok, 10150, Thailand

ASIA DATA DESTRUCTION
Tang Hua Pug Building, 7th Floor, Soi Sathorn 10, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel : +66 (0) 2453 9165
Fax: +66 (0) 2453 9166

Discover the new opportunity and challenge yourself with exciting career. Become one part of our journey and change the real ITAD’s world.

ติดต่อเรา

ส่งอีเมลถึงเรา

3 + 2 = ?

ที่อยู่

Asia Data Destruction (เอเชีย ดาต้า เดสตรัคชั่น สำนักงานใหญ่)
41 ซอยเทียนทะเล 24  ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

Asia Data Destruction (เอเชีย ดาต้า เดสตรัคชั่น)
อาคารตั้งฮั่วปัก ชั้น 7 ซอย สาทร 10 เขต บางรัก กรุงเทพฯ 10500

Tel : +66 (0) 2453 9165
Fax: +66 (0) 2453 9166

ค้นพบโอกาสใหม่ๆและท้าทายตนเองด้วยอาชีพที่น่าตื่นเต้น มาเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของเราและเปลี่ยนโลกของการกำจัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปกับเรา