ADD+ đang cung cấp thành công Giải pháp phá hủy dữ liệu được

chứng nhận trong thời gian 10 năm và cho hơn 500 công ty.

từ ngành sản xuất cho đến ngân hàng, địa phương hoặc quốc tế, MNC lớn (công ty đa quốc gia) hoặc SME (công ty vừa và nhỏ), chúng tôi phục vụ nhiều khách hàng khác nhau.