การลบข้อมูลแบบถาวร ทำลายข้อมูลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนทิ้ง แบบไม่สามารถกู้ไฟล์กลับคืนได้ ก่อนนำไปขาย 1
การลบข้อมูลแบบถาวร ทำลายข้อมูลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนทิ้ง แบบไม่สามารถกู้ไฟล์กลับคืนได้ ก่อนนำไปขาย 2
การลบข้อมูลแบบถาวร ทำลายข้อมูลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนทิ้ง แบบไม่สามารถกู้ไฟล์กลับคืนได้ ก่อนนำไปขาย 3
การลบข้อมูลแบบถาวร ทำลายข้อมูลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนทิ้ง แบบไม่สามารถกู้ไฟล์กลับคืนได้ ก่อนนำไปขาย 4
การลบข้อมูลแบบถาวร ทำลายข้อมูลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนทิ้ง แบบไม่สามารถกู้ไฟล์กลับคืนได้ ก่อนนำไปขาย 5
การลบข้อมูลแบบถาวร ทำลายข้อมูลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนทิ้ง แบบไม่สามารถกู้ไฟล์กลับคืนได้ ก่อนนำไปขาย 6
ADD Network map
การลบข้อมูลแบบถาวร ทำลายข้อมูลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนทิ้ง แบบไม่สามารถกู้ไฟล์กลับคืนได้ ก่อนนำไปขาย 7
การลบข้อมูลแบบถาวร ทำลายข้อมูลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนทิ้ง แบบไม่สามารถกู้ไฟล์กลับคืนได้ ก่อนนำไปขาย 8
การลบข้อมูลแบบถาวร ทำลายข้อมูลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนทิ้ง แบบไม่สามารถกู้ไฟล์กลับคืนได้ ก่อนนำไปขาย 9
Thai Ecotrade Rebranding to Asia Data Destruction
การลบข้อมูลแบบถาวร ทำลายข้อมูลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนทิ้ง แบบไม่สามารถกู้ไฟล์กลับคืนได้ ก่อนนำไปขาย 10

Contact Us

Send us an email

1 + 0 = ?

Address

ASIA DATA DESTRUCTION
Tang Hua Pug Building, Room No. B7-1, 7th Floor, Room No.1 69/5, 69/6, Soi Suksavittaya, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500

Tel : +66 (0) 2453 9165
Fax: +66 (0) 2453 9166

Discover the new opportunity and challenge yourself with exciting career. Become one part of our journey and change the real ITAD’s world.

ติดต่อเรา

ส่งอีเมลถึงเรา

7 + 0 = ?

ที่อยู่

Asia Data Destruction (เอเชีย ดาต้า เดสตรัคชั่น)
อาคารตั้งฮั่วปัก ห้องเลขที่ บี 7-1 ชั้นที่ 7 ห้อง 1 เลขที่ 69/5, 69/6 ซอยศึกษาวิทยา ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Tel : +66 (0) 2453 9165
Fax: +66 (0) 2453 9166

ค้นพบโอกาสใหม่ๆและท้าทายตนเองด้วยอาชีพที่น่าตื่นเต้น มาเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของเราและเปลี่ยนโลกของการกำจัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปกับเรา