วันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2563

สัมมนาที่กำลังจะเกิดขึ้น

0Weeks0Days

“DATA PRIVACY IMPLEMENTATION”

In-depth knowledge and solutions for the Thai Data Privacy Act.

📍 FYI Center, Bangkok Thailand.

กิจกรรม 1

Knowledge

เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของ

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

กิจกรรม 2

Workshop

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติตาม

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

กิจกรรม 3

Solutions

เพื่อทำความเข้าใจและเรียนรู้ขั้นตอนการจัดการข้อมูลโดยวิธีที่เหมาะสม(การรวบรวม จัดเก็บ ทำลายข้อมูล)

กิจกรรม 4

Know about Event

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ถูกประกาศผ่านราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยแต่ละองค์กรจะมีเวลาเตรียมตัว 1 ปีก่อนที่ พ.ร.บ.ฯ จะมีผลบังคับใช้จริงในวันที่ 28พฤษภาคม 2563 ที่กำลังจะถึงนี้

ระหว่างนี้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำเป็นต้องกำหนดนโยบายและวางมาตรการควบคุมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งของลูกค้า และพนักงาน ผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีทั้งโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปีและปรับตั้งแต่ 500,000 – 5,000,000 บาท

เพื่อสร้างกลไกการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นสากล โดยต้องไม่สร้างภาระหน้าที่แก่ผู้เกี่ยวข้อง จนกลายเป็นข้อจำกัดหรืออุปสรรคในการประกอบธุรกิจการค้าหรือการให้บริการของภาคส่วนต่าง ๆ จนเกินสมควร เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท Asia Data Destruction  (ADD) ร่วมมือกับองค์กรและหอการค้าทั้งภาครัฐและเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

Our Speakers

กิจกรรม 5

Contact Us

Send us an email

5 + 2 = ?

Address

ASIA DATA DESTRUCTION
Tang Hua Pug Building, Room No. B7-1, 7th Floor, Room No.1 69/5, 69/6, Soi Suksavittaya, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500

Tel : +66 (0) 2453 9165
Fax: +66 (0) 2453 9166

Discover the new opportunity and challenge yourself with exciting career. Become one part of our journey and change the real ITAD’s world.

ติดต่อเรา

ส่งอีเมลถึงเรา

2 + 6 = ?

ที่อยู่

Asia Data Destruction (เอเชีย ดาต้า เดสตรัคชั่น)
อาคารตั้งฮั่วปัก ห้องเลขที่ บี 7-1 ชั้นที่ 7 ห้อง 1 เลขที่ 69/5, 69/6 ซอยศึกษาวิทยา ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Tel : +66 (0) 2453 9165
Fax: +66 (0) 2453 9166

ค้นพบโอกาสใหม่ๆและท้าทายตนเองด้วยอาชีพที่น่าตื่นเต้น มาเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของเราและเปลี่ยนโลกของการกำจัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปกับเรา