หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ADD เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านการกำจัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยขอบเขตการให้บริการครอบคลุมถึง:

  • การลบและทำลายข้อมูล

  • ISO 27001/2

  • การดำเนินการด้านการปกป้องข้อมูลตามมาตรฐานของบริษัท

  • การให้คำปรึกษาด้านการบริหารสินทรัพย์

  • การทำการตลาดใหม่ (บริการรับซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่าของคุณ)

  • บริการดูแลทรัพย์สินทางปัญญา (การหมดอายุการใช้งานและการกำจัดอุปกรณ์อย่างถูกวิธี)

  • การให้คำปรึกษาด้านกฏระเบียบข้อมูลส่วนบุคคลด้านข้อมูลทั่วไปของยุโรป (GDPR)

บริการของเราได้รับการรับรองโดย NAID เป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลผู้ให้บริการด้านการลบและทำลายข้อมูล และยังได้รับอนุญาตและลิขสิทธิ์จาก Microsoft, Blancco, และมาตรฐาน ISO 9001:2015 รองรับคุณภาพการทำงานอีกด้วย