หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ

ในช่วง 13 ปีที่ผ่านมา ADD เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านการกำจัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมถึง:

  • การลบและทำลายข้อมูล

  • ISO 27001/2

  • การดำเนินการด้านการปกป้องข้อมูลตามมาตรฐานของบริษัท

  • การให้คำปรึกษาด้านการบริหารสินทรัพย์

  • การทำการตลาดใหม่ (บริการรับซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่าของคุณ)

  • บริการดูแลทรัพย์สินทางปัญญา (การหมดอายุการใช้งานและการกำจัดอุปกรณ์อย่างถูกวิธี)

  • การให้คำปรึกษาด้านกฏระเบียบข้อมูลส่วนบุคคลด้านข้อมูลทั่วไปของยุโรป (GDPR)

บริการของเราได้รับการรับรองโดย NAID เป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลผู้ให้บริการด้านการลบและทำลายข้อมูล และยังได้รับอนุญาตและลิขสิทธิ์จาก Microsoft, Blancco, และมาตรฐาน ISO 9001:2015 รองรับคุณภาพการทำงานอีกด้วย

“ปัจจุบันเราให้บริการกับบริษัทและหน่วยงานมากกว่า 500 ราย (สงวนสิทธิ์ในการให้ข้อมูลตามคำขอเป็นกรณีเท่านั้น) เช่น ธนาคาร, บริษัทประกัน, โรงงานต่างๆ และเรายังให้บริการลูกค้ามากกว่า 20 ประเทศทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย

ADD ได้พัฒนากระบวนการเฉพาะเพื่อให้บริการแก่องค์กรระหว่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูต

เรารู้ว่าการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันเอกสารสำคัญทั้งหมด, กระดาษหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับสถานทูตรวมไปถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ เรามีความมั่นใจที่จะเสนอบริการที่มีมาตรฐานความปลอดภัยมากที่สุด พร้อมการรับรองกระบวนการการกำจัดที่ปลอดภัย รักษาสิ่งแวดล้อมในราคาที่เหมาะสม”

การบดทำลาย เราสามารถนำเครื่องบดของเราเข้าไปบริการในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ หรือสามารถติดตามและชมขั้นตอนการทำลายได้ที่โรงงานของเราได้เช่นกัน
ทีมงานที่มีประสบการณ์ (ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม)
รายงานสินทรัพย์ที่กำจัด / ภาชนะขนย้ายที่ปิดผนึก / ระบบการติดตามการทำงาน / ใบรับรองผลการทำลาย

General Data Privacy Regulation (GDPR)

การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองชาวยุโรปที่สำคัญที่สุดในรอบ 20 ปีที่ออกแบบมาเพื่อ:

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลทั่วยุโรป
เพื่ื่อเป็นการปกป้องและเพิ่มความเป็นส่วนตัวของชาวสหภาพยุโรป
เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรทั่วทั้งภูมิภาค

เพื่อนำไปใช้กับใคร? สำหรับบริการประเภทใด? อย่างไร? การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร? บทลงโทษมีอะไรบ้าง?

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากคลิปวีดีโอข้างล่างนี้…

เป้าหมายที่สำคัญของเราคือทำตามกฎระเบียบอย่างถูกต้องและถูกวิธี ภายใต้ประสบการณ์และความสำเร็จที่ผ่านมาสามารถรับประกันผลงานของเราที่มีต่อลูกค้าทั้งรูปแบบองค์กร บริษัทและบุคคลธรรมดา

สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราคือข้อมูลที่สำคัญของลูกค้าจะต้องถูกเก็บอย่างปลอดภัยและมั่นใจ พร้อมใบรับรองผลการทำลายเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าของเรา